Foto: Hege Mølnvik/Spray

Utsetter pensjonssparingen: – Jeg har alltid bare skjøvet det foran meg

Vi møtte tre personer som alle har et ulikt forhold til pensjon og sparing. Heldigvis finnes det enkle løsninger for alle!

ARTIKKEL · PUBLISERT 22.01.2020
SIST OPPDATERT 18.01.2022

– Jeg har ikke forholdt meg til pensjon i det hele tatt. Det føles jo som det er så lenge til! Så jeg har bare skjøvet det foran meg, sier Camilla Thorkildsen mens hun åpner laptopen.

Vi møter henne i skolebiblioteket i storefri. Hun er lærer på Cicignon skole i Fredrikstad, og har jobbet som lærer siden hun var 21 år. Nå er hun 42.

– For å være helt ærlig har jeg tenkt at innen jeg er pensjonist er jeg antakelig gjeldsfri og har kanskje arvet noen penger. Men jeg burde kanskje spart litt selv også, medgir hun.

Ifølge Storebrands statistikker er kvinnene i Østfold flinkere til å spare til pensjon enn mennene. Samtidig har begge kjønn mye å gå på.

Camilla logger seg inn for på Storebrands nettsider for å sjekke hvordan det står til med pensjonen hennes. Her får hun enkelt oversikt over det hun får i pensjon fra folketrygden, fra nåværende og tidligere arbeidsforhold og det hun selv har spart. Hun kan se hvor mye penger hun har og hvor mye hun vil få den dagen hun pensjonerer deg. Samtidig kan hun opprette spareavtale med noen få tastetrykk.

Camillas pensjonspott var omtrent som hun forventet seg – ikke spesielt høy.


Tjenesten Smart pensjon hjelper deg å ta gode valg


Kollegaen til Camilla, Sissel Seland kommer inn, og hiver seg med i samtalen.

– Jeg har spart til pensjonen min selv i kanskje ti år. Det er veldig lurt. Det er gode pensjonsordninger i staten, men det skader ikke å fylle på med egne oppsparte midler. I alle fall dersom man ikke ønsker å gå ned i levestandard, sier hun og råder Camilla til å gjøre det samme.

«
Å spare i fond er antagelig den smarteste formen for pensjonssparing

Øyvind Bendz Strøm
pensjonsrådgiver i Storebrand

På sparekonto kan pengene miste verdi

Sissels råd til Camilla støttes av pensjonsrådgiver Øyvind Bendz Strøm:

– Det er absolutt å anbefale å spare til pensjonen sin ved siden av det staten og arbeidsgiveren din sparer for deg. Når man sparer så langsiktig som til pensjon lønner det seg sjelden å spare på sparekonto i banken. Gjør du det godtar du at pengene dine kan bli mindre verdt, sier han.

BEGYNN NÅ: Pensjonsrådgiver i Storebrand, Øyvind Bendz Strøm, råder alle som ikke har spart til pensjon selv enda å begynne med det så fort som mulig. Foto: Storebrand

Han forklarer det med at renten er for lav til at du vil få særlig god avkastning på pengene dine, samtidig som det generelle prisnivået stiger årlig – altså mister man kjøpekraft.

– Å spare i fond er antagelig det smarteste du kan gjøre for pensjonssparing, sier Bendz Strøm.

IPS ble lansert i 2017, og står for individuell pensjonssparing. Det er kort fortalt en spareform der du binder pengene dine til du blir 62 år, men du får til gjengjeld skattefordel og holdt pensjonspengene skilt fra resten av økonomien, så du ikke blir fristet til å bruke dem på unødig forbruk.

– Du kan velge å fordele pengene dine i begge disse løsningene. Personlig synes jeg det er smartest, råder han.

Heidi startet eget firma i 2018: – Har ikke tid til å tenke på pensjon

Heidi Hoen (55) fra Moss startet eget reklamebyrå, Brectus Norway, i 2018, etter flere år som ansatt i samme bransje. Det har vært to travle år på Årvollskogen til nå, og hun innrømmer at hun ikke tenker nok på pensjon.

– Jeg har vært inne på nettet og forsøkt å se litt på pensjon, men jeg skjønner ikke så mye av det. Derfor blir det også bare skjøvet på, for det føles ganske fjernt å tenke på pensjon, sier hun og ler litt.

SIN EGEN SJEF: I sitt nyoppstartede firma er dagene travle for Heidi Hoen. Hun medgir at hun burde sette av tid og penger til pensjonssparing. Foto: Hege Mølnvik/Spray

Hun medgir at pensjonsalderen nærmer seg, selv om hun føler seg ung fremdeles. Mens vi snakker besøker hun  Storebrands nettsider for å få oversikt. Tallet Heidi finner er ikke på det nivået hun helst ville sett det, men hun virker ikke veldig bekymret.

– Etter jeg startet firmaet har det også vært ekstremt travelt, og jeg har ikke hatt tid til å sette meg inn i det. Ikke har jeg sjans til å spare noe særlig heller nå, men på sikt bør jeg vel det, sier hun ettertenksomt, mens hun titter på tallene.


Tjenesten Smart pensjon hjelper deg å ta gode valg


Savner kurs i pensjon

Heidi ser for seg å jobbe så lenge som mulig, i alle fall til hun blir 67.

Heidi ønsker å begynne å spare til pensjonen sin på sikt, når firmaet hennes ikke lenger er like ferskt. Samtidig har hun lyst til å jobbe lenge.

Med tilgang til Min pensjon på Storebrands nettsider har hun fått en god oversikt over pensjonen sin, og det er enkelt å sette i gang en spareavtale så snart hun er klar for det. Men hun forteller at hun savner at noen tar tak og inviterer til kurs i pensjon, slik ansatte i offentlig sektor får når de nærmer seg pensjonsalder.

Øyvind Bendz Strøm i Storebrand har stor forståelse for Heidis situasjon. Han holder en rekke foredrag og seminarer for kunder og bedrifter med tjenestepensjon i Storebrand om nettopp bevisstheten rundt pensjon.

– Det er klart at det er travelt og man har mye ansvar som selvstendig næringsdrivende. Men man har også i enda større grad et stort egenansvar for pensjonssparingen, sier han.


Lurer du på hvilken pensjonssparing som passer for deg?


Menn flinkere enn kvinner

På generelt grunnlag forteller Bendz Strøm at kvinnene ikke er like flinke som menn til å spare riktig.

– Det er dessverre sånn at menn er mye flinkere til å velge riktigere sparemåter for langsiktig sparing, som for eksempel fond eller aksjer. Vi håper kvinnene vil ta igjen forspranget.

En undersøkelse Storebrand har gjennomført viser at folks motivasjon til å spare til pensjon blant annet er for å ha mer å rutte med som eldre, å ha råd til å reise og å leie hjelp ved behov som pensjonist. Rett og slett trygghet og frihet i alderdommen.

Sarpingen Christer Knudsen (33) er blant mennene som har tatt et svært bevisst valg med tanke på pensjonssparing, nettopp av disse årsakene.

– Jeg begynte å spare selv for fire-fem år siden. Jeg sparer ikke veldig mye, men litt hver måned. I tillegg er jeg opptatt av å nedbetale gjeld, for det er jo flere ting som påvirker økonomien som pensjonist. Det er veldig fint å ha kommet i gang med sparingen, sier han.

SPARER SELV: Christer jobber som revisor i Fredrikstad, og har startet egen pensjonssparing for noen år siden. Foto: Hege Mølnvik/Spray

Christer sparer foreløpig kun i Ekstrapensjon hos Storebrand, fordi han ønsker fleksibiliteten det gir å ikke låse pengene sine.

– Jeg tenker at denne sparingen også kan være hjelp dersom man havner i en situasjon i løpet av livet der man trenger noe ekstra penger, reflekterer han.

Øyvind Bendz Strøm roser Christers tidlige spare-innsats:

– Det er veldig bra at han har begynt å spare allerede. Selv noen hundrelapper i måneden kan utgjøre en del ekstra som pensjonist dersom de spares riktig.

Fakta om IPS

  • Du kan spare så mye du vil inntil 15 000 kroner i året. Innskuddet gir en skattefordel ved at det du sparer årlig går til fradrag i alminnelig inntekt. Sparer du 15 000 får du derfor en skattefordel på 3 300 kroner (gjelder fra 2022).
  • Pengene er fritatt for formuesskatt, og det er ingen skatt på fondsbytte eller løpende avkastning. Utbetalingene skattlegges som alminnelig inntekt (22 prosent i 2022).
  • Pensjonssparingen inneholder en garanti mot negativ avkastning (verdifall) i utbetalingsperioden, og senest fra du fyller 70 år. Det betyr at du har forutsigbarhet og trygghet i de årene når pengene skal utbetales.
  • Du kan starte uttak fra IPS-sparingen din når du fyller 62 år. Utbetalingstiden er minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år.
  • Kostnadene avhenger av hvilket fond du plasserer pengene i.

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 2023  Storebrand Bank ASA leverer rådgivningstjenester knyttet til sparing for personkunder.