Olav Chen i trappa på Lysaker.

Gode børsutsikter i 2022

Men aksjemarkedet ser ikke like rosenrødt ut som for ett år siden, mener Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand.

Av  Torgeir Mortensen/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 02.12.2021

– Vi er fortsatt optimister inn i 2022. Hvis vi regner normalavkastningen i aksjemarkedet som 5-6 prosent, tror jeg vi kan få mer enn normalen til neste år, sier Chen.

Det betyr at Storebrand Asset Management fortsatt er overvektet i aksjer, og Chen tror den økonomiske veksten kommer til å være god de første månedene av 2022. Men selv om forvalteren ser lyst på aksjemarkedet, har optimismen kjølnet noe siden tampen av fjoråret.

Det er nemlig noen skjær i sjøen som kan påvirke markedene.

«
Det som er spesielt med perioden vi nå er på vei ut av, er at ting har gått fort ned og opp. Det gir oss inflasjon og flaskehalser i økonomien.

Olav Chen
forvalter i Storebrand

Renteoppgang, inflasjon og en mer restriktiv pengepolitikk kan føre til en litt lavere vekst de neste månedene. Sammenlignet med utsiktene for ett år siden, mener Chen nedsiden er blitt større og oppsiden mindre.

– Det er vanskelig å se at avkastningen skal ligge så veldig mye over 10 prosent til neste år. Til sammenligning steg markedet med 60-70 prosent rett etter pandemien i fjor, og har gått opp mer enn 20 prosent i år. Vi vil nok oppleve flere voksesmerter og ruglete markeder, sier han.


Ønsker du komme i gang med sparingen din?


Renteoppgang og inflasjon

Chen og Storebrand Asset Management har derfor senket eksponeringen mot aksjemarkedet gradvis gjennom 2021. Risikoen har økt, og inflasjon og renteoppgang kan ramme aksjemarkedet.

– Så lenge det går gradvis, og veksten fortsetter å være god, kommer det til å gå greit med aksjemarkedet. Renteoppgang er i seg selv bare sunt og et godt tegn for økonomien. Det betyr at vi legger krisetidene bak oss.

Pandemi og smitteverntiltak har dempet den globale produksjonen, og nå når samfunnet har åpnet mer opp, har etterspørselen gått i taket. Det står bak prisøkningen vi har sett i år, forklarer han.

– Det som er spesielt med perioden vi nå er på vei ut av, er at ting har gått fort ned og opp. Det gir oss inflasjon og flaskehalser i økonomien.

Pengekranen stenges

2022 kommer fortsatt til å bli ganske spesielt år for den globale økonomien, tror Chen.

– Vi kommer til å nå et rekordlavt arbeidsledighetsnivå i USA i løpet av året. Det påvirker lønnsveksten og er positivt for husholdningene. Men for en sentralbank betyr det at man må gi mer brems enn gass, for at økonomien ikke skal overopphetes.

Dessuten kommer de såkalte «kvantitative lettelsene» til å avta. Det har blitt trykket enorme mengder penger av de største sentralbankene de siste 20 månedene, noe som har støttet opp under økonomien.

– Den kranen kommer til å skrus igjen relativt kjapt, og jeg tror den vil stoppe opp før sommeren. Det vil også få en dempende effekt på aksjemarkedet.


Visste du at Chen og våre dyktige forvaltere kan gjøre jobben for deg?


Mer tro på verdiaksjer

For ett år siden hadde Chen særlig tro på verdiaksjer. Det forvalteren i fjor kalte et «normaliserings-bet» har vist seg å være et godt valg, i et år der vekstaksjer innenfor teknologi og fornybar energi har svingt mye i verdi.

– Inn i 2022 holder vi på verdi-siden. Vi har trimmet eksponeringen litt, men vi tror det fortsatt er ekstra å hente her i første halvår. Når renten stiger, er det ofte negativt for vekstaksjene og positivt for finansaksjer, mens inflasjon er bra for råvareaksjer.

Chen forteller at Storebrand Asset Management først og fremst har overvekt i norske aksjer, fortrinnsvis verdiaksjer, som for eksempel Equinor og DNB.

Globalt er Storebrand normalvektet. Som det står i Storebrand Asset Managements markedsrapport fra november:

«Gode selskapsresultater, dueaktige sentralbanker og fortsatt god vekst bidrar til å løfte aksjemarkedene videre. Over halvparten av selskapene i USA har rapportert og nesten 80 prosent har slått forventingene. Selv om tap av momentum forventes, er nivå fortsatt ventet å være bra på makro og inntjening fremover.»


Ønsker du å bli kontaktet av en rådgiver?


Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?