Flere unge blir uføre av psykiske lidelser

Stadig flere unge sliter psykisk og blir ufør i ung alder. Har du ikke riktig forsikring kan barnet gå glipp av nesten 100 000 kroner ekstra i året.

Av Ingrid Skogholt/NewsLab
ARTIKKEL ·

Ifølge nye tall fra NAV har antallet uføre mellom 18 og 29 år økt med mer enn 50 prosent siden 2013. Ved årsskifte 2019/2020 var det over 20 000 uføre i denne aldersgruppen. I 2019 ser vi også for første gang at andelen uføretrygda kvinner i alderen 25-29 er like stor som for menn.

Andelen uføre i befolkningen øker altså jevnt, og er nå på 10,3 prosent – en økning på 3,8 prosent fra 2018.

Hva er konsekvensen av å bli ufør i ung alder, og hvordan kan du bidra til å sikre barnet ditt økonomisk? Svaret kan være å kjøpe barneforsikring – ikke bare til de aller yngste barna.

–  En av de viktigste grunnene til å gå til anskaffelse av barneforsikring, er sikkerheten den gir til dem som ikke har kommet seg ut i arbeidslivet ennå. Både sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pensjon er rettigheter som vi opparbeider oss gjennom å stå i jobb. Studenter og unge voksne uten arbeid er derfor en sårbar og utsatt gruppe rent økonomisk, sier leder for personforsikring i Storebrand, Ole-Kristian Lundal.

Barneforsikring med toppscore

Med en barneforsikring med uførepensjon, får et barn som kommer i en slik situasjon litt mer penger å rutte med i en fremtidig hverdag. Uførepensjonen kommer som et tillegg til utbetalingen fra staten helt frem til den forsikrede fyller 67 år. Lundal peker på en tydelig sammenheng mellom vekst i antall unge uføre, og økningen i antall unge med psykiske lidelser.

– Vi har sett en negativ utvikling på dette området de siste årene. I Storebrand får vi inn stadig flere uføresaker som er relatert til sammensatte psykiske helseplager, sier Lundal.


Sjekk pris på barneforsikring


Ifølge tall fra Folkehelseinstituttet har antallet diagnostiserte psykiske lidelser blant tenåringsjenter økt med 40 prosent på fem år.

Til tross for at stadig flere unge sliter psykisk, har en rekke selskaper lagt begrensninger på utbetaling dersom det skyldes psykiske helseplager.

«
Det er en lav inntekt å leve på hvis man skal stifte familie og ønsker seg inn på boligmarkedet.

Ole-Kristian Lundal
leder for personforsikring i Storebrand

– I Storebrand har vi ikke tatt noen generelle forbehold mot psykiske helseplager som årsak til arbeidsuførhet, sier Lundal og fortsetter:

– Når du har kjøpt en forsikring hos oss, så skal du være trygg på at den dekker det du forventer.

NYHET: Barneforsikring Ekstra fra Storebrand er et helt nytt barneforsikringsprodukt som  ble lansert januar 2020. Norsk Familieøkonomi ga Storebrands barneforsikring terningkast seks i januar 2021. Har du en barneforsikring hos Storebrand, innebærer det blant at barnet og familien får utbetalt engangserstatning og uførepensjon. Velger du vår barneforsikring Ekstra eller Total, har du tilgang til en uførepensjon som under utbetaling øker fast med 2 prosent per år. 

KLAR OG TYDELIG: Ole-Kristian Lundal anbefaler alle barneforeldre å tegne en barneforsikring med gode uførepensjonsordninger. Foto: VG Partnerstudio

En barneforsikring godt inn i 20-årene

En barneforsikring i Storebrand gjelder helt frem til fylte 26 år.

– Vi har satt grensen der for at du skal være forsikret frem til du er i jobb. Da dekker også forsikringen en viktig og vanskelig periode i livet, nemlig studietiden.

Så mye som en av fire studenter opplever alvorlige psykiske plager.

– Dersom du er uheldig og blir ufør i ung alder og ikke har en privat forsikring, får du utbetalt fryktelig lite, sier Lundal.


Sjekk pris på barneforsikring


«
Ingen sparepenger kan gjøre samme nytten som en barneforsikring dersom noe alvorlig skjer.

Ole-Kristian Lundal
leder for personforsikring i Storebrand

Kan ha stor innvirkning på barnets livskvalitet

Blir du ufør som ung og ugift, får du årlig utbetalt 2,91 ganger Grunnbeløpet i Folketrygden (G). Etter skatt utgjør det kun litt over 230 000 kroner i året (2019).

– Det er en lav inntekt å leve på hvis man skal stifte familie og ønsker seg inn på boligmarkedet. I tillegg skal det kanskje også dekke kostnader knyttet til sykdom, forklarer Lundal.

Med en uførepensjon fra Storebrand får du utbetalt rundt 93 000 kroner ekstra per år etter skatt.

– Det gir en estimert økning på cirka 40 prosent av inntekten din. Det er betydelige summer i denne målestokken, og kan ha stor innvirkning på livskvaliteten til et menneske.

I tillegg til uførepensjon får du i Storebrand utbetalt en engangserstatning dersom uførheten har vart i over 5 år, eller er bedømt som varig. Disse pengene kan for eksempel fungere som egenkapital til boligkjøp.

Det er viktig å være klar over at forsikringspengene kommer i tillegg til det du får utbetalt i uføretrygd og sykepenger fra NAV.


Sjekk pris på barneforsikring


EN AV TO: Halvparten av alle barn har barneforsikring. I Storebrand har rundt 70 prosent valgt forsikringen Ekstra. Illustrasjonsfoto: Johnér Bildbyrå AB

Sparepenger er ofte ikke nok

Å forsikre barnas fremtid er noe du som forelder bør gjøre, mener Lundal.

– Jeg snakker av og til med folk som heller har valgt å spare penger som en form for forsikring, men det er jo ikke sånn det fungerer.

Lundal forklarer at hovedpoenget med barneforsikring er å dekke fremtidige konsekvenser for tap av arbeidsevne.

– Ingen sparepenger kan gjøre samme nytten som en barneforsikring dersom noe alvorlig skjer.

De økonomiske konsekvensene kan bli mye større enn mange er klar over.

– Jo tidligere du kjøper forsikring til barnet ditt, desto mindre er risikoen for at det senere skjer noe som medfører at du ikke får den forsikringen du ønsker, sier han.

En barneforsikring kan også bidra til at foreldre kan ta fri fra jobb og være på sykehuset med barnet ved hjelp av dagpenger eller sykepenger. I tillegg kan det være behandlingsutgifter som blir dekket, eller utbetalinger av et engangsbeløp dersom barnet får en alvorlig sykdom.

– Skjer det noe med et barn i en tidlig fase, sørger en barneforsikring for økt bistand til å håndtere hverdagen – også for foreldrene.

– Det siste man vil som forelder når barnet blir sykt, er å ikke kunne være der for dem, avslutter Lundal.


Fant du det du lette etter?