Andreas Berdal Lorentzen og Adil Shah, forvaltere av Delphi Nordic.

5 grunner til å investere i Norden i urolige tider

Nordiske selskaper har ofte kommet seg godt ut av økonomiske nedturer, forteller Delphi-forvalterne Adil Shah og Andreas Berdal Lorentzen.

Av  Torgeir Mortensen/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 25.03.2022

Inflasjonsfrykt og den russiske invasjonen av Ukraina har satt sitt preg på det globale aksjemarkedet. Hittil i år har den amerikanske indeksen S&P 500 og den europeiske indeksen EURO STOXX 50 falt med mer enn ti prosent.

Også våre nordiske naboer er kraftig ned i år, mens Oslo Børs foreløpig har klart seg greit med høye olje- og råvarepriser.

Det kan være en god anledning til å investere i det nordiske markedet, mener Adil Shah og Andreas Berdal Lorentzen. De forvalter aksjefondet Delphi Nordic og kjenner nordiske selskaper godt.

Sammenlignet med inntjeningen mener vi prisene er på et godt nivå nå
Andreas Berdal Lorentzen
forvalter i Delphi Nordic

Forvalterne peker på at de nordiske økonomiene stort sett har kommet seg godt ut av internasjonale nedturer, som finanskrisen, eurokrisen og handelskrig.


Kan nordiske fond være noe for deg?


Invester i Norden

Det overrasker ikke Adil Shah. Han trekker frem fem grunner til å investere i Norden i urolige tider:

1. Robuste statsfinanser

De nordiske landene kjennetegnes av å ha lite statsgjeld sammenlignet med mange andre vestlige land. Det øker handlingsrommet for å støtte opp om økonomien i nedgangstider.

2. Høyt utdannet befolkning

Nordiske selskaper har en konkurransefordel ved at de har god tilgang til arbeidskraft med høy kompetanse.

3. God, nordisk ledelse

Den nordiske ledelsesstilen er dessuten preget av mindre hierarki enn i mange andre land. Nordiske ledere lytter mer til ideene og innspillene til sine medarbeidere. Det styrker omstillingsevnen og sørger for at flere gode ideer kommer frem til beslutningstagerne.

Når selskapene kjøper seg opp i andre markeder, er det tradisjon for å overføre denne kulturen til det nye selskapet – noe som har skapt gode resultater.

4. Stabile rammebetingelser

Norden har et stabilt lovverk og skattesystem, og ordnede rammer for patenter og opphavsbeskyttelse. I tillegg har landene en velfungerende velferdsstat. Det gjør driften mer forutsigbar for selskapene.

5. Verdensledende på bærekraft

Da verden for alvor fikk øynene opp for ESG, hadde det vært en del av Nordens DNA i mange år allerede. Det gjelder både satsing på grønn drift, men også gode arbeiderrettigheter, likestilling, åpenhet og corporate governance. Dette kan være et viktig fortrinn på vei ut av den økonomiske nedturen.


Interessert i å investere i Norden?


Nordiske fond

Mange nordiske selskaper har dessuten skaffet seg en unik posisjon i verden, forteller Andreas Berdal Lorentzen.

– Nordiske selskaper har de siste årene fortsatt å ta markedsandeler globalt, og fremtidsutsiktene ser veldig gode ut. Vi har sterke merkenavn innenfor flere industrier.

Adil Shah og Andreas Berdal Lorentzen sitter på kontorplassene sine foran pc-skjermer

FORVALTERE: Adil Shah og Andreas Berdal Lorentzen forvalter Delphi Nordic etter Delphi-metoden, som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Foto: Storebrand

Han trekker frem selskaper som Atlas Copco, verdens største leverandør av kompressorer og vakuumpumper – i tillegg til industriselskapet ABB og varmepumpeprodusenten Nibe industrier.

– Disse og mange flere er helt i verdenstoppen på sitt felt. De vi gjerne kaller «Nordic champions». De har globale inntektsstrømmer, og har gang på gang vist at de er flinke til å reinvestere inntjeningen sin i utvikling av nye produkter og oppkjøp av selskaper utenfor Norden, sier Lorentzen.

Den nordiske konkurransekraften viser seg også på børsene. Siden finanskrisen har de nordiske selskapene hatt bedre avkastning enn snittet av de globale.

Likevel mener forvalterne at prisingen nå ser bra ut historisk sett.

– Vi må så klart forvente svingninger i markedet fremover, men sammenlignet med inntjeningen, mener vi prisene er på et godt nivå nå, sier Lorentzen.


Gi pengene dine superkrefter


Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?