God avkastning for Storebrands pensjonsprofiler

2021 har så langt vært et svært godt år for alle som har pensjonen sin hos Storebrand. Selskapets pensjonsprofiler har gjort det sterkt over tid, og Storebrand Balansert har vært best i klassen med 9,4 prosent i gjennomsnittlig årlig avkastning de siste fem årene.

Av  Ida Anett Danielsen/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 07.09.2021

I takt med gjenåpningen av samfunnet, har pilene pekt oppover på børsen i første halvdel av 2021.

REKORDVÅR: Olav Chen i Storebrand kan melde om at aksjemarkedene steg til nye rekordnivåer i første halvår. Foto: Storebrand

Samtidig har det kommet flere positive nyheter for aksjemarkedet: Vaksinasjonsgraden stiger fortsatt og gjenåpningen i eurosonen har virkelig fått fart på seg.

Mange har også fått mer å rutte med i 2021, forteller Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand. Det har satt ytterligere fart på markedene.

– Folk har holdt seg mye hjemme, hatt mindre å bruke penger på og kanskje spart opp feriepengene fra fjoråret. Det har ført til det vi kaller et oppdemmet konsum, med høy aktivitet og etterspørsel, sier Chen.

Dette bidro til svært god avkastning på verdens børser første halvår.


Over 55 år? Få Smartkonto til pensjon med 0,6 % sparerente


En gladnyhet for pensjonssparingen din

Det er godt nytt for deg som er kunde med pensjonsprofil i Storebrand.

– Normalavkastningen for aksjer ligger mellom fem og syv prosent i året, men i 2021 har vi oppnådd mer enn det dobbelte av det på kun seks måneder. Det er ekstremt bra, sier Ida Hallin Henriksen, fagansvarlig for kapitalforvaltning i Storebrand.

Alle Storebrands spare- og pensjonsprofiler har levert gode tall hittil i år, uavhengig av om du har investert i fond med null eller 100 prosent aksjeandel. Spesielt har en høy aksjeandel gitt deg som kunde en svært god avkastning. 


Ønsker du pensjonskonto i Storebrand?


Pensjonsprofilen Storebrand Offensiv leverte en avkastning på hele 12,6 prosent første halvår. I samme periode leverte pensjonsprofilene Storebrand Balansert og Storebrand Forsikting henholdsvis 8,20 prosent og 3,70 prosent avkastning. 

«
Det er veldig fint å se at både den balanserte og den offensive profilen vår har levert best gjennomsnittlig årlig avkastning de siste fem årene sammenlignet med våre konkurrenter.

Ida Hallin Henriksen
fagansvarlig for kapitalforvaltning i Storebrand

– Selv om du ikke skal ta ut pengene dine før om mange år, er oppgangen absolutt en gladnyhet, sier hun.

Storebrand på avkastningstoppen

Hallin Henriksen forteller at Storebrands pensjonsprofiler har gjort det sterkt over tid.

– Det er veldig fint å se at både den balanserte og den offensive profilen vår har levert best gjennomsnittlig årlig avkastning de siste fem årene sammenlignet med våre konkurrenter.

– Det viser at forvaltningsstrategien vår står seg godt over tid. Jeg tror nøkkelen til suksess er langsiktighet og bredde i investeringene våre. Det at vi for eksempel investerer i eiendom og private equity (unoterte selskaper) gjør at vi skiller oss ut. Vi vil fortsette å streve for å levere like gode tall i de neste fem årene som ligger foran oss, avslutter Hallin Henriksen.

infografikk-pensjonsprofiler-avkastning-forste-halvar-2021-712x400

STOREBRAND LEVERER HØYEST AVKASTNING: Oversikten viser årlig gjennomsnittlig avkastning i pensjonsleverandørenes pensjonsprofiler med moderat risiko. Tallene er per 30.06.2021, er oppgitt før kostnader og gjelder siste 5 år.


Lurer du på hva du får i pensjon?


Hvilke forventninger har vi fremover?

Bård Bringedal, leder av aksjeforvaltning i Storebrand, tror ikke den positive trenden kommer til å snu med det første.

– Utsiktene for andre halvår av 2021 er fortsatt gode, sier han.

Så lenge pengetrykkingen fortsetter fra myndigheter rundt om i verden og rentenivåene holder seg lave, er det liten grunn til at aksjemarkedet skal falle dramatisk, ifølge Bringedal. At den underliggende økonomiske veksten i verden fortsetter å styrke seg, taler også for et bra aksjemarked i andre halvår.

– Men, vi tror imidlertid ikke at vi vil se en like sterk utvikling i andre halvår som det vi har sett i første, sier Bringedal.


Appen Mine penger gir deg oversikt


Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?