Dame i sort boblejakke som står på en bro og ser utover.

Hvis du ikke kan jobbe lenger, klarer du da å betale gjelda?

Du husker å forsikre bilen og ferieturen, men hva med inntekten din dersom du blir syk? Se regnestykket som viser hvordan hverdagen som ufør kan se ut.

Av Julie Nordby Egeland
ARTIKKEL ·

– Om du ikke forsikrer deg, kan det å bli ufør lede til full økonomisk krise. Å ha uføreforsikring er viktigere enn full kasko på bilen, sier fagsjef for personforsikring i Storebrand, Espen Paulsen.

De fleste av oss tenker nøye gjennom hvordan vi skal forhindre tap om noe skjer med nettopp bilen, huset eller tingene våre. Vi skaffer oss bil-, reise-, og innboforsikring, og tenker at vi er godt stilt.

Samtidig glemmer mange av oss å forsikre det aller viktigste i livet: seg selv og familien.

– Akkurat som det er for sent å forsikre et hus når det har tatt fyr, hjelper det ikke å forsikre seg idet du blir syk eller ufør. Da er det for sent, påpeker Paulsen.

«
Å ha uføreforsikring er viktigere enn full kasko på bilen.

Espen Paulsen
fagsjef for personforsikringer i Storebrand


Lurer du på hva uføreforsikring koster?


«Får jeg virkelig så lite å leve av?»

Paulsen opplever at mange ikke tenker gjennom de økonomiske konsekvensene av det å bli ufør – før etter at skaden har skjedd:

– Spørsmålet du må stille deg er: Hvis du blir alvorlig syk eller skadet, blir ufør og ikke kan jobbe: Klarer du å betale gjelda di da, og opprettholde den levestandarden du har i dag? For mange er dessverre det skremmende svaret nei, sier Paulsen.

HAR DU KONTROLL?: Fagsjef for personforsikring i Storebrand, Espen Paulsen, oppfordrer deg til å sjekke om du har uføreforsikring. Foto: Storebrand

– Mange tenker nok at fordi vi bor i Norge, vil det være et statlig sikkerhetsnett som sikrer deg en god inntekt om du skulle være så uheldig å bli ufør. Men så enkelt er det ikke, sier Paulsen.

Slik kan hverdagen som ufør se ut

La oss ta Øystein som et tenkt eksempel. Øystein er en familiefar på 40 år, med 600 000 kroner i årlig inntekt. Han har kone og små barn, og har som mange andre tatt opp et litt for høyt lån på dagens lave rentenivå. En dag blir han brått syk – så syk at han ikke kan jobbe mer. Hva skjer nå med inntekten til Øystein, og hvilke økonomiske konsekvenser får dette for familien?

– Det første året kan Øystein få dekket opptil full lønn av sin arbeidsgiver, sier Paulsen.

– Men når han har vært sykemeldt i ett år skjer det en stor endring. Da går Øystein over på arbeidsavklaringspenger hos Nav, som gir han en inntekt på rundt 400 000 kroner. Det tilsvarer et tap på cirka 20 000 kroner per måned før skatt (eller rundt 200 000 kroner per år). Om Øystein ikke kommer tilbake i arbeid, og blir varig ufør, blir dette den nye normalen for Øystein og familien til han blir 67 år, og får en enda lavere pensjon.

CIRKA 40 PROSENT MINDRE: Dersom Øystein blir ufør, reduseres inntekten hans med rundt 33 prosent. Det betyr at han går fra å tjene 600 000 kroner i året, til å tjene rundt 400 000 kroner.

– Konsekvensene av redusert inntekt på cirka 20 000 kroner per måned, er dramatisk for svært mange. Salg av bolig, kraftig redusert privat forbruk og manglende økonomisk evne til å støtte barna, for å nevne noen. Om han da ikke har en forsikring.

– Om du ganger 200 000 kroner med 26 år fram til 67 år, havner du på et inntektstap på nesten 6 millioner kroner.

– Det blir ikke spesielt lett for Øystein?

– Nei, det er mange planer og ønsker som går i vasken da. Dessverre ser vi at de fleste mangler grunnleggende innsikt i hvilken økonomisk risiko man har. Det er faktisk ganske enkelt, og forholdsvis rimelig å forsikre seg for slike hendelser. De aller fleste tenker at dette hender ikke meg eller tenker at det offentlige hjelper meg om uhellet er ute. Alle bør investere 30 minutter for å forstå behovet, og få oversikt over egen situasjon, slik at man kan gjøre riktige tiltak for seg og sine, råder Paulsen.


Vil du snakke med en rådgiver?


SIKRE INNTEKTEN DIN: Å slite med økonomien i tillegg til eventuelle andre plager kan bety at det vi gjerne forbinder med lykke og frihet, må prioriteres bort. Sjekk om du er sikret godt nok gjennom arbeidsgiver, er vår anbefaling. Illustrasjonsfoto

Kvinner og unge særlig utsatt

I dag er nesten 10 prosent av Norges befolkning mellom 18 og 67 år helt eller delvis ufør, viser tall fra NAV. Det er en økning på 1,7 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i 2015. Kvinner og unge er mest utsatt, og det er særlig andelen unge uføre som øker. 17 902 personer i alderen 25 til 34 år mottar nå uføretrygd. Det er en økning på 74 prosent på ti år. Kunnskapsdirektør i Nav, Yngvar Åsholt, sier til p4.no at det er to hovedforklaringer til økningen.

– For det første er det mange flere med alvorlige medfødte lidelser som vokser opp. En annen forklaring er at veldig mange flere unge har til dels alvorlig psykiske utfordringer som gjør at de ikke er i stand til å jobbe, sier Åsholt.

På samme tid som flere av oss blir uføre, øker gjelden i befolkningen – en gjeld som kan bli tung å betjene med redusert inntekt.

Slik hjelper uføreforsikringen

I dag har mange uføreforsikring på arbeidsplassen, som gir deg en uførepensjon som kommer i tillegg til uføretrygden fra NAV. Men om lag 500 000 arbeidstagere har ingen uføreforsikring – verken på jobben eller privat. De uten uføreforsikring er stort sett næringsdrivende, samt arbeidstakere som jobber i bedrifter med minimum pensjonsordning med kun to prosent innskudd.

Tilbake til «Øystein» og hans situasjon. Hvis han hadde skaffet seg en uføreforsikring før han ble syk, kunne han ha sittet igjen med like mye penger etter skatt, som hvis han hadde fortsatt å jobbe. Siden han har en mastergrad må han betale rundt 850 kroner i måneden for å få denne forsikringen.

«
Uføreforsikring sørger først og fremst for at du lider et mindre inntektstap som ufør.

Espen Paulsen
fagsjef for personforsikring i Storebrand

Han kan også velge å dekke inntekten opptil et lavere nivå enn full lønn. Husk at litt er bedre enn ingenting.

– Uføreforsikring sørger først og fremst for at du lider et mindre inntektstap som ufør. Det dekker en del av gapet mellom det du får fra NAV og det du tjente før du ble ufør. Det er rett og slett en inntektssikring.

– For mange friske er det kanskje en stor bøyg å sette seg inn i dette?

– Ja, det kan virke gresk. Derfor er det fint å vite at man alltid – og helt uforpliktende – kan ta kontakt med en rådgiver hos oss på 915 08880. Da får man veiledning og råd, for eksempel om hvilken type uføreforsikring som kan være aktuell med tanke på det du tjener.


Har du sikret inntekten din?Fant du det du lette etter?