Mari Rindal Øyen, som er leder for spareområdet i Storebrand.

Derfor har 2 av 3 flyttet pengene sine til aksjesparekonto

– Dette er rett og slett en veldig god løsning for alle som vil spare langsiktig i aksjefond, sier Mari Rindal Øyen i Storebrand.

Av  Linn Isaksen/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 14.05.2020

Da aksjesparekonto (ASK) ble lansert 1. september 2017, ble det enklere og mer gunstig for privatpersoner å spare i aksjer og aksjefond.

Med en aksjesparekonto kan du nemlig samle aksjefond på én konto, og bytte fra et fond til et annet uten at du må skatte av gevinsten underveis. Det gjør det enklere å velge de fondene som gir deg best avkastning.

Og dette er det mange som har vært interessert i.

«
Dette er den foretrukne spareløsningen for langsiktig sparing i aksjefond, uavhengig av hvor mye du sparer.

Mari Rindal Øyen
leder for sparing i personmarkedet hos Storebrand

– Vi merket stor pågang da aksjesparekonto ble lansert, og ser at interessen fremdeles er der, sier Mari Rindal Øyen, leder for sparing i personmarkedet hos Storebrand.

– Dette er en spareløsning som regjeringen har innført for at det skal bli enklere og mer fleksibelt for folk å spare langsiktig. Gjennom en aksjesparekonto får privatpersoner de samme fordelene som profesjonelle investorer, og det er helt klart attraktivt for mange.


Opprett aksjesparekonto - raskt og enkelt!


– Opptatt av å finne den beste løsningen for pengene

Tall fra Verdipapirfondenes forening (VFF) viser at det per 30. juni 2020 var blitt opprettet nesten 735 000 aksjesparekontoer her til lands – og at det totalt er plassert over 127 milliarder kroner i aksjefond på disse kontoene. I tillegg kommer enkeltaksjer, som ikke er inkludert i VFF-statistikken.

Det betyr at hele 86 prosent av midlene i det totale aksjefondsmarkedet nå er knyttet til aksjesparekonto.

Også Storebrands kunder har omfavnet nyheten – og da særlig dem som sitter med større sparebeløp. 2 av 3 Storebrand-kunder med mer enn en halv million i fondssparing hadde ved utgangen av 2019 opprettet en aksjesparekonto.

– Grunnen til at mange i denne kundegruppen har vært tidlig ute med å flytte aksjefondene sine inn i en aksjesparekonto, kommer nok av at de har et bevisst forhold til sparingen sin. De er opptatt av å finne den beste løsningen for pengene sine, mener Øyen.

Hun mener imidlertid at flere gjør lurt i å opprette en aksjesparekonto – også dem som sparer noen hundrelapper i måneden.

mari-rindal-oyen-712x400
SMART SPARING: Mari Rindal Øyen forstår godt at mange kunder har opprettet aksjesparekonto. Foto: Storebrand

– Dette er den foretrukne spareløsningen for langsiktig sparing i aksjefond, uavhengig av hvor mye du sparer. Men om du virkelig skal utnytte mulighetene som ligger i en aksjesparekonto, så fordrer det at du ønsker eller har behov for å bytte fond, sier Øyen, og forklarer:

– Selv om vi generelt anbefaler at man skal være tro mot den langsiktige strategien sin og ikke bytte fond hyppig, så kan du på et tidspunkt ha behov for å gjøre noen justeringer. Og da er det kjekt at du kan gjøre disse justeringene uten at du trenger å selge fondene og realisere gevinstbeskatning.


Sjekk om aksjesparekonto er noe for deg


Lønnsomhet i fokus

Alle banker tilbyr aksjesparekonto, og selve plattformen er relativt lik uavhengig av hvor du oppretter den. Øyen understreker imidlertid at det er viktig å tenke på «innholdet».

– Det som virkelig betyr noe, er jo hvilke fond du velger, og hvilken avkastning disse gir kundene. Og der mener vi i Storebrand at vi er blant de aller beste i klassen, sier hun.

– Vi har fond som skal dekke alles behov, men vi er tydelig på at vi ikke leverer alle fond som finnes der ute. Som spare- og fondsleverandør har vi et ansvar for å hjelpe og veilede kundene våre. I aksjesparekontoen vår har vi derfor valgt ut de aksjefondene som vi mener gir kundene størst verdi.

Øyen trekker også fram at Storebrands aksjesparekonto-løsning er enkel å betjene: Det går raskt å opprette en aksjesparekonto, er lett å bytte mellom ulike fond, og du har full fleksibilitet.

– Vi har lagt stor vekt på å forenkle fondssparingen som folk tradisjonelt kanskje har opplevd som litt vanskelig, sier hun.


Opprett aksjesparekonto - raskt og enkelt!


Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?