Tenk langsiktig og hold deg til planen

Økt spredning av koronaviruset og usikkerhet knyttet til det amerikanske presidentvalget har gitt urolig sjø i verdens aksjemarkeder de siste dagene. Men der svingningene er midlertidige, bør sparingen din være det motsatte, nemlig langsiktig.

Av Eivind Engelsjord, leder for pensjon og sparing i Storebrand
KOMMENTAR ·

Har du penger plassert i aksjer eller fond, så er det lett å bli skjelven når nettavisene melder om oppblussing av koronasmitte, uro og usikkerhet knyttet til valget i USA og lavere økonomisk vekst i verden. Summen av slike nyheter fører alltid til reaksjoner i markedene.

Det er likevel ingen grunn til å la seg vippe av pinnen eller la seg styre av overskriftene, som endrer seg hele tiden.

«
Det er fullt forståelig at mange syns aksjefall er vanskelig å forholde seg til.

Eivind Engelsjord
leder for Pensjon og Sparing i Storebrand

Historien har vist at markedene gjerne overreagerer i slike perioder. Det gir kjøpsmuligheter for langsiktige sparere, og i slike situasjoner vil det som oftest være lurere å kjøpe enn å selge. Å time aksjemarkedet er imidlertid en kunst de færreste behersker, så for 9 av 10 sparere er det smarteste å holde seg til sin opprinnelige plan.

Uroen på børsene de siste dagene er heller ikke unikt i et historisk perspektiv. De fleste børser opplever denne type opp- og nedturer med ujevne mellomrom, og det ligger i aksjemarkedets natur at verdiene på aksjene svinger – det er nettopp disse svingningene som på sikt gir deg en høyere forventet avkastning.

For å illustrere med et talleksempel: Hovedindeksen på Oslo Børs var på sitt høyeste på 520 poeng før finanskrisen i 2008. Den siste tiden har den beveget seg rundt 800 poeng. Med andre ord: Hadde du kjøpt aksjer da de var på sitt dyreste før finanskrisen i 2008, ville du likevel fått over 50 prosent avkastning på sparepengene dine de siste 12 årene – hvis du hadde sittet stille i båten.

Uansett hvordan man vrir og vender på det, så er sjansen for høyest avkastning størst i aksjer over tid, selv om avkastningen kan svinge en del på kort sikt. Historisk sett har perioder med fall i aksjemarkedet alltid blitt etterfulgt av perioder med god avkastning, og de siste 150 års historikk viser at risikoen for å tape penger på aksjer hvis man har noen års sparehorisont er svært liten.

«
Historien har vist at markedene gjerne overreagerer i slike perioder.

Eivind Engelsjord
leder for Pensjon og Sparing i Storebrand

Likevel er det fullt forståelig at mange syns aksjefall er vanskelig å forholde seg til. For selv om aksjefond har høyere forventet avkastning enn andre typer fond med mer renter og obligasjoner, så er også risikoen for kortsiktige verdisvingninger større. Gjør det at du sover dårligere om natten, så har både Storebrand og andre forvaltere gode løsninger for kunder som ønsker at sparingen skal svinge mindre i verdi.

Eksempler på dette er Storebrand Garanti 90, hvor 90 prosent av beholdningen din er sikret mot verdifall, og Storebrand Fremtid 10, som har en lav aksjeandel og investerer i hele bredden av Storebrands fondsutvalg.

Det beste rådet vi kan gi er uansett det samme for alle kunder: Sett sparingen i system, spar en fast sum hver måned og spar langsiktig.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?