– Historien har vist at vi har truffet ganske bra

Kombinasjonsfondet Storebrand Fremtid 50 er summen av all kompetanse som ligger i Storebrand, forteller senior porteføljeforvalter og leder for allokering og globale renter, Olav Chen.

Av  Torgeir Mortensen/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 04.10.2021

Hvor skal du sette pengene dine?

Ønsker du et fond med moderat og mindre risiko enn rene aksjefond, men fortsatt god avkastning, kan Storebrand Fremtid 50 være fondet for deg.

– Dette er et kombinasjonsfond som investerer bredt i Storebrand-konsernets fondsutvalg, og andelseierne får dermed mest mulig ut av kompetansen i Storebrand, sier Olav Chen.

«
Vi har tilgang på eksperter og analyser ingen andre har. Det er denne helheten som gjør Storebrand Fremtid så bra.

Olav Chen
senior porteføljeforvalter og leder for allokering og globale renter

Storebrand Fremtid er en fondsserie som investerer i andre fond fra Storebrand, SPP, Delphi og Skagen, og som gjør det enklere for dem som vil at sparingen skal gå mest mulig av seg selv. Alt du trenger å ta stilling til er om du vil ha en lav, middels eller høy aksjeandel.


Er Storebrand Fremtid 50 noe for deg?


Et team bestående av dyktige forvaltere varierer aksjeandelen noe avhengig av markedsutvikling, og beslutter også fortløpende hvilke fond som skal inngå i Fremtiden-fondene. 

Chen er en av Norges mest profilerte forvaltere, og er ansvarlig for fondsserien Storebrand Fremtid, som består av fem fond med ulik aksjeandel. 

Et annerledes kombinasjonsfond

I motsetning til mange kombinasjonsfond har ikke Storebrand Fremtid 50 en bundet aksjeandel på for eksempel 50 prosent. I stedet er det Chen som styrer innenfor rammene på minimum 40 prosent og maksimalt 60 prosent aksjeandel. Resten er investert i renter.

– I Storebrand Fremtid jobber vi med å sette en riktig aksjeandel basert på vårt syn på markedet, forklarer han.

Kundene slipper dermed selv å ta løpende vurderinger om hvor stor andel av pengene de bør ha i aksjer.

– Dette er et mye mer aktivt fond enn det typiske kombinasjonsfondet. Vi kjøper oss opp i aksjer når vi tror at aksjemarkedet skal stige, og vi selger oss ned når vi tror markedet skal falle. Denne fleksibiliteten gjør at vi har skapt meravkastning sammenlignet med et kombinasjonsfond med en statisk aksjeandel. 

– Historien har vist at vi har truffet ganske bra.


Interessert i Storebrand Fremtid 50?


Oslo børs i solskinn

TETT PÅ MARKEDET: Senior porteføljeforvalter samt leder for allokering og globale renter, Olav Chen, forteller at Storebrand Fremtid 50 i utgangspunktet var et fond for investorer som ikke følger markedet så tett selv. Likevel har erfarne investorer kjøpt seg opp i fondet. Foto: Storebrand

Fondet har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i hele bredden av Storebrand-konsernets fondsutvalg, og investerer i fond som investerer i det norske og det globale aksje-, rente- og obligasjonsmarkedet. 

Chens jobb er å plukke ut vinnerfondene til enhver tid.

– Det er ikke kundene som skal måtte følge markedet tett og sove dårlig om nettene i urolige tider. Det er min jobb, sier han.

Mindre risiko – god avkastning

Så hvor høy er egentlig risikoen til fondet?

Fordi fondet alltid har en betydelig del av pengene investert i renter, er risikoen mindre enn rene aksjefond, forklarer Chen. Renter og obligasjoner svinger nemlig mindre i verdi enn aksjer.

– I usikre tider så putter vi penger i mer sikre investeringer som i obligasjonsfond og pengemarkedsfond, sier han.

Likevel har avkastningen de siste årene vært god. Den årlige avkastningen de siste ti årene er i snitt 7,81 prosent, viser oversikten til analysebyrået Morningstar. Forvaltningshonoraret er 0,95 prosent.

– Aksjemarkedet har gått veldig bra siden finanskrisen for 14 år siden. Fremover forventer vi en noe lavere avkastning enn det vi har hatt siden den tid, påpeker Chen.

«
Vi sitter veldig tett på markedet og kan bevege oss kjapt.

Olav Chen
senior porteføljeforvalter og leder for allokering og globale renter

Chen forteller at Storebrand Fremtid 50 i utgangspunktet er et fond for dem som ikke ønsker å følge markedet så tett selv. Likevel har han lagt merke til at det er flere erfarne investorer som har kjøpt seg opp i fondet.

– Min erfaring er at mange aktive investorer kjøper seg inn i fondet fordi de er interessert i å se hva vi tenker om markedet, sier han.

Det aller beste av Storebrand

Kompetansen som ligger i Storebrand, er ikke rent liten. Som forvalter av over 1000 milliarder kroner er Storebrand Norges største kapitalforvalter etter Oljefondet, som er et annet kombinasjonsfond.

– Vi har forvalterne i toppklasse på selskapsnivå, og vi har makrokompetanse helt inn i den politiske sfæren. Vi sitter veldig tett på markedet og kan bevege oss kjapt, forklarer Chen.

– Summen av denne kompetansen ligger i Storebrand Fremtid. Vi har tilgang på eksperter og analyser ingen andre har. Det er denne helheten som gjør Storebrand Fremtid-serien så bra.


Vil du kontaktes av en rådgiver?


Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?