Hvor mye bør jeg spare til pensjon?

Du har bestemt deg for å spare til pensjon, men hvor mye skal du spare hver måned? Finn ut hva andre på din alder sparer.

Av  Ingrid Stakkestad
ARTIKKEL · PUBLISERT 26.05.2021
SIST OPPDATERT 28.11.2022

Ifølge kognisjonsviter Elin Helander synes mannen i gata det er vanskelig å starte pensjonssparing på privaten. Hvorfor? Fordi hjernen vår ikke er bygget for langsiktig tenkning, men for raske belønninger. Det gjør det imidlertid ikke mindre viktig å spare til tilværelsen etter arbeidslivet. Særlig med tanke på at de fleste 30-50-åringer kan vente seg pensjonssjokk om de ikke tar tak i egen pensjon.

– Mens dagens pensjonister i snitt får to tredjedeler av lønnen i pensjon, kan mange forvente å få halvert lønnen den dagen de trer inn i pensjonistenes rekker. Hvis de i tillegg fortsatt har gjeld, får de enda mindre å rutte med. Derfor er det viktig å sjekke allerede nå hva du kan forvente å få i pensjon, slik at du så tidlig som mulig kan legge en plan for sparingen din, forklarer pensjonsrådgiver og foredragsholder i Storebrand, Øyvind Bendz Strøm (toppbildet).


Lurer du på hva du får i pensjon?


«
Det viktig å sjekke allerede nå hva du kan forvente å få i pensjon, slik at du så tidlig som mulig kan legge en plan for sparingen din.

Øyvind Bendz Strøm
pensjonsrådgiver i Storebrand

Hva sparer andre på min alder til pensjon?

Så nå har du bestemt deg for å spare til pensjon, og du har funnet ut hvordan du ønsker å gjøre det.

Men hvor mye skal du spare? Logisk nok er det de eldste blant Storebrands kunder som sparer mest – nesten 3 000 kroner i snitt i måneden. De yngste, fra 20-29, sparer i snitt 800 kroner i måneden. Det er også slik at de yngre har lengre tid på å la pengene vokse, og trenger derfor ikke spare like mye hver måned. Begynner du senere i livet, må du gjerne spare mer i måneden.

Hvor mye er vanlig å spare til pensjon?

  • 20-29 åringer sparer 900 kr per måned
  • 30-39 åringene sparer 1100 kr per måned
  • 40-49 åringene sparer 1400 kr i måneden
  • 50-59 åringene sparer 1900 kr per måned
  • 60-66 åringer sparer 2700 kr i måneden
  • De på 67-70 sparer 3500 kr per måned

Du må ikke spare likt som dine jevnaldrende. Inntekt og livssituasjon preger naturligvis hvor mye du ønsker og evner å sette av til pensjon hver måned.

Så mye spare andre på din alder_528x392.png

FORUTSETNINGER: Snittall for aktive spareavtaler blant personkunder hos Storebrand i fondsbaserte produkter (frie fond eller Unit Linked), enten det er fri sparing  eller bundet til pensjon (IPS, IPA Link). 


Hva trenger du egentlig som pensjonist?


 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?