Erik Kaland Skrablikk - Produktsjef i Storebrand

Egen pensjonskonto - vil du kjøre Ferrari eller Volvo?

I februar åpnet markedet for at du selv kan velge leverandør av egen pensjonskonto. Hva betyr det for deg og pensjonspengene dine?

Av Erik Kaland, produktsjef i Storebrand
KOMMENTAR ·

Første februar åpnet markedet for egen pensjonskonto selvvalgt. Dette betyr to ting for dagens ansatte med pensjonssparing:

  1. Pensjonen din blir samlet hos en leverandør og du får lavere kostnader fordi bedriften du jobber for har forhandlet frem bedre betingelser enn du klarer alene.
  2. Du kan selv velge hvor du vil ha pensjonen din – og du kan velge mellom tusenvis av ulike fond og andre mer eksotiske investeringsinstrumenter.

Det første punktet er åpenbart bra for alle - du får lavere kostander som over tid akkumulerer seg til mer pensjon. Det siste punktet er nøkkelen til Ferrarien, som gjør at du kan øke farten på verdistigningen i pensjonen din. Du må bare passe på at du holder deg på veien...

Det er også disse to faktorene som livselskaper, fondsforvaltere, spareplattformer og ansattforeninger konkurrerer med når de prøver å få tak i pensjonskapitalen til norske arbeidstakere. Kostnadene har allerede falt ned til nivået bedriftene betaler for forvaltningen, så det er lite igjen å hente der. Når det gjelder den andre faktoren – hva kan du velge i – er det betydelig større rom for både opp- og nedside.

Ferrari-effekten

La oss se på et enkelt eksempel. Si at du er 25 år, tjener 500 000 og har en sparesats på fem prosent. Bedriften du jobber i har en avtale som gir en årlig forvaltningskostnad på 0,4 prosent. Hvis du får en avkastning på 6 prosent hvert år, vil du sitte igjen med en pensjonskapital på 3 256 000 når du er 62 år. Hvis du klarer å få ned forvaltningskostnaden til 0,2 prosent (som du f.eks. kan gjøre ved å velge det billigste indeksfondet i Storebrands løsning) sitter du igjen med 3 418 000 (gitt lik avkastning), eller en differanse på 160 000. Verdt å ta med seg, men det gir ikke mer enn rundt 900 kroner i måneden (før inflasjon) hvis du får pensjonen utbetalt over 15 år. Og den gevinsten forsvinner fort hvis du gjør et par ikke helt optimale valg underveis.

Som jeg har påpekt tidligere i denne bloggen har investorens adferd og valg mye å si for hvilken avkastning du får. I grafen under har jeg i tillegg lagt til effektene av å få 3 prosent mer eller mindre årlig avkastning over den samme perioden. Tre prosent meravkastning mer enn dobler pensjonskapitalen din.

Det er dette som er Ferrari-effekten.

Blogg-EPK-feb-2021
GEBYRER ER IKKE ALT: Grafen viser effekten av 3 prosentpoeng høyere/lavere avkastning gjennom et yrkesliv, sammenlignet med effekten av 0,2 prosentpoeng lavere gebyrer.

Hvem bør ta aktive valg?

Fokuset ved innføring av egen pensjonskonto har hovedsakelig vært knyttet til to ting: 1) Kostnadene blir lavere og 2) Du kan selv velge leverandør. Begge disse faktorene er veldig positive, det skaper økt konkurranse og en ny dynamikk i pensjonsmarkedet som vil føre til bedre tjenester for kundene.

«
Det oppfordres til å ta aktive valg, og det vil være bra for noen. Men ikke for alle.

Erik Kaland
produktsjef i Storebrand

Det som blir snakket alt for lite om er hvilken effekt dette vil ha for norske pensjonssparere som begynner å gjøre aktive valg. Det oppfordres til å ta aktive valg, og det vil være bra for noen. Men ikke for alle. Vi som jobber med pensjonssparing bruker mye tid på å sette sammen gode spareløsninger, men vi bruker også mye tid på å forstå menneskelig adferd – spesielt knyttet til sparevaner. Vi vet at høy aktivitet i fondsbytter og handel med verdipapirer i gjennomsnitt gir dårligere avkastning. Vi vet også at alt for mange reagerer motsatt av hvordan de burde når det kommer korreksjoner i markedet. Resultatet av dette er at flere havner nærmere den grå linjen enn den gule.

Derfor lager både vi og våre konkurrenter spareprofiler som har høy aksjeandel når du er ung (og tåler svingningene bedre), og trapper automatisk ned aksjeandelen når du nærmer deg pensjonsalder.

Det er nå det begynner

ferrari-logo-344x344
FULL GASS: Noen prosentpoeng ekstra avkastning gjennom mange år kan gi betydelige utslag for pensjonen din. Men høy risiko har, i likhet med høy fart, også en nedside. Illustrasjonsfoto.

Det er for tidlig å se hvor pensjonspengene til nordmenn tar veien nå som det er åpnet for å velge både leverandør og fondsvalg, men vi ser at mange av Storebrands kunder som velger vår selvvalgt løsning (egen pensjonskonto fleksibel) gjør fondsvalg i de øvre risikoklassene. Favoritten foreløpig er Storebrand Fornybar Energi. Dette fondet har over 130 prosent avkastning siden det ble lansert i fjor sommer. En slik avkastning gjør jo en viss forskjell på hvilken pensjonskapital du sitter igjen med. Dette er fantastisk både for kundene våre og for oss som leverandør (vi tjener tross alt mer jo rikere kundene våre blir), men vi er også bevisst fallgruvene i markedet og at målet tross alt er å ende opp med høyest mulig pensjonskapital når du går over i pensjonstilværelsen.

Nå har du både Volvo og Ferrari i garasjen (også hos Storebrand), og begge er tilgjengelig for deg. Men pass på at du velger kjøretøyet som er best egnet for å ta deg frem til målet ditt.


Har du lyst til å ta egne investeringsvalg for din pensjonskonto?


Erik Kaland er produktsjef for sparing og pensjon i Storebrand. I denne bloggen deler han sine tanker om markedet. Teksten inneholder personlige meninger, og er ikke nødvendigvis sammenfallende med Storebrands offisielle markedssyn, som du finner her.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?