Ansatte som får bestemme selv, presterer bedre

Alle sjefer drømmer om medarbeidere som gir jernet på jobben og leverer fremragende resultater. Men hva er hemmeligheten bak det å få de ansatte til å yte sitt aller beste?

Finnes det lederstiler som virker bedre enn andre former for ledelse?

Førsteamanuensis Stein Amundsen ved Høgskolen Lillehammer og professor Øyvind L. Martinsen ved Handelshøyskolen BI har gjennomført tre studier av nærmere 2000 ledere og medarbeidere i privat, offentlig og frivillig sektor for å finne svar.

Resultatene er offentliggjort i de vitenskapelige tidsskriftene The Leadership Quarterly og Journal of Leadership & Organizational Studies.

Les også: Blir de ansatte slått ut av pollen? Da bør bedriften din ta grep

Nøkkelen til produktivitet

Studiene viser at ledere som gir sine medarbeidere ansvar og myndighet til selv å bestemme hvordan oppgavene skal løses, får medarbeiderne sine til å prestere bedre. 

I tillegg til at de ansatte presterer bedre, blir de dyktigere til å lede seg selv.

– Vi finner også at trivsel og kreativitet øker i organisasjonene som gir mer ansvar og myndighet til medarbeiderne, sier Øyvind L. Martinsen fra BI.

Muligheten til å bestemme selv er altså en nøkkelfaktor til å bli mer produktiv i arbeidet.

– Ledere som lykkes med å gi sine medarbeidere ansvar for hvordan de skal løse arbeidsoppgavene, vil dermed gjøre organisasjonen de leder, mer konkurransedyktig og egnet til å nå sine mål, konstaterer Martinsen.

Trivsel og kreativitet øker i organisasjonene som gir mer ansvar og myndighet til medarbeiderne.
- Øyvind L. Martinsen, BI

offset_comp_580877_800px_tiny.jpg
ANSVAR OG SELVSTENDIGHET: Studier viser at ledere som gir medarbeiderne sine ansvar og selvstendighet til å løse oppgaver på sin måte, får medarbeidere som presterer bedre. Foto: Illustrasjonsfoto

Fire suksesskriterier

I tillegg til å finne identifisere den beste måten å lede på, såkalt myndiggjørende ledelse, har forskerne også undersøkt hvordan ledere får ansatte til å løse oppgaver mer selvstendig. 

Det viser seg at det ikke er tilstrekkelig bare å delegere mer ansvar til medarbeiderne. Forskerne identifiserer fire kjennetegn ved ledere som lykkes med å gjøre ansatte mer selvstendige:

  1. Lederne må gi medarbeiderne reell selvstendighet gjennom å delegere både ansvar og myndighet.
  2. Lederne må koordinere de selvstendige medarbeidernes innsats slik at den bidrar til å nå organisatoriske mål.
  3. Ledere må sikre at ansatte er motiverte til å jobbe selvstendig. Dette kan de gjøre ved blant annet å oppmuntre til initiativ, lytte til sine medarbeidere, fokusere på deres sterke sider og støtte deres innsats for å nå sine mål.
  4. Ledere må støtte medarbeiderne i å utvikle kompetanse til å arbeide selvstendig. Det kan de få til ved å gi de ansatte kompetanse i å lede seg selv, såkalt selvledelse.

Les også: Dette er tingene bedriftsledere lurer på

fan2033720_800px.jpg
SELVLEDELSE: Studiet viser at medarbeidernes evne til å lede seg selv er nødvendig for å arbeide effektivt.  Foto: Johner

Kunsten å lede seg selv

Selvledelse er ifølge forskerne nødvendig for å arbeide effektivt.

– Kunsten å lede seg selv innebærer blant annet å sette seg krevende mål, øve på vanskelige oppgaver, tilrettelegge egen arbeidssituasjon, observere seg selv, reflektere, motivere seg selv og evnen til å påvirke egne tankemønstre i konstruktiv retning, forklarer Martinsen.

1DX27050_400px_tiny.jpg
SELVLEDELSE: BI-professor Øyvind L. Martinsen mener at nøkkelen ligger i å la de ansatte lede seg selv. Foto: BI

Studien viser at ledere som selv er ydmyke og ikke vurderer seg selv urealistisk høyt i lederrollen oppnår den beste effekten av å gi myndighet og ansvar til sine medarbeidere.

– Myndiggjørende ledelse vil sannsynligvis fungere meget godt i organisasjoner hvor det er fornuftig at beslutninger blir tatt der jobben faktisk utføres, antyder BI-professoren.

Det handler for eksempel om å la salgskonsulenten ta beslutninger der kunden er, la læreren ta beslutninger der eleven er, eller om å la hjemmehjelpen ta beslutninger der den pleietrengende er.

Kunsten å lede seg selv innebærer blant annet å sette seg krevende mål, øve på vanskelige oppgaver og tilrettelegge egen arbeidssituasjon.
- Øyvind L. Martinsen, BI

Les også: Slik investerer du overskuddet smart

Artikkelen ble først publisert på BI Business Review – Handelshøyskolen BIs digitale magasin for forskningsnyheter og samfunnsdebatt. Republisert med tillatelse via Medialounge. AS.