Hva er vanlig å bruke barneforsikringen til?

Mange forsikrer hus, bil og båt, men ikke det mest verdifulle i livet sitt: barna! Her ser du hva barneforsikringen typisk brukes til.

Av  Ingrid Skogholt/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 30.09.2019
SIST OPPDATERT 20.01.2022

Har du barneforsikring, kan du få økonomisk hjelp dersom barnet ditt blir utsatt for en ulykke, blir ufør eller får en alvorlig sykdom. 

I infografikken under ser du hvordan barneforsikring blir brukt i det norske markedet – fordelt på antall saker per kategori/dekning.

Tallene fra Finans Norge viser en stor spredning i både alder og type ulykkesskader:

ANTALL BARNEFORSIKRINGSSAKER: I 2020 var det flest saker knyttet til behandlingsutgifter som ble meldt inn, med saker knyttet til medisinsk invaliditet rett bak. Infografikk: Storebrand


Vil du ha oversikt over forsikringen din?


Forklaring på fire sentrale uførebegrep

  • Behandlingsutgifter er dekning av utgifter relatert til en ulykkesskade. Eksempler på behandlingsutgifter kan være dekning av bandasje, kremer og smertestillende ved brannskader. For barn som skades i en ulykke, dekkes behandlingsutgifter til medisiner og forbindingssaker som er foreskrevet av lege. Storebrand dekker også egenandel ved akuttbehandling på skadelegevakt kveldstid.
  • Uførepensjon er en månedlig/årlig utbetaling ved uførhet som har vart i minst 12 måneder. Det er ulik praksis mellom selskapene på hvor lenge uførepensjon utbetales og hvilken forsikringssum som tilbys. Ikke alle selskapene tilbyr uførepensjon.
  • Uførekapital er en engangsutbetaling ved uførhet som har vart i minst 5 år eller er bedømt som varlig. Det er ikke skatt på erstatningen. Det er ulik praksis mellom selskapene på hvordan uførekapital defineres, hva som dekkes og hva som er forsikringssummen. Ikke alle selskapene tilbyr uførekapital.
  • Medisinsk invaliditet er engangsutbetaling ved varig funksjonsnedsettelser. Det er viktig å presisere at dette ikke er det samme som tap av arbeidsevnen (uførhet). Det er invaliditetsgraden (graden av funksjonsnedsettelse) som bestemmer hvor mye som utbetales. Det er ulik praksis mellom selskapene. Mange selskap dekker ikke medisinsk invaliditet når årsaken er sykdom, fordi det er vanskelig å bedømme den framtidige varige invaliditetsgrad for barnet.

«
Når du har kjøpt en forsikring hos oss, så skal du være trygg på at den dekker det du forventer.

Ole-Kristian Lundal
leder for personforsikring i Storebrand

Et bredt spekter av saker

Ole Kristian Lundal er leder for personforsikring i Storebrand. Han kan fortelle at vi opplever stor spredning både i alder og type ulykkesskader blant våre kunder med barneforsikring.

OLE-KRISTIAN LUNDAL: Leder for personforsikring i Storebrand. Foto: VG Partnerstudio

– Der er det ingen forskjeller mellom jenter og gutter. De skader seg stort sett på organisert idrett som fotball og håndball, og her vil ofte idretts-lisensforsikringen slå inn først. I tillegg er det en del tannskader hos ettåringer som faller mot bord eller snubler ute på asfalt, og ulykker forbundet med når barnet lærer å sykle, forteller Lundal. 

Dessverre ser en også slåssing, blind vold eller knivstikking som resulterer i skader, sykehusopphold og i noen tilfeller invaliditet, som i etterkant kan gi varige følger som blant annet tap av arbeidsevne.

Hjelp til unge uføre

Ifølge tall fra NAV er det en økt uføreandel blant 18-29-åringer. Ved årsskiftet 2018 - 2019 var det over 18 000 uføre i denne aldersgruppen, mens ved utgangen av september 2021 var antallet 21 200. Mye av forklaringen til økningen er psykiske helseplager.

– I Storebrand har vi ikke tatt noen generelle forbehold mot psykiske helseplager som årsak til arbeidsuførhet, sier Lundal, og fortsetter:

– Når du har kjøpt en forsikring hos oss, så skal du være trygg på at den dekker det du forventer.

Har du kjøpt barneforsikring med uførepensjon (ekstra eller total), får barnet både en engangsutbetaling og en årlig uførepensjon ved langvarig tap av arbeidsevnen.


Inkludert: Lege- og psykologtime over videoFant du det du lette etter?