Stabel med tømmer.

Kan tømmer ta over for olje?

Norske Borregaard lager vanilje av tømmer og skal gjøre oss mindre avhengige av olje. Det har gitt en avkastning på hele 500 prosent på under åtte år.

Av Torgeir Mortensen/NewsLab
ARTIKKEL ·

Skal vi bli mindre avhengige av olje i fremtiden, trenger vi alternativer. Men det er ikke gjort i en håndvending. Veldig mye av det vi bruker i hverdagen inneholder nemlig olje.

Plast, medisiner, kosmetikk, maling og klær laget av nylon og polyester er bare noen eksempler.

– Du er nok ofte i kontakt med Borregaards produkter, uten å være klar over det.

Dag Arthur Aasbø er direktør for organisasjon og samfunnskontakt i det norske, miljøvennlige selskapet som bruker trær til å erstatte oljebaserte produkter.

DAG ARTHUR AASEBØ: Direktør for organisasjon og samfunnskontakt i Borregaard. Foto: Borregaard

Når vi snakker med han, er han i bilen på vei hjem fra Paris, der han har mottatt en pris fra miljøstiftelsen Carbon Disclosure Project. Borregaard er et av få norske selskap som fikk høyeste score for sin jobb for å utvikle lavkarbonsamfunnet.

– Olje er jo egentlig bare veldig gamle planter, og de samme karbonstrukturene finnes også i tømmer, forklarer Aasbø.

På det som kan være verdens mest avanserte bioraffineri, kverner selskapet opp tømmeret i svært små deler. Flisen brukes til å lage mange av byggesteinene til det moderne samfunnet. For hvert tonn trær som ruller inn på fabrikken i Sarpsborg, kommer det hele 875 kilogram salgbare produkter ut.

«
Er du som investor interessert i å tjene penger på det grønne skiftet, er Borregaard et av de beste selskapene på Oslo børs.

Alf Inge Gjerde
forvalter av norske aksjer i Storebrand

Grønn og lønnsom

Forretningsmodellen har vist seg å være svært lukrativ. Siden selskapet ble børsnotert høsten 2012, har aksjekursen økt fra 20 til 100 kroner (per 5. mars 2020). Det er en avkastning på hele 500 prosent på mindre enn åtte år.

Borregaard er med det et selskap som både gir god avkastning samtidig som det bidrar til å dra verden i en bedre retning.

– Er du som investor interessert i å tjene penger på det grønne skiftet, er Borregaard et av de beste selskapene på Oslo børs, mener Alf Inge Gjerde, forvalter av norske aksjer i Storebrand.

Fonds- og pensjonskunder i Storebrand har vært aksjonærer i selskapet helt siden starten, påpeker han. Borregaard er blant annet en del av porteføljen til aksjefondene Storebrand Verdi, Storebrand Norge og Storebrand Norge Fossilfri.


Vil du spare i ekstra bærekraftige fond?


– Det viser at vi har tro på produktene og fremtidesutsiktene deres. Samfunnet står overfor en stor omstilling fra olje til mer bærekraftige produkter, og her er selskapet veldig godt posisjonert. Borregaard har en dominerende markedsposisjon innenfor nisjeområdene de satser på, sier Gjerde.

– Borregaard har vært en veldig god investering så langt, og vi tror våre kunder kommer til å tjene penger på selskapet fremover også, sier forvalteren.

Det kan virke som om utviklingen i samfunnet går Borregaards vei. De siste to årene har vi sett en kraftig endring i folks atferd og holdning til miljø og klima, påpeker Gjerde. Flere er blitt opptatt av å kjøpe bærekraftige og klimavennlige varer.

ALF INGE GJERDE: Forvalter av norske aksjer i Storebrand. Foto: Storebrand

– Det er en trend Borregaard drar fordel av, og vi tror trenden bare kommer til å fortsette, sier Gjerde.

Samtidig er det et betydelig konkurransefortrinn for Borregaard å ha mange investorer i ryggen. Det gjør det enklere for selskapet å finansiere videre vekst på en konkurransedyktig måte.

Å ha investorer, gjør det blant annet lettere å få gunstig finansiering av banken, som gjør det enklere å vokse og være konkurransedyktig.

Å investere sparepenger i lønnsomme selskaper som bidrar til å løse klimamålene, kan også sees på som et klimatiltak.

– Det har veldig mye å si at vi har tillit i finansmarkedene og får tilgang på kapital. De aller fleste av våre eiere er investeringsfond, både norske og utenlandske, forteller Aasbø i Borregaard.

Vanilje av tømmer

I Borregaards bioraffineri blir tømmeret foredlet til produkter som spesialcellulose, lignin, bioetanol, mikrofibrillær cellulose og vanillin (se faktaboks).

Vanillin, ja. Faktisk stammer en forsvinnende liten del av produkter med vaniljesmak egentlig fra en vaniljestang. Over 90 prosent av volumet lages av olje. Det ønsker Borregaard å tilby et alternativ til.

– Vi lager et tilsvarende produkt, bare at det kommer fra tømmer. Det gir oss en fordel i markedet. Vi merker at stadig flere ønsker produkter laget av naturlige råvarer, sier Aasbø.

«
Vi opplever at flere ser etter en arbeidsgiver som er en del av løsningen på klimakrisen, og ikke en del av problemet.

Dag Arthur Aasbø
direktør for organisasjon og samfunnskontakt i Borregaard

Det gir også en klar klimafordel. Oljebasert vanillin gir omkring 30 ganger høyere klimagassutslipp sammenlignet med tømmerbasert vanillin fra Borregaard, som er det eneste selskapet i verden som lager vanillin fra tømmer.

– Mange ønsker å erstatte oljebaserte produkter med biobaserte. Men de ønsker likevel de samme egenskapene. Man kjøper ikke grønn vare, bare fordi at det er grønt, understreker Aasbø.

BORREGAARD: Norske Borregaard lager vanilje av tømmer og skal gjøre oss mindre avhengige av olje. Foto: Borregaard

For å utvikle morgendagens produkter, satser Borregaard stort på forskning. Bare innen forskning og utvikling har selskapet om lag 100 ansatte. 34 av disse har doktorgrad.

– Vi er et kompetansedrevet selskap som er avhengig av å ha dyktige ansatte.

Å være et grønt selskap, har vist seg å hjelpe på rekrutteringen.

– Vi opplever at flere ser etter en arbeidsgiver som er en del av løsningen på klimakrisen, og ikke en del av problemet, sier Aasbø.


Vi har vår egen bærekraftsanalyse-metode


Dette er Gode penger

  • Storebrand tar vare på spare- og pensjonspengene til 1,1 millioner nordmenn. Med over 900 milliarder til forvaltning, er vi den største private kapitalforvalteren i Norge.
  • Vi investerer spare- og pensjonspengene i selskapene vi tror kan gi deg både i pose og sekk: En bedre pensjon, og en god verden å gå av med pensjon i.
  • Vi utelukker verstingene, investerer i selskaper som posisjonerer seg for fremtiden og bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål, og påvirker selskaper vi investerer i ved å være aktive eiere som stiller klare krav.
  • I 25 år har vi jobbet med å utelukke, investere i og påvirke børsnoterte selskaper over hele verden.
  • Pensjonspenger utgjør halvparten av pengene på verdens børser, og sparepengene dine kan gjøre en forskjell. Hvis Gode penger er viktig for deg, start med å stille spørsmål om hvordan pengene dine investeres.

Les mer om "Gode penger"

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


Fant du det du lette etter?