Foto: Johnny Vaet Nordskog

Hva er Gode penger?

«Spar bedre med Gode penger», sier vi. Hva mener vi egentlig med det, og hvilken rolle spiller spare- og pensjonspengene dine i arbeidet som skal bidra til å gjøre verden til et bedre sted?

Av Ingrid Stakkestad
ARTIKKEL ·

Hva i alle dager kan finansaktører som Storebrand gjøre for å dra verden i en bedre retning? Jo, det snakker vi gjerne høyt om. Det er på tide nå.     

– Som Norges største private pensjonsleverandør har Storebrand ett oppdrag: Å skape langsiktig god avkastning på pensjonen til over en million av Norges befolkning. Derfor må vi tenke langsiktig, ansvarlig og bærekraftig når vi investerer pengesekken på over 900 milliarder, og det er det «Gode penger» handler om. Vi skal gjøre vår del for å bidra til at vi, og kommende generasjoner, får en bedre pensjon og en god verden å gå av med pensjon i, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.  

– Du kan få i både pose og sekk

Vi har kunder som skal få utbetalt pensjonen sin om alt fra to dager til femti år. Så mye som to tredjedeler av det du ender opp med å få i pensjon kan komme fra avkastningen på pensjonspengene dine.

Denne avkastningen forventer vi at vokser på best mulig måte i lønnsomme bedrifter som klarer å produsere mer, for flere, uten å drive uansvarlig og bruke opp jordas dyrebare ressurser. Bedrifter som produserer varer og tjenester som bidrar til å løse verdens utfordringer.  

– Er dette også viktig for deg, er det på tide å tenke over hvor du sparer, hvordan du sparer og hvem som skal sørge for at sparepengene dine vokser. Vi mener at du kan få sparepengene dine til å vokse, mens du bidrar til å gjøre verden til et bedre sted. Det skal ikke svi, og det skal ikke koste mer. Du kan få i både pose og sekk, påpeker Grefstad. 

«
Vi skal gjøre vår del for å bidra til at vi, og kommende generasjoner, får en god verden å gå av med pensjon i.

Odd Arild Grefstad
konsernsjef i Storebrand

Se konsernsjefen vår forklare Gode penger på 1-2-3:

Maktløshet, eller muligheter? 

Året er 2019. Forvirringen rundt hva vi alle kan gjøre for å være bevisste forbrukere og skape en bedre verden, er total. Smeltende isfjell, avskoging og plast-øyer i verdenshavene er en del av mediehverdagen, og verden over har barn og unge begynt å streike for klimasaken.

Rapportene fra FNs klimapanel er dystre, selv om målene er klare. Skal vi fortsette å bo på en planet som skal bære og brødfø oss alle, må vi ta grep. Hvilke grep, hvem som skal ta dem og hvor mye du selv må gjøre, finnes det tusenvis av forskjellige svar på. 

BARNA HAR FÅTT NOK: Over hele verden streiker nå barn og unge for klimasaken. Vi skal gjøre vår del for å dytte verden i riktig retning gjennom bærekraftige investeringer av nordmenns pensjons- og sparepenger. Foto: Lise Eide Risanger

Noen mener vi ikke trenger å gjøre noe – for klimaendringene er ikke menneskeskapte. Noen vil også hevde at det er umulig å redde hele verden fra negative økonomiske, sosiale og miljømessige aspekter som korrupsjon, brudd på menneskerettigheter og overforbruk.


La pengene dine vokse på best mulig vis


Andre jobber målrettet hver eneste dag for å gjøre oss alle oppmerksomme på hvilken positiv effekt det har når klima, miljø og menneskerettigheter blir tatt hensyn til. Og hva som skjer om vi ikke bryr oss. Ikke bare ute i den store verden, men også i lille Norge.

– Vi har klokkertro på at dersom vi skal bidra til å nå FNs 17 bærekraftsmål, må vi investere det norske folks pensjonsmilliarder i lønnsomme selskaper som tar verden i riktig retning. Det er ikke gjort i en fei, og vi utvikler oss stadig, men vi har jobbet med det i over 20 år allerede, påpeker Grefstad. 

For husk: Spare- og pensjonspengene dine er ikke låst inne i et digert bankhvelv, uten mulighet til å gjøre nytte for seg. De reiser rundt på verdens børser og investeres i selskapene som du og jeg møter hver eneste dag. Apple, Puma, Disney. Halvparten av pengene på verdens børser er nettopp pensjonspenger. Penger vi investerer og sparer i dag, som du skal bruke om 10-20-30-40 år. Hva må vi gjøre med dem da?

LANGSIKTIG SPARING: Det er ikke likegyldig hvor og hvordan sparepengene dine investeres på verdens børser. Foto: Kristian Skalland Moen

For oss handler om å investere disse pengene i selskapene vi tror kan gi deg både i pose og sekk: En bedre pensjon, og en god verden å gå av med pensjon i.

– Vi mener at bærekraft og lønnsomhet henger sammen. I Davos i 2016 utga The Business and Sustainable Development Commission «Better Business Better World» – en rapport som beskriver hvordan næringslivet kan bidra til å nå FNs bærekraftsmål innen 2030. Komiteen består av 37 næringslivsledere, blant annet Jack Ma og Svein Tore Holsether med støtte fra blant annet Bill & Melinda Gates Foundation og Klima- og miljødepartementet. I rapporten beskriver de at årlige lønnsomme investeringer knyttet til det grønne skiftet tilsvarer 12 000 milliarder USD. Det er klart vi skal være med her, ivrer konsernsjef Grefstad.

«
Vi har klokkertro på at dersom vi skal bidra til å nå FNs 17 bærekraftsmål, må vi investere det norske folks pensjonsmilliarder i lønnsomme selskaper som tar verden i riktig retning.

Odd Arild Grefstad
konsernsjef i Storebrand

Pengenes makt og din lommebok

Vi tror altså på å bruke makten som penger har til å bidra til å gjøre verden til et bedre sted. Vi skal bruke innflytelsen investeringskapitalen gir oss. Det kan vi både gjøre ved å stille krav og forsøke å påvirke selskaper som ikke bidrar til en bærekraftig utvikling, og ved å investere i de selskapene som virkelig er en del av løsningen. Samtidig er det selskaper og produkter vi overhodet ikke investerer i. Som tobakk, atomvåpen – og ikke minst rene kullselskaper. 

Enkelt sagt: Vi må sørge for at pengene bidrar til en rask, men kontrollert endring. 

– Vi ønsker å finne de beste innen sitt felt og sin bransje – ikke bare kvitte oss med de verste. I tillegg driver vi med aktivt eierskap for å forsøke å påvirke de selskapene vi mener må utvikle seg i en mer bærekraftig retning. Det handler om å se på og noen ganger forbi tallene, regnskapene og rapportene, for å finne hvilke selskaper som er posisjonert til å skape verdi på en best mulig måte.

– Gjør vi det, forventer vi at du får en god og trygg avkastning på spare- og pensjonspengene dine, samtidig som disse pengene bidrar til en bedre verden. Så enkelt, så vanskelig, forklarer Grefstad.

FNS 17 BÆREKRAFTSMÅL: I løpet av 15 år skal ekstrem fattigdom utryddes, sosiale ulikheter utjevnes og klimaendringene bremses. Vi ønsker å gjøre vår del for at disse målene skal nås. Illustrasjon: FN

Grefstad påpeker at dette ikke er noe vi gjør for å være snille eller «grønne aktivister». Ikke er det festtalesnakk heller. Det er heller ikke slik at vi alltid lykkes: Dette er et langsomt og møysommelig arbeid – og noen ganger lykkes vi bedre enn andre ganger.   

– Dette er det vi tror på, og det har vi gjort lenge. Vi tror at det som er bra for verden, er bra for lommeboka di. Og vi skal være foran, helt i tet, på smart og bærekraftig forvaltning av de enorme summene de fleste av oss ikke tenker over at kan gjøre en forskjell.


Lurer du på hvilken pensjonssparing som passer for deg?


Dette er Gode penger

  • Storebrand tar vare på spare- og pensjonspengene til 1,1 millioner nordmenn. Med over 900 milliarder til forvaltning, er vi den største private kapitalforvalteren i Norge.
  • Vi investerer spare- og pensjonspengene i selskapene vi tror kan gi deg både i pose og sekk: En bedre pensjon, og en god verden å gå av med pensjon i.
  • Vi utelukker verstingene, investerer i selskaper som posisjonerer seg for fremtiden og bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål, og påvirker selskaper vi investerer i ved å være aktive eiere som stiller klare krav.
  • I 25 år har vi jobbet med å utelukke, investere i og påvirke børsnoterte selskaper over hele verden.
  • Pensjonspenger utgjør halvparten av pengene på verdens børser, og sparepengene dine kan gjøre en forskjell. Hvis Gode penger er viktig for deg, start med å stille spørsmål om hvordan pengene dine investeres.

Les mer om "Gode penger"

Fremtidens vinnere skaper fremfor å skade

Hvorfor skal selskaper verden over bry seg om å ta FNs bærekraftsmål på alvor? Jo, fordi for eksempel klimaendringer påvirker bedriftenes evne til å tjene penger. Vannmangel, villere vær, dyrere forsikringer og nye avgifter på CO2-utslipp, for å nevne noen, er nye faktorer enhver næringslivsleder må ta hensyn til. Gjør de ikke det, forventer vi at virksomheten de leder kommer til å bli mindre lønnsom. 

VI INVESTERER I FREMTIDENS FINANSIELLE VINNERE: Det handler om å investere i løsningsselskapene, samt mektige merkevarer som har det som skal til for å gjøre en stor forskjell. Illustrasjonsfoto

– Klimaendringer er forventet å være en av de største risikoene for verdensøkonomien på sikt – og kanskje den største risikoen for fremtidige pensjoner. Det handler ikke lenger kun om hvor mye eller hvordan selskapene skaper, men også hvordan og hvor mye de skader. Vi er vitne til at næringslivet i økende grad erkjenner at de fleste bransjer kommer til å bli påvirket av klimaendringer, og vi tror at fremtidens vinnere er de som er aller best på å ta hensyn til dette. Her finner vi de gode pengene, og det ligger enorme muligheter i investeringene som nå gjøres i overgangen til en mer bærekraftig verden, sier konsernsjef Grefstad.

«
Det handler ikke lenger kun om hvor mye eller hvordan selskapene skaper, men også hvordan og hvor mye de skader.

Odd Arild Grefstad
konsernsjef i Storebrand

Bærekraft er ikke bare klima og miljø

For å lykkes i fremtiden er bedrifter også nødt til å ta høyde for stadig strengere krav fra myndighetene, og ikke minst kravene fra stadig mer bevisste forbrukere og arbeidere. 

– Vi krever at menneskerettigheter blir tatt hensyn til. Vi vil ha likestilling og anstendige forhold på fabrikkene. Vi aksepterer ikke korrupsjon og hvitvasking. Og vi ønsker nye og innovative teknologiske løsninger, slik at samfunnet kan utvikle seg videre i en positiv retning. Hvis ikke selskapene hører på folket, og investorene, kan de seile akterut, påpeker Grefstad. 

Helt konkret: Vi ser at vi som institusjon har mulighet til å påvirke selskaper over hele verden gjennom våre investeringer, særlig når vi samarbeider med andre investorer. Den posisjonen skal vi benytte. 

– Selskaper med gode arbeidsforhold, som i tillegg er ledende på å kutte bruken av råvarer, avfall og energi til et minimum, mener vi er de langsiktige vinnerne det er verdt å investere i. Hvem har teknologien, strategien og løsningene som kan dytte verden i en riktig retning? Her ønsker vi å være en ledestjerne, slik at vi kan fortsette å gi kundene våre en bedre pensjon – enkelt og bærekraftig, understreker Grefstad.

Gode penger på hele «pengesekken»  

Konsernsjefen har i mange sammenhenger uttalt og vært klar på at det som er bra for verden, også kan være bra for lønnsomheten og til slutt – lommeboka di. 

Pensjonspengene alle kundene våre har i standardspareløsningen «Anbefalt pensjon» – enten via arbeidsgiver eller som privatsparer – er investert etter strenge kriterier som vi kaller for Storebrand-standarden. 

– Det handler altså ikke om å flytte alle pensjonspenger over i nisjefond, men at vi har en minimumsstandard for investering som går på tvers av alle våre fond – altså hele  «pengesekken». Vi må gå gradvis og metodisk frem for å vri investeringene våre i en stadig mer bærekraftig retning. Det holder ikke å ha kun ett grønt fond på 200 millioner, og så si: «Se hvor gode penger vi har!», påpeker Grefstad.

ENGASJERT: – I Storebrand har vi har jobbet med bærekraftige investeringer i over 25 år, og vi skal fortsette å jobbe for at dine penger skal være gode penger, sier konsernsjef i Storebrand, Odd Arild Grefstad. Foto: Kristian Skalland Moen

Samtidig investerer Storebrand mer enn 70 milliarder i fossilfrie løsninger, gjennom våre fossilfrie fond. Disse spesielt bærekraftige fondene, som Storebrand Global ESG Plus (bredt fossilfritt indeksnært fond) og Storebrand Global Solutions (aktivt forvaltet, spisset fond), kan du også investere i. Her er det fossilfrie selskaper innen vind, sol og strømnett som blir prioritert, samt selskapene som har gode ideer og løsninger innen bærekraftig forbruk, smarte byer og grønn transport.

«
Det holder ikke å ha kun ett grønt fond på 200 millioner, og så si: «Se hvor gode penger vi har!»

Odd Arild Grefstad
konsernsjef i Storebrand

Hva kan jeg enkelt gjøre for å bidra til en bedre verden? 

Det enkle svaret på spørsmålet over, er at vi kan alle bli mer bevisste forbrukere. Det betyr blant annet at vi kan spare bedre. At folk flest blir mer og mer oppmerksomme på at de har makt gjennom sparepengene sine, og hvor de plasserer disse. Det snakkes og skrives mye om de tre B-ene; Bil, Bolig og Biff. Mange vil kjøre mindre, bygge bedre og spise mindre kjøtt. Dette er også viktig, men den fjerde B-en – pengene du sparer på Børsen, altså gjennom aksjer og fond – er også noe du kan gjøre noe med.

– Sparepengene dine kan gjøre en forskjell. En vanlig misforståelse er imidlertid at bærekraft koster – at det svir og gjør litt vondt. Noe må ofres. Vi er vant til at økologisk kan bety litt dårligere bær, litt dårligere frukt og så videre. Det fantastiske med bærekraftig finans er at du kan få i pose og sekk. Plasserer du sparepengene dine hos oss, lover vi å jobbe for at du skal få en bedre pensjon, og en god verden å gå av med pensjon i, oppsummer konsernsjef Odd Arild Grefstad.

MED DER DET SKJER PÅ BÆREKRAFTSFRONTEN: I Storebrand er bærekraft en integrert del av kjernevirksomheten, og vi har vært tett på verdens bærekraftshistorie i 25 år. Infografikk: Storebrand

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


Fant du det du lette etter?