Eldre dame som spiller tennis.

6 smarte pensjonsgrep for deg som har formue

Lønner det seg å ha gjeld, og hvordan bør du planlegge arven? Her er 6 tips til deg med formue som snart skal bli pensjonist.

Av  Veronika Søum/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 04.03.2022

– Personer med formue har ofte et lavere stressnivå med tanke på det økonomiske ved å bli pensjonist. Mange har god oversikt over hva de får i pensjon, og har et bevisst forhold til penger. Men selv de aller flinkeste som allerede har gjort økonomiske grep kan få stort utbytte av samtale med rådgiver, sier Mohit Kumar Dhir.

Han er finansiell rådgiver i Storebrand, og jobber med kunder som har formue, enten i bolig, bank, fond, aksjer eller andre investeringer.

Selv om Dhirs kunder i stor grad har oversikt over hvordan deres pensjonisttilværelse kommer til å utarte seg, er det et komplekst fagfelt – og mange valg det er lurt å tenke gjennom.

– Ikke alle har et forhold til hvilke pensjonsavtaler som er arvelig eller ikke, eller hvordan uttak av disse avtalene kan påvirke skattenivået. Mange velger å ta ut pensjonen tidligere for å frigjøre kapital eller sikre utbetalinger til seg selv og etterlatte. Andre igjen tenker først og fremst å vente med utbetalinger for å få mest mulig i pensjon.

Her er den finansielle rådgiverens seks smarte tips til deg som er formuende og snart går av med pensjon:

1. Betale ned gjeld eller ikke

Et av spørsmålene du som formuende bør stille deg, er i hvilken grad du ønsker å beholde eller nedbetale gjeld. Følelsen av å ha gjeld kan være tyngende, i tillegg er det et økonomisk aspekt.

Før du kan vurdere det økonomiske, bør du ta stilling til i hvilken grad du er komfortabel med gjeldsnivået. Det er en rentekostnad ved å beholde lån, samtidig som det kan gi økonomiske fordeler. Blant annet reduserer gjeld netto formue, og kan redusere formuesskatten.

– Med dagens lave rentenivå er det mulig å finne alternative investeringer som kan gi en høyere forventet avkastning enn det koster å ha et lån, forklarer Dhir.

MOHIT KUMAR DHIR: Finansiell rådgiver i Storebrand. Foto: Storebrand

2. Tenk over likviditeten

Å nedbetale gjeld kan være lurt, samtidig går det på bekostning av likviditeten, det vil si at pengene dine blir bundet opp i for eksempel bolig.

Derfor er det smart å tenke over hvorvidt du ønsker å ha penger lett tilgjengelig eller ikke. Å ta opp nytt lån for å få tilgjengelig midler, kan være en omfattende prosess.

– Dersom midlene er investert likvid har du lettere tilgang på midlene, enten til å betale ned på lån eller benytte midlene til andre formål på et senere tidspunkt.


Hva trenger du egentlig som pensjonist?


3. Få mest mulig igjen for pengene dine

Dersom pengene dine er plassert i bank eller fond, er det lurt å tenke over hvor du får mest verdiøkning på både kort og lang sikt.

Siden rentenivået i banken har vært lavt de siste årene, mens inflasjonen, det vil si prisen på varer og tjenester, har steget, råder Dhir til å plassere pengene dine i fond.

– Med lavt rentenivå og høy inflasjon har det vært lurt å forvalte pengene i rentefond, kombinasjonsfond og aksjefond, hvor avkastningen i det lange løp har vært høyere enn bankrente. Her er det også viktig å tilpasse risikoen til den enkelte som skal investere, siden du må være komfortabel med svingninger som kan oppstå og tilpasse tidsperspektivet.

4. Del opp sparepengene dine

Formuende kunder bør ifølge Dhir ha et skikkelig forhold til sparemidlene sine. Har du mye kapital, kan du dele det opp i henhold til når midlene skal brukes.

Hvor mye penger trenger du neste år, de neste fem eller ti årene? Sett opp beløpene, og fordel dem i fond som gir deg mest avkastning basert på tidsrommet du skal spare.

– Veldig mange tenker på hele kapitalen under ett. Hvis du klarer å dele opp kapitalen i henhold til når du skal bruke pengene, får du også tatt hensyn til riktig risiko. Det betyr at ved en større korreksjon i markedet så vil ikke de kortsiktige pengene dine bli like mye påvirket. Bare pengene du uansett ikke skal bruke på lang tid. Da slipper du bekymringer, sier han.

5. Planlegg arven din 

Når du nærmer deg pensjonsalder, blir arv noe du må ta mer stilling til. Da er det lurt å komme i gang med arveplanleggingen.

Hvor mye ønsker du å tilgodese arvingene dine, og hvor mye har du behov for selv?

– Noen av løsningene er å gi forskudd på arv eller opprette testament. Her er det også viktig å vurdere skattekonsekvensene, dersom det skulle komme en arveavgift.


Hvordan blir økonomien som pensjonist?


6. Lag en økonomisk fremtidsplan

Pensjonssystemet i Norge er bygd opp av pilarene folketrygd, tjenestepensjon og individuelle pensjonsordninger. Men det er ikke helt likegyldig hvilke midler du tar først i bruk når du starter pensjonisttilværelsen.

– Enkelte pensjonsavtaler er ikke arvelige ved dødsfall, derfor er det naturlig å bruke disse før du begynner å tære på oppsparte midler. Det gjelder fripoliser og folketrygden, forklarer Dhir.

Samtidig understreker han at uttaksrekkefølgen avhenger av dine personlige preferanser. Derfor kan det være godt å få hjelp til å finne den beste løsningen for deg.

– Jeg anbefaler å snakke med en rådgiver dersom du lurer på hvilken rekkefølge som passer for deg.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?