Hva skjer med børsen når det blir krig?

Mens krigen i Ukraina utspiller seg, prøver børsene å tolke signalene for å sette en retning slik at de kan prise inn risikoen. Det betyr vanligvis volatilitet og derisking.

Av Erik Kaland, produktsjef i Storebrand
KOMMENTAR ·

Det er alltid vanskelig å skille ut effekten av konflikter og kriger fra andre relevante hendelser som påvirker aksjemarkedet (råvarepriser, inflasjon, renter, konjunkturendringer og lignende), så en klar årsak-virkning finner vi aldri.

«
Buy on the sound of cannons, sell on the sound of trumpets.

Nathan Rothchild
 Unntaket er den tapende parten i store konflikter, som f.eks. Tyskland eller Japan i 1945. Der ble aksjemarkedene stengt, og investorene tapte stort sett alt. I Japan tok det fire år før aksjemarkedet åpnet igjen.

Kriterier for oppmerksomhet

Ikke alle konflikter påvirker aksjemarkedene (eller mediebildet). Det er mange små og mellomstore kriger som pågår i verden akkurat nå, men de fleste hører vi lite om. Selv om de humanitære konsekvensene kan være store, har de liten effekt på markedet. Det er typisk tre elementer som får oppmerksomhet:

1)      Konflikter som er nært på oss. Typisk konflikter som pågår i, eller nært på, utviklede markeder.

2)      Konflikter mellom stormakter, som oftest indirekte via en tredjepart som representerer et interesseområde for begge stormakter.

3)      Konflikter som påvirker råvarepriser eller viktige markeder på andre områder. Olje og annen energi er gjerne det mest sensitive.

Ukraina fyller alle disse kriteriene – konflikten foregår i Europa, det er stormakter involvert som bærer med seg risikoen for eskalering, og det kan få store konsekvenser for energiprisene i Europa gjennom mulige sanksjoner av russisk gasseksport.

Hva har historien lært oss?

Så tilbake til børsene. Er det mulig å lære noe fra historien om retning på børsen før, under og etter konflikter? Som nevnt er det alltid vanskelig å isolere effektene av konflikten fra alt annet støy i markedet, men gitt det premisset ser det likevel ut som historien gjentar seg til en viss grad. Jeg har sett på S&P 500 indeksen fire måneder før og seks måneder etter utbruddet av større konflikter over de siste to tiårene.

Tre av de store konfliktene gjennom de siste 20+ årene er har alle hatt en tilsvarende utvikling med fall i markedene før de skarpe krigshandlingene starter – for så å stige i etterkant.

S&P 500 under den første Gulfkrigen
S&P 500 under den første Gulfkrigen 1990/1991
S&P 500 under starten av Afghanistan-krigen
S&P 500 under starten av Afghanistan-krigen 2001/2002
S&P 500 under starten av Irak-krigen 2002 2003
S&P 500 under starten av Irak-krigen 2002/2003

Afghanistan-krigen som startet rett etter 11. september-angrepene er kanskje et dårlig eksempel. Da var det både en IT-boble som sprakk, og et terrorangrep som skapte mer frykt enn selve krigen. Men det er likevel interessant at børsen steg i etterkant, selv om USA var på vei inn i resesjon.

Tilbake i 2022 ser historien ut til å rime. S&P 500 er allerede ned nesten 12 prosent hittil i år. Stort sett er det usikkerheten som driver investorer til å selge. Når usikkerheten er borte vil aksjemarkedet ofte stige igjen, selv om konsekvensene er negative.

Konfliktene er neppe bra for noen aksjemarkeder, men skal du inn i markedet – ikke vent til situasjonen er mer oversiktlig. Da har markedet allerede løpt fra deg.
 


Få pengene dine til å vokse


Erik Kaland er produktsjef for sparing og pensjon i Storebrand. I denne bloggen deler han sine tanker om markedet. Teksten inneholder personlige meninger, og er ikke nødvendigvis sammenfallende med Storebrands offisielle markedssyn.
 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 2023