Illustrasjonsfoto: Dame med pelslue og kjeledress utendørs om vinteren

Dette må du tenke på når du skal skifte jobb

4 av 5 nordmenn sjekker ikke pensjonsavtalen når de bytter jobb – hva med deg? Se regnestykket som viser at du kan tape millioner på å ikke stille de riktige spørsmålene om pensjon.

Av  Torgeir Mortensen
ARTIKKEL · PUBLISERT 20.11.2020
SIST OPPDATERT 20.03.2024

Visste du at pensjon kan være forhandlingskortet som gjør at du får høyere lønn når du bytter jobb?

– Mange er villige til å gjøre mye for en lønnsøkning på 10 000 kroner, men få sjekker hvor mye pensjon de får på egen pensjonskonto hver måned, sier spareøkonom Cecilie Tvetenstrand.

– Ikke glem at pensjon er fremtidig inntekt. Det er det du skal leve av når du ikke jobber lenger. Blir du sittende med en pensjonsordning med den laveste sparesatsen, kan du tape flere hundre tusen de første ti årene, sier hun.


Vet du hvor mye du får i pensjon?


Start med å finne ut hva du har

Det første du bør gjøre er å skaffe deg en oversikt, mener Tvetenstrand. Vet du hva du allerede har oppspart i pensjon – hvordan pensjonspengene spares, og hva du kan forvente å få utbetalt som pensjonist?

Svaret kan du finne ut på norskpensjon.no eller i Storebrand-appen «Mine penger».

– Her får du oversikt over hvor mye du får å leve for som pensjonist. Det er nyttig å vite. Hvis arbeidsgiveren din har en dårlig pensjonsordning, bør du spare desto mer selv, sier Tvetenstrand.

– Det skiller utrolig mye mellom ulike pensjonsordninger. Noen arbeidsgivere sparer så mye at det ikke er sikkert at du trenger å spare noe på egen hånd. Det er viktig å sette deg inn i hvordan pensjonen din spares, er det lenge igjen til pensjonsalder bør du øke aksjeandelen på sparingen.

Portrett av Cecilie Tvetenstrand i rød blazer

FORHANDLINGSKORT: Ikke glem å se på pensjonsordningen når du skal vurdere jobbtilbud, sier Cecilie Tvetenstrand.

Det er i tillegg store forskjeller mellom ulike bransjer. Blant frisører er det vanlig at arbeidsgiver sparer 2 prosent av lønnen til pensjon, mens blant konsulenter, industriarbeidere, forskere og undervisere sparer arbeidsgivere i snitt 5 prosent. Innenfor finans er snittet 6 prosent.

Jobber du i offentlig sektor, anbefaler vi at du tar en prat med den som er ansvarlig for pensjon i din bedrift, slik at du kan finne ut av hvilken pensjonsordning du har. Du kan også logge deg inn på nav.no for å se pensjonssaldoen din.


Lurer du på hvilken pensjonssparing som passer for deg?


Kvinne sitter ved at bord og holder pen og papir

FREMTIDIG LØNN: Ikke glem å sjekke ut pensjonsordningen i arbeidskontrakten. Den er nemlig også en del av lønnen din. Står du mellom to jobbtilbud, kanskje du burde velge jobben med best pensjonsordning? Illustrasjonsfoto

God pensjonsordning kan utgjøre millioner

Hvor mye har egentlig en god pensjonsordning å si?

La oss se på den langsiktige effekten av å jobbe et sted hvor de sparer 2 prosent pensjonssparing i året, sammenlignet med 7 prosent.

Si at du, fra du er 27 til du er 67 år, jobber kun hos arbeidsgivere som sparer 7 prosent av lønnen din. Med en årslønn på 530 000 kroner, betyr det at du sitter igjen med en pensjonsbeholdning på cirka 3 400 000 kroner etter endt karriere. Jobber du derimot hele livet for arbeidsgivere som sparer 2 prosent, sitter du igjen med cirka 970 000 kroner når du fyller 67 år. I praksis betyr dette et tap i opptjent pensjon på 2 430 000 kroner*, eller 243 000 kroner ekstra i året i pensjon i 10 år.


Vet du hvor mye du får i pensjon?


Pensjon som forhandlingskort

Hvis du vurderer et jobbtilbud der arbeidsgiver har en dårlig pensjonsordning , kan du bruke det som et argument for å få høyere lønn, mener Tvetenstrand.

– Ønsker bedriften å ansette deg, kan det være et godt argument for å gi deg litt høyere lønn, sier hun.

Å bruke pensjon som forhandlingskort gjelder i all hovedsak når du skal få en ny jobb og bytte arbeidsplass.

– Det viktigste er uansett at du er bevisst på det. Står du og skal velge mellom to jobber med lik lønn, men ulik pensjonsordning, kan den økonomiske pakken være ganske forskjellig over noen år.

– Bruk gjerne pensjonsordningen når du skal forhandle om lønn. Det er vanskelig å få endret på en kollektiv pensjonsordning på en arbeidsplass. Det er en beslutning ledelsen må ta som skal gjelde alle ansatte. Men du kan argumentere for at pensjon er verdifullt og bør kompenseres for.

*Regnestykket over baserer seg på at det spares fra du er 27 år til du er 67 år og at lønnen er 530 000 kroner. Det er lagt til grunn en forventet årlig lønnsvekst og inflasjon på 2 prosent. I tillegg forutsettes det at pengene er plassert i Storebrands spareprofil «Anbefalt Pensjon», der aksjeandelen tilpasses alderen din. Forventet avkastning er i henhold til Finans Norges bransjeavtale for avkastningsprognoser. Årlig pensjon vises i dagens kroneverdi med en utbetalingsperiode på 19 år (fra 67–86 år).

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?