Dette er Norges beste fond i 2021

De siste fem årene har verdiene i aksjefondet Storebrand Global Solutions mer enn doblet seg. Det er nok til en soleklar topplassering i klassen for norske globale fond, skriver Dine Penger.

Av  Torgeir Mortensen/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 04.08.2021

Lurer du på hvilket aksjefond du bør velge?

Da kan et godt tips være Storebrand Global Solutions. Blant de norskdrevne globale aksjefondene har Global Solutions gitt den klart sterkeste meravkastningen de siste årene. Det kommer fram i en artikkel i Dine Penger.

«Dersom du kjøpte andeler i fondet for 100 000 kroner for fem år siden, har du i dag 221 000 kroner. Det er ca. 15 000 kroner mer enn de nest beste globale fondene», skriver magasinet.

Forvalter Philip Ripman er strålende fornøyd med at hjertebarnet hans er kåret til Norges beste forvaltede aksjefond. Fondet er også blitt et av landets største.

– Utviklingen til fondet har vært en fantastisk reise, sier Ripman til Dine Penger.


Sett pengene dine i arbeid


Investerer i løsningsselskaper

Storebrand Global Solutions investerer i såkalte løsningsselskaper som driver med alt fra medisinteknologi til miljøvennlig transport.

Denne bredden i porteføljen er ganske særegent.

– Du vil finne mange fond som fokuserer på for eksempel klima og vann, men det er få som har den bredden vi har, og som setter sammen et fond på denne måten. Ved å ha forskjellige temaer, har vi flere ben å stå på, forklarer Ripman.

God avkastning siden oppstart

Investeringene er delt inn i fire «temaer», som alle er tett knyttet til FNs bærekraftsmål: Klima, bærekraftige byer, ansvarlig forbruk og like muligheter (se faktaboks).

– Disse temaene handler ikke om titler og pene ord, men om hva som skjer i verden og hvilke selskaper som det kan være smart å investere i. Det er mange andre temaer vi kunne valgt, men disse fire komplementerer hverandre fint, forteller Ripman.

Siden etableringen 1. oktober 2012 har fondet gitt en årlig gjennomsnittlig avkastning på 16,64 prosent (tall per 3. februar 2022). Det årlige forvaltningshonoraret er på 0,75 prosent.

Dette kjennetegner Storebrands arbeid med fond som tar hensyn til bærekraft

  • Alle fond Storebrand tilbyr, utelukker selskaper basert på blant annet internasjonale normer og konvensjoner, kull og lobbyvirksomhet mot klima.
  • Er fondet merket som "vårt mest bærekraftige fond" betyr det at fondet har bærekraftige investeringer som et investeringsmål, blant annet ved at det er fossilfritt og har et betydelig innslag av løsningsselskaper.
  • Storebrand stiller krav til selskapene vi investerer i. Vi bruker vår posisjon som eier til å påvirke og støtte selskapene til nødvendig omstilling. 
  • Alle fond er merket med vår bærekraftscore. Vi oppgir både bærekraftscore og CO2-avtrykk sammenlignet med gjennomsnittet på de globale børsene.

Her finner du mer informasjon

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?