En arbeider med gul arbeidshjelm.

Sjekk bransjen din: Så vanlig er det å ha uføreforsikring via arbeidsgiver

Hvor vanlig er det at jobben din ordner uføreforsikring i ditt navn? Finn yrket ditt på listen, og sjekk hva som er vanlig i din bransje.

Av Torgeir Mortensen/NewsLab
ARTIKKEL ·

– Det er nok mange som tenker «dette skjer ikke med meg», sier Ole-Kristian Lundal, leder for personforsikring i Storebrand.

Dersom du føler deg truffet, kan det være at du står i fare for å få et realt uføresjokk. En halv million yrkesaktive nordmenn har ikke noe form for uføreforsikring, verken privat eller gjennom arbeidsgiveren sin.

– Arbeidsgivere er ikke lovpålagt til å tegne uføreforsikring for sine ansatte, forklarer Lundal.

Det eneste en arbeidsgiver er forpliktet til å tegne, er yrkesskadeforsikringer. Dersom du faller ned trappa på jobb, skal den dekke tap av inntekt, utgifter og en eventuell erstatning for sykdom eller skade.

– Men hundretusener av nordmenn står i dag helt uten uføreforsikring.

For disse kan uførhet få beinharde konsekvenser for lommeboka. Noen står i fare for å miste en tredjedel av inntekten sin, mens andre kan miste langt mer.


Uføreforsikring gir utbetaling hvis du blir arbeidsufør


SJEKK HVOR GODT DU ER SIKRET: Leder for personforsikring i Storebrand, Ole-Kristian Lundal, råder deg til å få oversikt over hva du har rett på dersom du skulle bli ufør. Foto: VG Partnerstudio

Store bransjeforskjeller

De økonomiske følgene av uførhet er så store at mange arbeidsgivere velger å forsikre sine ansatte mot det. Det er imidlertid enorme forskjeller fra bransje til bransje.

«
Konsekvensene av redusert inntekt på nesten 20 000 kroner per måned, er dramatisk for svært mange.

Ole-Kristian Lundal
leder for personforsikring i Storebrand

Andel med uføreforsikring dekket av arbeidsgiver

FORUTSETNINGER: Tallene over og under baserer seg på hvor mange av våre 25 000 bedriftskunder som har valgt å tegne uføreforsikring for sine ansatte, altså den såkalte bransjenormen. Infografikk: Storebrand

Andel med uføreforsikring dekket av arbeidsgiver – alfabetisk

I infografikken over ser vi at det for eksempel er få ansatte som jobber i butikker og med overnatting og servering som er dekket. Kun én av ti i disse bransjene er det.

I andre enden av skalaen finner vi ansatte i farmasiselskaper. Her har hele ni av ti uføreforsikring gjennom arbeidsgiver.  

I medlemsorganisasjoner og offshoreindustrien er også over halvparten av de ansatte dekket. Blant arbeidstagerne i helsesektoren, kraft og industri og IT-bransjen har om lag én av to uføreforsikring.

Livet som ufør

Så hvordan kan den økonomiske hverdagen fortone seg ved uførhet? La oss ta «Steffen» (36) som et tenkt eksempel. Han er tobarnsfar, og har en årslønn på 600 000 kroner.

En dag blir han plutselig så syk at han ikke kan jobbe mer. Hva skjer nå med inntekten til Steffen, og hvilke økonomiske konsekvenser får dette for familien?

Det første året kan Steffen få dekket opptil full lønn av sin arbeidsgiver. Etter ett års sykemelding skjer det derimot en stor endring. Da går Steffen over på arbeidsavklaringspenger hos NAV, som gir han en inntekt på cirka 400 000 kroner. Det tilsvarer et tap på rundt 20 000 kroner per måned før skatt (eller over 200 000 kroner per år).

Som varig ufør blir dette den nye normalen for Steffen og familien til han blir 67 år, og går over i en enda lavere pensjon.

– Konsekvensene av redusert inntekt på rundt 20 000 kroner per måned, er dramatisk for svært mange. Salg av bolig, kraftig redusert privat forbruk og manglende økonomisk evne til å støtte barna, for å nevne noen. Om han da ikke har en forsikring, sier Lundal.

Har du spørsmål om uføreforsikring? Vi ringer deg gjerne.

 


Har du pensjonen din i Storebrand?Fant du det du lette etter?