Husk å øke sparingen din

Jo tidligere du starter å spare, desto mindre trenger du å bruke av kosebudsjettet hver måned for å nå målene dine. Det er dog viktig å huske å justere opp sparesummen fra tid til annen, slik at du tar hensyn til prisstigningen i samfunnet.

Av  Ingrid Stakkestad
ARTIKKEL · PUBLISERT 01.03.2021

– Starter du å spare tidlig, trenger du ikke nødvendigvis å spare så mye i måneden. Sparing handler om langsiktighet og tålmodighet, og å la pengene gjøre jobben for deg, sier pensjonsrådgiver i Storebrand, Øyvind Bendz Strøm.

Spar i takt med prisstigningen i samfunnet

Strøm påpeker at langsiktig sparing, enten du sparer til pensjon eller andre ting – på mange måter er sparing du skal glemme litt bort, og la tikke og gå hver måned. Men det er likevel viktig å ikke glemme den helt. Av og til bør du nemlig justere opp sparesatsen.

– Er det lenge siden du etablerte spareavtalene dine, bør du derfor logge deg inn og legge på en hundrelapp i måneden, forteller pensjonsrådgiveren.

Årsaken til dette, er den årlige prisstigningen i samfunnet, også kjent som inflasjon. På fagspråket beskrives inflasjonen som den prosentvise økningen i prisnivået i et land for en periode.

«
Er det lenge siden du etablerte spareavtalene dine, bør du derfor logge deg inn og legge på en hundrelapp i måneden.

Øyvind Bendz Strøm
pensjonsrådgiver i Storebrand

Bendz trekker frem prisen på krone-is som et eksempel. Da den kom på markedet i 1953 kostet den 75 øre. I dag, 68 år senere, koster den nærmere 30 kroner. Kort fortalt innebærer inflasjon at vi med den samme summen penger har råd til færre varer enn tidligere. Med andre ord, kjøpekraften vår reduseres.

– Det betyr at dersom du starter en spareavtale på 1000 kroner i måneden i dag, så får du mindre for den tusenlappen om ti år. Selv om sparesummen er den samme, er den reelle verdien av tusenlappen mindre om ti år, fordi du har råd til færre varer og tjenester som følge av prisstigningen, sier foredragsholderen.

Prisene dobles hvert 28. år

I Norge måles inflasjonen ved hjelp av konsumprisindeksen (KPI), som utarbeides av Statistisk sentralbyrå (SSB).

Konsumprisindeksen skal speile prisutviklingen for varer og tjenester som kjøpes av en gjennomsnittshusholdning i Norge. Her inkluderes blant annet priser på bolig, utdanning, elektrisitet, flybilletter og klær.

I Norge er målet at konsumprisen skal stige rundt 2 prosent hvert år. Det betyr at prisene dobles hvert 28. år.

– Ønsker du mest mulig ut av sparepengene dine, må du derfor ta høyde for dette, understreker Strøm.

IKKE GLEM SPRINGEN HELT: Selv om sparing til pensjon egentlig bare skal tikke og gå av seg selv hver måned, kan det være lurt å øke springen din med noen hundrelapper hvert år for å spare i takt med prisutviklingen i samfunnet. Illustrasjonsfoto

Hva skjer hvis du øker sparebeløpet?

Er du allerede god til å spare i fond? Da kan det være greit å vite hvor mye summene du putter inn kan vokse ved hjelp av avkastning og rentes-rente-effekten. Hvor gammel du er når du startet å spare, har mye å si for hvor mye ekstra du sitter igjen med den dagen du skal bruke pengene.

La oss ta pensjonssparing som et eksempel. I tabellen under kan du se hvor mye ekstra du kan få å rutte med i pensjon når du fyller 67 år dersom du sparer 100 kroner, 500 kroner eller 1 000 kroner per måned. Legg merke til hvor mye det lønner seg å starte tidlig, og hvor stor forskjell bare et par hundrelapper ekstra i sparing i måneden i dag kan gjøre for økonomien i fremtiden. Er det i dag du øker sparebeløpet ditt?

Tallene over viser hvor mye du kan sitte igjen med hvis du starter å spare ut fra hvor gammel du er i dag, og frem til du er 67 år.

FORUTSETNINGER: Tallene over viser hvor mye du kan sitte igjen med hvis du starter å spare ut fra hvor gammel du er i dag, og frem til du er 67 år. Pengene er plassert i spareløsningen Anbefalt Pensjon, hvor aksjeandelen reduseres i henhold til hvor gammel du er. Forventet årlig avkastning er fra 3,1 til 4,5 prosent etter forvaltningshonorar, i henhold til bransjestandarden til Finans Norge. Beløpene er fremstilt i fremtidig kroneverdi, altså ikke korrigert for inflasjon (tap av kjøpekraft) eller lønnsvekst (at du får råd til å spare mer) og viser forventet samlet utbetaling i perioden 67 til 77 år. Infografikk: Storebrand


Lurer du på hvilken pensjonssparing som passer for deg?


Liten endring, stor gevinst

Det er med andre ord lurt å ikke glemme pensjonssparingen helt. Små økninger i den månedlige sparingen kan ha mye å si for hva du får utbetalt den dagen du har lagt arbeidskarrieren på hylla.

Selv om prisstigningen kanskje er den viktigste grunnen til å justere opp sparesatsene, kan det også være lurt å sette av litt ekstra til pensjon hver måned – gevinsten er antakeligvis større enn du tror.

Vet du hvor du kan kutte i budsjettet og hverdagens lommetyver? Bli inspirert av oversikten under, som viser at du blant annet kan spare rundt 1 500 kroner i måneden på å ta med matpakke på jobb, eller tusenvis av kroner i uka om du kutter røyken og dyre restaurantbesøk.

«
Det er ikke til å komme bort fra at det du sitter igjen med når du blir gammel, må du legge til rette for når du er ung.

Øyvind Bendz Strøm
pensjonsrådgiver i Storebrand

Infografikk som viser hvor mye du kan spare dersom du fjerner lommetyvene fra hverdagen.

MYE Å SPARE: Det er mye å spare på å kutte ut noen av småkjøpene hver måned, for så å spare disse i fond i stedet for. Det er penger som kan komme godt med den dagen du slutter å jobbe. Infografikk: Storebrand


Lurer du på hvilken pensjonssparing som passer for deg?


Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?