Foto: Johnny Vaet Nordskog

Koster det mer å spare bærekraftig?

Vi er gjerne vant til at det svir litt mer i lommeboka når vi velger økologisk, lokalprodusert og fair-trade. Hva er egentlig prislappen for bærekraftig sparing?

Av Ingrid Stakkestad
ARTIKKEL ·

Selv om nesten 8 av 10 nordmenn mener de er opptatt av bærekraft og samfunnsansvar, er de kanskje først og fremst opptatt av få gevinst på investeringene sine, viser vår siste Bærekraftsbarometer-undersøkelse.

44 prosent kjenner seg best igjen i utsagnet «Jeg er mest opptatt av å få god avkastning på sparepengene mine», mens rundt halvparten svarer at de foretrekker å få i pose og sekk – god avkastning og at pengene investeres i bærekraftige selskaper.   

Det hjelper altså lite om investeringene er bærekraftige, om de ikke gir noen avkastning. Heldigvis mener vi at dette ikke er tilfellet.

– Det er en myte at det er motsetninger mellom bærekraft og avkastning. Vi mener det er gode penger i bærekraft, både for lommeboka og for miljøet, sier Jan Erik Saugestad, konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand.

Er alt som er «bærekraftig» dyrere?

Mange faktorer avgjør hvilke produkter vi velger i butikken. Lukt, smak, design, hvor opptatt vi er av sunnhet og helse, og ikke minst vaner og preferanser. Og pris. 

Matthew Smith er leder for bærekraftige investeringer i Storebrand (bildet under). Han mener at folk flest er veldig opptatt av hva de putter inn i munnen sin, naturlig nok. Derfor er det ofte i matvaredisken og rundt matbordet at engasjementet rundt bærekraft oppstår.

– Hvordan er maten laget? Hvem har laget den? Hvordan har den kommet seg til butikkhyllen? Det er kanskje ikke så rart at hva du putter i deg selv og familien din er viktig for deg. Økologisk mat koster for eksempel ofte litt mer, og da har det satt seg i den norske folkesjela at alt som er «bærekraftig» er dyrere, forteller han.

MULIGHETEN TIL Å PÅVIRKE: Matthew Smith, leder for bærekraftige investeringer i Storebrand, sier at folk blir stadig mer opptatt av bærekraft og den muligheten de har til å påvirke gjennom å investere pengene sine smart. Foto: Storebrand

I 2018 handlet nordmenn økologiske matvarer for nesten 2,9 milliarder kroner. Det er en økning på 8 prosent fra året før, viser tall fra Landbruksdirektoratet. Det til tross av at økologisk mat gjerne er dyrere enn ikke-økologiske produkter. 

Uten å ta diskusjonen om økologisk landbruk er mer bærekraftig enn annen landbruk: Ser vi starten på en endring i norske vaner og preferanser? Ifølge en fersk undersøkelse utført av Norstat, på vegne av Storebrand, svarer 44 prosent av befolkningen at de er villige til å betale mer for bærekraftige produkter. 

En god tredjedel av befolkningen oppgir også at de har kuttet ut et produkt eller en tjeneste på grunn av lite bærekraftig praksis hos leverandøren.  

Men hva med pengesekkene våre, er vi opptatt av innholdet i disse? 7 av 10 nordmenn sier at de synes det er viktig å vite hvor og hvordan sparepengene deres investeres. 

– Vi ser at folk flest blir mer og mer opptatt av makten de har gjennom sparepengene sine. Tradisjonelt har man hatt fokus på de tre Bene; Bil, Bolig og Biff. Dette er også viktig, men den fjerde B-en – pengene du sparer på Børsen, altså gjennom aksjer og fond – er også noe du kan gjøre noe med, fortsetter bærekraftslederen.

«
Det har satt seg i den norske folkesjela at bærekraft koster mer.

Matthew Smith
leder for bærekraftige investeringer i Storebrand

KOSTER BÆREKRAFT?: Vi er vant til at for eksempel økologisk eller lokal mat kan bety litt dyrere. Hva med bærekraftig finans? Illustrasjonsfoto

I pose og sekk

I samme undersøkelse mener over 4 av 10 nordmenn at bærekraftige produkter og tjenester er dyrere. 

Vår oppfatning er altså at mange tror det er dyrere å også spare bærekraftig, og derfor er skeptiske til å gjøre det. 

– Selv om økologiske tomater ofte er dyrere enn vanlige tomater, betyr ikke det at det skal koste deg mer å plassere pengene dine hos noen som tenker på miljøet når de velger hvor de skal investere, sier Saugestad.

I over 20 år har Storebrand jobbet med bærekraftige investeringer, og vi tar vare på spare- og pensjonspengene til 1,1 millioner nordmenn. Med over 700 milliarder til forvaltning, er vi den største private kapitalforvalteren i Norge. Vi har et ansvar for innholdet i pengesekkene til veldig mange nordmenn – et ansvar vi tar på alvor. 

– Vi mener at bærekraft og lønnsomhet henger sammen. For oss handler om å investere disse pengene i selskapene vi tror kan gi deg både i pose og sekk: En bedre pensjon, og en god verden å gå av med pensjon i, sier Saugestad.


Finn den spareformen som lønner seg for deg


Jan Erik Saugestad understreker at «grønt er godt» på to måter – minst. 

– Å investere bærekraftig er både smart og riktig. Den smarte biten handler om at det er fornuftig å investere i selskaper som har produkter og løsninger det vil bli større etterspørsel etter, og at det finnes en del selskaper og virksomheter som i sin natur inneholder en risiko det kan være smart å unngå.

Han utdyper: 

– Den riktige delen handler om at det er en del ting vi – i regi av FN eller andre aktører – har blitt enig om at vi skal respektere. Det er ikke riktig å investere i selskaper som bryter med menneske- og arbeidsrettigheter, eller som ikke forsøker å bekjempe korrupsjon. Og det er riktig å investere i selskaper som har en positiv påvirkning på miljøet eller samfunnet for øvrig. 

KONSERNDIREKTØR: Jan Erik Saugestad. Foto: VG Partnerstudio

For å være enda mer konkret: Pensjonspengene alle kundene våre har i standardspareløsningen «Anbefalt pensjon» – enten via arbeidsgiver eller som privatsparer – er investert etter strenge kriterier som vi kaller for Storebrand-standarden. Denne standarden har vi også for alle fondene våre. 

Det handler altså ikke om å flytte alle pensjonspenger over i nisjefond, men at vi har en minimumsstandard for investering som går på tvers av alle våre fond – altså hele  «pengesekken». Vi må gå gradvis og metodisk frem for å vri investeringene våre i en stadig mer bærekraftig retning. Det holder ikke å ha kun ett grønt fond på 200 millioner, og så si: «Se hvor gode penger vi har!».

... men er det dyrere? 

Å spare i fond som investerer i selskaper som er bærekraftige koster ikke nødvendigvis mer enn å spare i fond som ikke tar bærekraftshensyn. Vi forventer også at avkastningen er lik, eller bedre enn, tilsvarende fond. Hva det koster styres blant annet av om fondet er aktivt forvaltet eller ei. Vi har fond med alt fra 0,2 prosent i forvaltningshonorar, til aktivt forvaltede fond med 2 prosent i honorar.    

«
Selv om økologiske tomater er dyrere enn vanlige tomater, betyr det ikke at det skal koste deg mer å plassere pengene dine hos noen som tenker på miljøet når de investerer!

Jan Erik Saugestad
konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand

– Når alternativene finnes, og gir lik eller bedre avkastning, er det ingen grunn til ikke å spare bærekraftig, sier Saugestad.

Vårt eldste globale indeksnære fond, Storebrand Global Indeks I, har utelukket verstingselskaper siden 2005. Fondet har i hele denne perioden fulgt verdensindeksen med ørsmå avvik. Dette er med på å vise at utelukkelser i seg selv ikke gir forventet dårligere avkastning.

Du kan riktignok ikke utelukke deg til en bedre verden. Det skal også lønne seg å satse på løsningsselskapene og sektorene som virkelig klarer å produsere varer og tjenester som bidrar til å løse verdens utfordringer. Det er premisset bak fossilfrie Storebrand Global Solutions – aksjefondet som løfter frem selskapene som vil løse verdens bærekraftsutfordringer.

1 AV 3 NORDMENN PÅVIRKES I STOR GRAD: Når det skal tas en beslutning om å kjøpe et produkt eller en tjeneste, påvirkes kjøpsbeslutningen til 34 % av de spurte i den ferske undersøkelsen «Bærekraftsbarometeret» i stor eller avgjørende grad av leverandørens fokus på miljø- og samfunnsansvar. Infografikk: Storebrand

De siste fem årene har fondet levert nærmere 17 prosent avkastning årlig, og har levert bedre enn markedet ellers både i et fem- og treårsperspektiv. Forvaltningshonoraret? 0,75 prosent.   

– Storebrand investerer mer i de mest bærekraftige selskapene – selskapene som vi tror blir fremtidens vinnere på børsen. Vi forventer at måten vi jobber med bærekraft på gir meravkastning til kundene våre, sier Saugestad.

Han fortsetter: 

– Alle selskaper vi investerer i analyseres grundig, både finansielt og med hensyn til  hvor bærekraftige de er. Det krever ressurser. Vi har et team med bærekraftsanalytikere som er eksperter på miljø, menneskerettigheter, folkerett, kontroversielle våpen med mer. Likevel er ikke våre fond dyrere enn fondene til konkurrentene våre. Vi mener at gjort på rett måte, gir det å integrere bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen kundene en forventet bedre avkastning i forhold til risiko.

Her kan du se Storebrands fondsliste.


La pengene dine vokse på best mulig vis


Dette er Gode penger

  • Storebrand tar vare på spare- og pensjonspengene til 1,1 millioner nordmenn. Med over 900 milliarder til forvaltning, er vi den største private kapitalforvalteren i Norge.
  • Vi investerer spare- og pensjonspengene i selskapene vi tror kan gi deg både i pose og sekk: En bedre pensjon, og en god verden å gå av med pensjon i.
  • Vi utelukker verstingene, investerer i selskaper som posisjonerer seg for fremtiden og bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål, og påvirker selskaper vi investerer i ved å være aktive eiere som stiller klare krav.
  • I 25 år har vi jobbet med å utelukke, investere i og påvirke børsnoterte selskaper over hele verden.
  • Pensjonspenger utgjør halvparten av pengene på verdens børser, og sparepengene dine kan gjøre en forskjell. Hvis Gode penger er viktig for deg, start med å stille spørsmål om hvordan pengene dine investeres.

Les mer om "Gode penger"

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


Fant du det du lette etter?