Derfor gir bærekraftige investeringer høyere avkastning på pensjonen deres

God avkastning og bærekraftige investeringer henger sammen – og gir deg og dine ansatte en bedre pensjon.

En god pensjonsordning er et konkurransefortrinn for bedriften – og de fleste bedriftsledere er opptatt av å oppnå høyest mulig avkastning på pensjonen til sine ansatte. Samtidig er det en økende interesse for hvordan pensjonen forvaltes.

Vi er overbevist om at selskaper som verken viser vilje eller evne til omstilling over tid, ikke er en del av den fremtidige verdiskapingen i samfunnet.
- Matthew Smith, leder for bærekraftige investeringer i Storebrand

– For oss handler bærekraft i bunn og grunn om å investere folks pensjon i selskaper som har vist seg å være innovative. Vi mener disse har størst potensial for å finne de beste løsningene for samfunnet i dag og i fremtiden, sier Storebrands bærekraftsekspert Harald Martens Holm.

Storebrand forvalter pensjonen til 1,2 millioner nordmenn. Siden midten av 90-tallet har vi bygget opp en unik kompetanse på feltet og er én av svært få kapitalforvaltere i Norden med en egen avdeling med bærekraftanalytikere.

Les også: Slik investerer du overskuddet smart

– Vi har stor påvirkningskraft gjennom selskapene vi investerer i, og kan stille krav til verdiskapningen, forteller Matthew Smith, leder for bærekraftige investeringer i Storebrand.

matthew_sapirfoto_800x.jpg
MÅLRETTET UTVELGELSE: Det handler om å investere kundenes pensjonspenger i selskaper som har posisjonert deg for trender som befolkningsvekst, fremvoksende økonomier, ressursknapphet, økt etterspørsel etter bærekraftige produkter og energieffektivitet, sier Matthew Smith, leder for bærekraftige investeringer i Storebrand. Foto: Erik Lindvall, Gringo Studios

Storebrand og Siemens er blant verdens mest bærekraftige selskaper

Siemens er et selskap som til de grader har lykkes med sitt fokus på bærekraftige og miljøvennlige løsninger. De er også en stor og viktig kunde for Storebrand.

Det er svært positivt for oss at Storebrand er verdens mest bærekraftig pensjonsleverandør.
- Sissel Vien, Personaldirektør i Siemens Norge

Både Siemens og Storebrand er representert på Global 100-listen, en rangering over verdens mest bærekraftige selskaper.

At Siemens, med sine 2000 ansatte i Norge har valgt Storebrand som sin pensjonsleverandør er dermed helt i tråd med deres profil, sier Sissel Vien, personaldirektør i Siemens Norge.

– Som verdens mest bærekraftige selskap er det viktig for oss at vår pensjonsleverandør også har et stort fokus på bærekraftige investeringer, forteller Vien. Derfor er det svært positivt for oss at Storebrand er verdens mest bærekraftig pensjonsleverandør.

Les også: NHO: - Vi sørger for at små bedrifter får like gode betingelser som de største aktørene

Svartelista

Storebrands investerer i 3 300 selskaper verden over, og har klare retningslinjer for hvordan vi velger og forvalter investeringsobjektene våre.

Retningslinjene er nedfelt i «Storebrandstandarden» som gir retning for alle investeringene Storebrand gjør på vegne av over 20 000 norske bedrifter og deres 1,2 millioner arbeidstakere.

– Vårt ansvar er blant annet å sikre at vi ikke investerer pensjonspengene til kundene våre i miljøfiendtlig drift, eller selskaper som er involvert i korrupsjon og våpen- eller tobakksindustri. Denne standarden er basert på internasjonal lov og folkerett, og er blant bransjens strengeste, sier Smith.

Avdelingen hans nøler ikke med å bruke sin innflytelse og kunnskap til å sette krav til selskaper som befinner seg i grenseland. De som ikke rikker seg, havner på en mindre flatterende liste. En svarteliste.

– Ja, vi har en liste over selskaper som er svartlistet, altså selskaper som bryter med «Storebrandstandarden» over tid. Der er vi nådeløse. Vi er overbevist om at selskaper som verken viser vilje eller evne til omstilling over tid, ikke er en del av den fremtidige verdiskapingen i samfunnet, fortsetter han.

Les også: Hvorfor selger vi oss ut av Dakota Access pipline nå?

Profitt og ansvarlighet henger sammen

Etter 20 års satsing på bærekraft har Storebrand erfart at profitt og ansvarlighet ikke står i et motsetningsforhold.

– Vår oppgave er å skape høyest mulig avkastning på pensjonsfondene gjennom å se muligheter for vekst i fremtiden, sier Smith.

Les også: Møt Matthew - en detektiv i Storebrand

– Og bærekraft handler først og fremst om å se muligheter, det å være med på å skape noe nytt, supplerer Holm.

Han ser lyst på fremtiden og mener at det kommer mye innovasjon ut av å tenke helhetlig på bærekraft.

– Gjennom bærekraft kommer innovasjon, og ut av det kommer nye knallgode produkter som vil være en del av løsningen i fremtiden. Det er disse selskapene som legger grunnlaget for avkastningen, og til syvende og sist hvor mye de ansatte får når de går av med pensjon, avslutter han.

Bærekraftige fond gjør rent bord i Sverige

En undersøkelse utført av Pensjonsmyndighetene i Sverige høsten 2016 viser at svenske bærekraftige fond de siste fem årene både har hatt lavere kostnader og høyere avkastning sammenlignet med "vanlige" fond. I gjennomsnitt hadde de bærekraftige aksjefondene en avkastning på 8,1 prosent, mens de vanlige fondene hadde 6 prosent.

Storebrand vurderer selskaper ut ifra følgende globale trender:

1. Befolkningsvekst og pressede økosystemer

Verden er i endring. Befolkningsvekst og økt levestandard hos en større del av verdens befolkning øker presset på naturresurser som vann og råvarer. Selskaper som tilpasser sine forretningsmodeller ved å drive mer effektivt og skånsomt mot miljøet, mener Storebrand vil være blant fremtidens vinnere.

2. Vekst i fremvoksende markeder

Mye av den globale veksten i dag skjer i utviklingsland og fremvoksende økonomier, som India, Indonesia og Kina. Undersøkelser viser at 70 prosent av veksten til de største globale børsnoterte selskapene skjer i denne typen land. I de nye markedene er det derimot høyere risiko for korrupsjon, det tas mindre hensyn til menneskerettigheter og naturkatastrofer forekommer oftere. Selskaper som opererer i slike markeder, men som har gode standarder innen arbeidsmiljø og bærekraft, kan være gode langsiktige investeringer.

3. Mer bevisste forbrukere

Folk blir mer bevisste på hva de kjøper, og bevisste forbrukere stiller strengere krav til produkter og tjenester. Bærekraftige selskaper vil kunne oppnå større markedsandeler og være bedre rustet til å håndtere strengere miljøkrav fra forbrukere og myndigheter – noe som er gunstig for selskapenes verdiutvikling.

i

Fakta

  • Som forvalter av 720 milliarder kroner for 1,2 millioner nordmenn, er Storebrand Norges nest største kapitalforvalter etter oljefondet.
  • I 2017 ble Storebrand kåret til verdens mest bærekraftige finans- og pensjonsselskap under World Economic Forum i Davos.
  • Storebrand er én av svært få kapitalforvaltere i Norden med en egen avdeling med bærekraftanalytikere.