Flere unge blir uføre av psykiske lidelser

Stadig flere unge sliter psykisk og blir ufør i ung alder. Har du ikke riktig forsikring kan barnet gå glipp av 100 000 kroner i året.

Av  Ingrid Skogholt/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 24.06.2021

Ifølge tall fra NAV har antallet uføre mellom 18 og 29 år doblet seg siden 2013. Ved inngangen til 2021 var det over 20 000 uføre i denne aldersgruppen.

Andelen uføre i befolkningen øker jevnt, og er nå over 10 prosent – en økning på 3,8 prosent fra 2018.

Hva er konsekvensen av å bli ufør i ung alder, og hvordan kan du bidra til å sikre barnet ditt økonomisk? Og hvorfor er det spesielt viktig å ha en forsikring for uførhet for unge?


Vår barneforsikring har fått terningkast seks


Svaret kan være å kjøpe barneforsikring – og ikke bare til de aller yngste barna. En av de viktigste grunnene til å gå til anskaffelse av barneforsikring, er sikkerheten den gir til dem som ikke har kommet seg ut i arbeidslivet ennå. 

– Både sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pensjon er rettigheter som vi opparbeider oss gjennom å stå i jobb. Studenter og unge voksne uten arbeid er derfor en sårbar og utsatt gruppe rent økonomisk, sier leder for personforsikring i Storebrand, Ole-Kristian Lundal.

KLAR OG TYDELIG: Ole-Kristian Lundal anbefaler alle barneforeldre å tegne en barneforsikring med gode uførepensjonsordninger. Foto: VG Partnerstudio

Barneforsikring med toppscore

Med en barneforsikring med uførepensjon, får et barn som kommer i en slik situasjon mer penger å rutte med i en fremtidig hverdag. Uførepensjonen kommer som et tillegg til utbetalingen fra staten, og kan vare helt frem til den forsikrede fyller 67 år.

Lundal peker på en tydelig sammenheng mellom vekst i antall unge uføre, og økningen i antall unge med psykiske lidelser.

– Vi har sett en negativ utvikling på dette området de siste årene. I Storebrand får vi inn stadig flere uføresaker som er relatert til sammensatte psykiske helseplager, sier Lundal.


Få resepter, henvisning og svar på spørsmål uten å møte opp hos legen


Ifølge tall fra Folkehelseinstituttet har antallet diagnostiserte psykiske lidelser blant tenåringsjenter økt med 40 prosent på fem år.

Til tross for at stadig flere unge sliter psykisk, har enkelte selskaper lagt begrensninger på utbetaling dersom det skyldes psykiske helseplager.

– I Storebrand har vi ikke tatt noen generelle forbehold mot psykiske helseplager som årsak til arbeidsuførhet. Når du har kjøpt en forsikring hos oss, så skal du være trygg på at den dekker det du forventer, sier Lundal.

En barneforsikring godt inn i 20-årene

En barneforsikring i Storebrand gjelder helt frem til fylte 26 år.

– Vi har satt grensen der for at du skal være forsikret også mens du er student. Da dekker også forsikringen en viktig periode i livet, nemlig studietiden.

Så mye som en av fire studenter opplever alvorlige psykiske plager.

– Dersom du er uheldig og blir ufør i ung alder og ikke har en privat forsikring, får du utbetalt lite sammenlignet med hva du ville fått dersom du hadde vært i arbeid, sier Lundal.

GYLDIG I 20-ÅRENE: Så mye som en av fire studenter opplever alvorlige psykiske plager, og Storebrand ønsker å dekke denne viktige perioden av livet. Illustrasjonsfoto.

Kan ha stor innvirkning på livskvaliteten

Blir du ufør som ung og ugift, får du årlig utbetalt 2,91 ganger Grunnbeløpet i Folketrygden (G). Etter skatt blir ikke dette veldig mye å leve for.

– Det er en lav inntekt å leve på hvis man skal stifte, eller har stiftet, familie og ønsker seg inn på boligmarkedet. I tillegg skal det kanskje også dekke kostnader knyttet til sykdom, forklarer Lundal.

Med en uførepensjon fra Storebrand får du i tillegg utbetalt cirka 100 000 kroner i året etter skatt.

– Det gir en estimert økning på cirka 40 prosent av inntekten din. Det er betydelige summer i denne målestokken, og kan ha stor innvirkning på livskvaliteten.


Få ekstra økonomisk trygghet hvis barnet ditt blir rammet av alvorlig sykdom eller ulykke


I tillegg til uførepensjon får du i Storebrand utbetalt en engangserstatning dersom uførheten har vart i over 5 år, eller er bedømt som varig. Disse pengene kan for eksempel fungere som egenkapital til boligkjøp.

– Det er viktig å være klar over at forsikringspengene kommer i tillegg til det du får utbetalt i uføretrygd og sykepenger fra NAV, presiserer Lundal.

Sparepenger er ofte ikke nok

Å forsikre barnas fremtid er noe du som forelder bør gjøre, mener Lundal.

– Jeg snakker av og til med folk som heller har valgt å spare penger som en form for forsikring, men det er jo ikke sånn det fungerer.

Lundal forklarer at hovedpoenget med barneforsikring er å dekke fremtidige konsekvenser for tap av arbeidsevne. De økonomiske konsekvensene kan bli mye større enn mange er klar over.

«
Ingen sparepenger kan gjøre samme nytten som en barneforsikring dersom noe alvorlig skjer.

Ole-Kristian Lundal
leder for personforsikring i Storebrand

EN AV TO: Halvparten av alle barn har barneforsikring. I Storebrand har rundt 70 prosent valgt forsikringen Ekstra. Illustrasjonsfoto: Johnér Bildbyrå AB

– Jo tidligere du kjøper forsikring til barnet ditt, desto mindre er risikoen for at det senere skjer noe som medfører at du ikke får den forsikringen du ønsker, sier han.

En barneforsikring kan også bidra økonomisk slik at foreldre lettere kan ta fri fra jobb og være tilstede på sykehuset med barnet. I tillegg kan det være behandlingsutgifter som blir dekket, eller utbetalinger av et engangsbeløp dersom barnet får en alvorlig sykdom.

Skjer det noe med et barn i en tidlig fase, sørger en barneforsikring for økt økonomisk bistand til å håndtere hverdagen – også for foreldrene.

– Det siste man vil som forelder når barnet blir sykt, er å ikke kunne være der for dem, avslutter Lundal.


Fant du det du lette etter?