Stabel med tømmer.

Kan tømmer ta over for olje?

Norske Borregaard lager vanilje av tømmer og skal gjøre oss mindre avhengige av olje. Det har gitt en avkastning på hele 500 prosent på under åtte år.

Av  Torgeir Mortensen/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 11.03.2020

Skal vi bli mindre avhengige av olje i fremtiden, trenger vi alternativer. Men det er ikke gjort i en håndvending. Veldig mye av det vi bruker i hverdagen inneholder nemlig olje.

Plast, medisiner, kosmetikk, maling og klær laget av nylon og polyester er bare noen eksempler.

– Du er nok ofte i kontakt med Borregaards produkter, uten å være klar over det.

Dag Arthur Aasbø er direktør for organisasjon og samfunnskontakt i det norske, miljøvennlige selskapet som bruker trær til å erstatte oljebaserte produkter.

DAG ARTHUR AASEBØ: Direktør for organisasjon og samfunnskontakt i Borregaard. Foto: Borregaard

Når vi snakker med ham, er han i bilen på vei hjem fra Paris, der han har mottatt en pris fra miljøstiftelsen Carbon Disclosure Project. Borregaard er et av få norske selskap som fikk høyeste score for sin jobb for å utvikle lavkarbonsamfunnet.

– Olje er jo egentlig bare veldig gamle planter, og de samme karbonstrukturene finnes også i tømmer, forklarer Aasbø.

På det som kan være verdens mest avanserte bioraffineri, kverner selskapet opp tømmeret i svært små deler. Flisen brukes til å lage mange av byggesteinene til det moderne samfunnet. For hvert tonn trær som ruller inn på fabrikken i Sarpsborg, kommer det hele 875 kilogram salgbare produkter ut.

«
Er du som investor interessert i å tjene penger på det grønne skiftet, er Borregaard et av de beste selskapene på Oslo børs.

Alf Inge Gjerde
forvalter av norske aksjer i Storebrand

Grønn og lønnsom

Forretningsmodellen har vist seg å være svært lukrativ. Siden selskapet ble børsnotert høsten 2012, har aksjekursen økt fra 20 til 100 kroner (per 5. mars 2020). Det er en avkastning på hele 500 prosent på mindre enn åtte år.

Borregaard er med det et selskap som både gir god avkastning samtidig som det bidrar til å dra verden i en bedre retning.

– Er du som investor interessert i å tjene penger på det grønne skiftet, er Borregaard et av de beste selskapene på Oslo børs, mener Alf Inge Gjerde, forvalter av norske aksjer i Storebrand.

Fonds- og pensjonskunder i Storebrand har vært aksjonærer i selskapet helt siden starten, påpeker han. Borregaard er blant annet en del av porteføljen til aksjefondene Storebrand Verdi, Storebrand Norge og Storebrand Norge Fossilfri.


Her er våre bærekraftige fond


– Det viser at vi har tro på produktene og framtidsutsiktene deres. Samfunnet står overfor en stor omstilling fra olje til mer bærekraftige produkter, og her er selskapet veldig godt posisjonert. Borregaard har en dominerende markedsposisjon innenfor nisjeområdene de satser på, sier Gjerde.

Det kan virke som om utviklingen i samfunnet går Borregaards vei. De siste to årene har vi sett en kraftig endring i folks atferd og holdning til miljø og klima, påpeker Gjerde. Flere er blitt opptatt av å kjøpe bærekraftige og klimavennlige varer.

ALF INGE GJERDE: Forvalter av norske aksjer i Storebrand. Foto: Storebrand

– Det er en trend Borregaard drar fordel av, og vi tror trenden bare kommer til å fortsette, sier Gjerde.

Samtidig er det et betydelig konkurransefortrinn for Borregaard å ha mange investorer i ryggen. Det gjør det enklere for selskapet å finansiere videre vekst på en konkurransedyktig måte.

Å ha investorer, gjør det blant annet lettere å få gunstig finansiering av banken, som gjør det enklere å vokse og være konkurransedyktig.

Å investere sparepenger i lønnsomme selskaper som bidrar til å løse klimamålene, kan også sees på som et klimatiltak.

– Det har veldig mye å si at vi har tillit i finansmarkedene og får tilgang på kapital. De aller fleste av våre eiere er investeringsfond, både norske og utenlandske, forteller Aasbø i Borregaard.

Vanilje av tømmer

I Borregaards bioraffineri blir tømmeret foredlet til produkter som spesialcellulose, lignin, bioetanol, mikrofibrillær cellulose og vanillin (se faktaboks).

Vanillin, ja. Faktisk stammer en forsvinnende liten del av produkter med vaniljesmak egentlig fra en vaniljestang. Over 90 prosent av volumet lages av olje. Det ønsker Borregaard å tilby et alternativ til.

– Vi lager et tilsvarende produkt, bare at det kommer fra tømmer. Det gir oss en fordel i markedet. Vi merker at stadig flere ønsker produkter laget av naturlige råvarer, sier Aasbø.

«
Vi opplever at flere ser etter en arbeidsgiver som er en del av løsningen på klimakrisen, og ikke en del av problemet.

Dag Arthur Aasbø
direktør for organisasjon og samfunnskontakt i Borregaard

Det gir også en klar klimafordel. Oljebasert vanillin gir omkring 30 ganger høyere klimagassutslipp sammenlignet med tømmerbasert vanillin fra Borregaard, som er det eneste selskapet i verden som lager vanillin fra tømmer.

– Mange ønsker å erstatte oljebaserte produkter med biobaserte. Men de ønsker likevel de samme egenskapene. Man kjøper ikke grønn vare, bare fordi at det er grønt, understreker Aasbø.

BORREGAARD: Norske Borregaard lager vanilje av tømmer og skal gjøre oss mindre avhengige av olje. Foto: Borregaard

For å utvikle morgendagens produkter, satser Borregaard stort på forskning. Bare innen forskning og utvikling har selskapet om lag 100 ansatte. 34 av disse har doktorgrad.

– Vi er et kompetansedrevet selskap som er avhengig av å ha dyktige ansatte.

Å være et grønt selskap, har vist seg å hjelpe på rekrutteringen.

– Vi opplever at flere ser etter en arbeidsgiver som er en del av løsningen på klimakrisen, og ikke en del av problemet, sier Aasbø.

Dette kjennetegner Storebrands arbeid med fond som tar hensyn til bærekraft

  • Alle fond Storebrand tilbyr, utelukker selskaper basert på blant annet internasjonale normer og konvensjoner, kull og lobbyvirksomhet mot klima.
  • Er fondet merket som "vårt mest bærekraftige fond" betyr det at fondet har bærekraftige investeringer som et investeringsmål, blant annet ved at det er fossilfritt og har et betydelig innslag av løsningsselskaper.
  • Storebrand stiller krav til selskapene vi investerer i. Vi bruker vår posisjon som eier til å påvirke og støtte selskapene til nødvendig omstilling. 
  • Alle fond er merket med vår bærekraftscore. Vi oppgir både bærekraftscore og CO2-avtrykk sammenlignet med gjennomsnittet på de globale børsene.

Her finner du mer informasjon

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 2023