Mor og barn sammen på et kjøkken.

Hva skjer med familieøkonomien hvis du dør?

Verken banken eller staten sletter gjelden din om du dør midt i livet. Slik skaffer du deg forsikringen som gjør at dine kjære klarer seg økonomisk selv om det verst tenkelige skulle skje.

Av Ingrid Stakkestad
ARTIKKEL ·

– Det er nå mens du er frisk at du må tenke på hva som skjer økonomisk med de som blir igjen, hvis du skulle dø, sier fagsjef for personforsikring i Storebrand, Espen Paulsen.

Hva skjer med gjeld når man dør?

Når man dør, går gjelden inn i dødsboet. Dødsboet består av avdødes gjeld, formue, rettigheter og forpliktelser. Nesten alle dødsbo gjøres opp i et privat skifteoppgjør, noe som innebærer at de som sitter igjen tar på seg ansvaret for avdødes gjeld og verdier.

– Banken tar ikke ansvar for deg. Den forventer at renter og avdrag betales. Selv om partner eller medlåntaker dør, kommer regningene uansett. For å slippe å selge og bytte bolig, og kanskje måtte flytte barna ut av skole og barnehage, bør du ta grep, råder Paulsen.


Livsforsikring trygger de etterlatte


Bør jeg forsikre meg?

Det er mange misforståelser ute i befolkningen om hva som skjer med dine økonomiske forpliktelser hvis du dør uventet.

FINN UT HVOR GODT FAMILIEN ER SIKRET: Oppfordringen fra fagsjef Espen Paulsen er klar. Foto: Storebrand

– Det er for eksempel veldig viktig når du søker om lån, at du samtidig tenker gjennom forsikringsbehovet. Vi ser at mange utsetter det å kjøpe dødsfallsforsikring (som også kalles gjeldsforsikring eller livsforsikring, red. anm.) fordi mange kunder ikke reflekterer over behovet, sier Paulsen.

Han er så tydelig at han nærmest anbefaler alle med forsørgeransvar å sikre seg – særlig de med høy gjeld og felles barn, samt alenemødre- og fedre. Poenget med en slik type forsikring er at familien får et større engangsbeløp for å klare seg økonomisk i en vanskelig tid.

«
Poenget med en slik type forsikring er at familien får et større engangsbeløp for å klare seg økonomisk i en vanskelig tid.

Espen Paulsen
fagsjef Personforsikring i Storebrand

Du som sitter igjen skal tross alt klare å betjene lån og faste kostnader når du plutselig sitter igjen med én inntekt, men like mye gjeld. Kostnader til bolig som strøm og forsikringer forsvinner ikke. Det gjør heller ikke utgifter til bil og barnehage og så videre. 

Lite å hente hos Nav

Men hva med staten? Hjelper ikke for eksempel Nav til i en vanskelig situasjon?

– Etterlatte kan ha rett til en gjenlevendepensjon fra Nav. Men, her er det viktig å være klar over at mange ikke får denne, siden den avkortes mot inntekt. Det betyr i praksis at dersom den som sitter igjen har en relativt normal eller høy inntekt, kan han eller hun ikke forvente å få denne støtten, forklarer Paulsen.

Hvis en, eller begge foreldrene dør, har barn rett til barnepensjon. Denne utbetales uansett, men den er svært lav. Eventuelt studielån den avdøde måtte ha i Lånekassen blir slettet, men det er også det eneste.

Han legger til:

– Jeg har selv en forsikring som sørger for at min kone kan nedbetale hele boliglånet vårt hvis jeg dør. Jeg er noe dekket gjennom arbeidsgiver, og resten dekker jeg opp med en privat dødsfallsforsikring. 

Det viktigste er at du sjekker hva du har og ikke har. Mange arbeidstakere i Norge har også egne kollektive forsikringsordninger på arbeidsplassen som gir utbetalinger ved partners død, men slettes ikke alle. Og størrelsen på utbetalingene varierer mye, så det er ikke sikkert at det er tilstrekkelig for dere.

Ved å gå inn på Trygghetsveilederen på storebrand.no kan du se hva dine nærmeste får utbetalt fra folketrygden (NAV) og eventuelle private forsikringer i Storebrand. I tillegg ser du hvilke forsikringer du har i Storebrand via arbeidsgiver.

«
Det viktigste er at du sjekker hva du har og ikke har.

Espen Paulsen
fagsjef Personforsikring i Storebrand

Gjør hva du vil med pengene

Men hva koster det å sikre familiens økonomi i forbindelse med dødsfall? Vi får produktsjefen til å tegne opp et eksempel:

Camilla (45) mister mannen Erik i en tragisk fallulykke. Erik (45) som døde hadde kjøpt en dødsfallsforsikring, og var forsikret for tre millioner. For denne forsikringen, måtte familien betale 640 kroner i måneden frem til dødsfallet.

Hvis samlet gjeld for familien var tre millioner da han døde, står hun overfor minst to muligheter. Hun kan bruke forsikringsutbetalingen til å betale ned hele lånet for å bli kvitt utgifter på for eksempel 15 000 hver måned.

Da forsvinner utgiftene på lånet og låneforpliktelsen. Hun kan alternativt bruke pengene til å betale ned for eksempel halvparten av gjelda, og bruke resten til å dekke løpende utgifter som hun nå er alene om å betale på (for eksempel strøm, kommunale utgifter, forsikringer, barnehage, mat og bil).

Hvis de hadde barn sammen, kan Camilla også bruke forsikringssummen til å gjøre opp boet. Forsikringen gir henne mulighet til å løse ut verdiene i boet til barna. Hvis de var samboere, er det viktig at de sørger for at forsikringen utbetales til hverandre hvis en av dem dør, altså at de begunstiger hverandre på forsikringen sin. Hvis ikke, utbetales forsikringen til barna.


Livsforsikring trygger de etterlatte


– Hva du gjør med pengene legger vi oss ikke opp i. Vi har forståelse for at det kan virke mye med mellom 400-600 kroner i måneden for en slik forsikring, og folk har ulike behov ut fra hvilken økonomisk situasjon de er i. Men har du ikke råd til å forsikre deg for de høyeste summene, så er det uansett bedre å sikre seg med noe – slik at man unngår alt for store omveltninger i livet etter et slikt sjokk, avslutter Espen Paulsen.


Fant du det du lette etter?