Storebrand-båtens seminarer på Arendalsuka 2019.
Foto: Lise Eide Risanger/Storebrand

Likestilling – bra for business

– Skal vi ta likestilling på alvor, eller skal vi fortsette å tape penger? spør Tulia Machado-Helland, senior bærekraftsanalytiker i Storebrand.

Av  Filter Partner
ARTIKKEL · PUBLISERT 17.10.2019

Ifølge Machado-Helland, øker verdensøkonomien med 26 prosent dersom vi oppnår full økonomisk likestilling. Problemet er bare at med dagens tempo kan dette ta 202 år.

På oppdrag fra CARE og Storebrand, har PwC utarbeidet en rapport om likestilling og økonomisk vekst i samfunnet, og tallene er klare:

Flere kvinner i lederstillinger og styrer bidrar til betraktelig høyere økonomisk vekst i selskapene.

Kan tape penger

– Selskaper som ikke inkluderer kvinner i ledelse og styrer taper penger. McKinsey har sagt dette i over ti år nå, og likevel har de fleste gått glipp av denne muligheten, forteller Machado-Helland.

Videre henviser hun til en rapport utformet av International Labor Organization. Der kommer det frem at 74 prosent av 13.000 globale selskaper rapporterte om en økning på mellom fem og 20 prosent i profitt etter at kvinneandelen i bedriftens ledelse økte.

– Disse tallene kommer direkte fra bedriftene selv, og derfor bør vi også sette vår lit til dem. Det er en av grunnene til at vi i Storebrand lanserte Bølge, en likestillingsportefølge i 2018, sier hun.


Her er våre bærekraftige fond


Likestilling er viktig for samfunnet, og ifølge FNs bærekraftsmål også en menneskerett. Det tar Storebrand hensyn til når vi, som er den største private kapitalforvalteren i Norge, skal investere  spare- og pensjonspengene til 1 million kunder.

– Jeg ser i hvilken grad det er lønnsomt å investere i likestilling i privat sektor, og hvilke tiltak de ulike selskapene gjør, sier hun.

ANALYTIKER: Tulia Machado-Helland på Storebrand-båten under Arendalsuka 2019. Foto: Michael Solbakken/Finansforbundet

Kvotering er ikke nok

Ifølge Machado-Helland er det ikke bare rettigheter som bør ligge til grunn for likestilling i ledelse og styrer hos selskapene. I rapporten fra PwC bekreftet analysene det som tidligere er funnet i internasjonale studier: Det er rett og slett bra for business å involvere flere kvinner. Blant annet viste det seg at forskjellen i avkastningen på investert kapital hos selskaper med flest kontra færrest kvinnelige styremedlemmer ligger på hele 26 prosent.

«
Næringslivet må forstå hvor smart dette er, både for sin egen bunnlinje og for samfunnet.

Gry Larsen
generalsekretær i CARE

Likevel forteller Machado-Helland at det nettopp er her mange misforstår. Det hjelper nemlig ikke bare å hente inn kvinner i styrer og ledelse, og tro at lønnsomheten skal gå opp av seg selv. Kvoteringen har ingen virkning hvis du ikke benytter deg av erfaringen og kunnskapen kvinnene sitter på.

– Vi har mest data på styrer, og her må vi holde tunga rett i munnen. Vi oppnår kun likestilling hvis sammensetningen i et styre gjenspeiler likestillingskulturen i selskapet. Det handler om å gi kvinnene mulighet til å uttrykke seg, sier hun.

Dette handler ikke om å oppfylle en kvote, men om å bygge opp en kultur fra bunnen av.

– Isolert sett er jo ikke kvotering veien å gå. I India opererer selskaper for eksempel bare med én kvinne i styret, som kun er satt der på grunn av en lovpålagt kvote. Hun er ofte i slekt til en mann som sitter i styret og kan lett manipuleres, og det funker ikke. Vi kan ikke bare ha kvinner i styrene bare for å ha de der, vi må jo også bruke dem! sier bærekraftsanalytikeren.

TV-aksjon for utvikling av kvinnelige entreprenører

CARE er i disse dager i full gang med forberedelsene til årets TV-aksjon. Årets tema er «Nå er det hennes tur», hvor et av målene er å øke støtten til etablering av kvinnelige sparegrupper i utviklingsland. CARE har i mange år jobbet med å opprette sparegrupper blant kvinner, med ukentlige møter der kvinnene kommer sammen og sparer. Så langt har seks millioner kvinner fått hjelp via CARE, og på verdensbasis bruker over tolv millioner modellen gjennom ulike veldedige organisasjoner.

Gry Larsen, generalsekretær i CARE, forteller at full økonomisk likestilling vil bidra til vekst for hele samfunnet. Hun henviser til finansdepartementets regnestykke, som konkluderer med at norske kvinners høye yrkesdeltakelse er mer verdt for samfunnet enn oljeformuen.

– Næringslivet må forstå hvor smart dette er, både for sin egen bunnlinje og for samfunnet.

RIKTIG OG SMART: Gry Larsen, generalsekretær i CARE, håper næringslivet forstår hvor smart likestilling er, både for sin egen bunnlinje og for samfunnet. Foto: Filter Partner

Videre mener hun at det er synd at vi fortsatt trenger å bruke økonomiske argumenter for noe som egentlig handler om rettigheter. Samtidig er det også bra å kunne si at det fantastiske med likestilling er at det både er riktig og smart. Du bør fortsatt satse på likestilling selv om du kun bryr deg om økonomisk profitt.

«
Er du eneste kvinne i styret, eller jobber i en mannsdominert bedrift, er det ikke alltid så enkelt å være oppmerksom på skjevheten.

Tulia Machado-Helland, bærekraftsanalytiker i Storebrand

Holdningene må endres, både hos kvinner og menn

Tulia Machado-Helland i Storebrand mener at for å se endring, må vi skape den selv. Både internt, på bedriftsnivå, men også i investeringene selskapene gjør. Hennes råd er derfor både å ta grep internt, og investere i bedrifter som setter likestilling høyt på agendaen. Videre forteller hun at det også er opp til styringsmaktene å ta grep.

– Econa og Finansforbundet er på ballen for å sette krav innad i Norge, og jeg håper vi ser en utvikling der. Jeg vet at Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) også jobber med saken, sier hun.

I tillegg til en offentlig holdningsendring, mener hun at hver enkelt av oss har et personlig ansvar. Både kvinner og menn må se hvilke fordeler som ligger i at flere kvinner blir en del av ledelse og styrer.

– Er du eneste kvinne i styret, eller jobber i en mannsdominert bedrift, er det ikke alltid så enkelt å være oppmerksom på skjevheten. Vi kvinner har også et ansvar for å hjelpe hverandre opp og frem, sier hun.

Og til fremtidige kvinnelige ledere og styremedlemmer er budskapet klart.

– Ikke se det som «her skal de hjelpe meg med å komme opp og frem». Du gjør selskapet en tjeneste. Du har en merverdi og en innsikt menn ikke har. Det kan være vanskelig å ta kampene, men det vil hjelpe selskapet til slutt. Din mening er annerledes og har en verdi, sier hun.

Fokus på likestilling i alle ledd

Gry Larsen i CARE er enig, og poengterer at likestilling er lønnsomt, uansett om du er likestillingsforkjemper eller ei. Videre forteller hun at norsk næringsliv og investorer også bør fokusere på å investere i likestilling i alle ledd, og ikke bare prioritere det internt i organisasjonen.

– Dette betyr å investere i selskaper som fremmer likestilling gjennom sine varer og tjenester, sier hun.

Dette kjennetegner Storebrands arbeid med fond som tar hensyn til bærekraft

  • Alle fond Storebrand tilbyr, utelukker selskaper basert på blant annet internasjonale normer og konvensjoner, kull og lobbyvirksomhet mot klima.
  • Er fondet merket som "vårt mest bærekraftige fond" betyr det at fondet har bærekraftige investeringer som et investeringsmål, blant annet ved at det er fossilfritt og har et betydelig innslag av løsningsselskaper.
  • Storebrand stiller krav til selskapene vi investerer i. Vi bruker vår posisjon som eier til å påvirke og støtte selskapene til nødvendig omstilling. 
  • Alle fond er merket med vår bærekraftscore. Vi oppgir både bærekraftscore og CO2-avtrykk sammenlignet med gjennomsnittet på de globale børsene.

Her finner du mer informasjon

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.

 


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 2023