Disse 4 livssituasjonene gjør at du bør skaffe deg livsforsikring nå

Den nye arveloven øker behovet for livsforsikring. Gjelder dette deg og dine?

Av Ane Solstad Sønnesyn/NewsLab
ARTIKKEL ·

Hvordan hadde familieøkonomien sett ut dersom partneren din uventet dør? Og hva bør samboere være obs på kontra gifte par om den ene går bort?

Ved nyttår trådte den nye arveloven i kraft. Det er særlig to forhold ved den nye loven som kan påvirke mange.

– Det ene er endringen i pliktdelsarv til barn. Nå øker den øvre grensen for pliktdelsarv fra 1 million kroner til 15 G (grunnbeløpet i folketrygden), som i dag tilsvarer rett over 1,5 millioner, forteller Nan Evy Stende, forsikringsekspert i Storebrand.

– Det andre er at når barns rettigheter styrkes, får dette konsekvens for gjenlevende ektefelle eller samboer.


Trenger du livsforsikring?


Slik kan en livsforsikring trygge de etterlatte

Pliktdelsarv er den delen av arven barna til avdøde har rett på. Den utgjør 2/3 av hva den avdøde etterlater seg. Ønsker man å begrense arv til barn, må man nå forholde seg til den nye grensen på 15 G.

NAN EVY STENDE: Forsikringsekspert i Storebrand. Foto: Schibsted Partnerstudio

Når pliktdelsarven øker, sitter den gjenlevende ektefellen eller samboeren igjen med mindre penger, fordi en større del av arven nå skal gå til barna. Dette øker behovet for å sikre seg økonomisk ved hjelp av en livsforsikring.

En livsforsikring, også kalt dødsfallsforsikring, gir en engangsutbetaling til dine etterlatte ved dødsfall. Den kan hjelpe dem å betjene lån, faste kostnader og å forsørge barn – utgifter som tidligere ble betjent av to personer med to inntekter.

– Når den ene parten dør, og en inntekt forsvinner, sitter de fleste igjen med så mye som 70 prosent av kostnadene. Etterlater du deg barn, vet vi at det koster mye i det daglige. Ifølge SIFO sitt referansebudsjett kan et barn koste nærmere én million kroner fram til fylte 18 år, forteller Stende.


Livsforsikring trygger de etterlatte


Fire livssituasjoner avgjør

Det er spesielt i fire livssituasjoner behovet for livsforsikring er til stede:

 • De som har gjeld
 • De som har ektefelle/samboer/partner/en å dele kostnadene med
 • De som har mindreårige barn
 • De som har særkullsbarn

– Når du skal vurdere hvor stor livsforsikringen skal være, er informasjon om disse forholdene gjerne avgjørende for hvilke forsikringssummer du bør vurdere, forteller Stende.

«
De fleste har gjort seg avhengig av to inntekter for å leve slik de er vant med.

Nan Evy Stende
Forsikringsekspert i Storebrand

La oss se på et eksempel:

Per og Kari er gift, og har to barn på 8 år og 10 år. De bor i et hus som de eier sammen, og som de deler boliglån på. Hvis en av dem går bort, skal boliglånet fortsatt betales, og det samme skal faste kostnader som strøm, bil, fritidsaktiviteter og andre daglige utgifter. Dette kan bli utfordrende å klare på bare én inntekt, og det er her livsforsikring kommer inn og kan bidra til at den etterlatte kan beholde hus og hjem.

Hvis Per og Kari velger å kjøpe en livsforsikring i Storebrand, diskuterer vi deres forsikringsbehov ut fra følgende forhold: gjeldsbetjening, deling av kostnader og kostnader knyttet til det å ta vare på barna.

Vi diskuterer også ønsket og behovet for å foreta et skifte mot arvingene. Når en ektefelle dør, må den som er igjen ta stilling til om han/hun vil foreta arveoppgjøret med én gang, eller om den skal utsette arveoppgjøret ved å sitte i uskiftet bo. I de tilfellene man vet at man må foreta en utbetaling til arvinger, kan dette behovet dekkes inn i forsikringssummen.


Hvilken forsikringssum velger du?


Dette koster livsforsikring

Prisen på livsforsikring er avhengig av alderen din og hvor mye du ønsker å forsikre deg for. Prisen stiger litt hvert år, fordi sannsynligheten for at noe skjer også øker. Her er noen eksempler på hva det kan koste i måneden ut fra alderen din:

1 million kroner 2 millioner kroner 3 millioner kroner 4 millioner kroner
30 år 104 kr 182 kr 252 kr 323 kr
35 år 128 kr 228 kr 319 kr 410 kr
40 år 171 kr 309 kr 435 kr 562 kr
45 år 245 kr 452 kr 640 kr 829 kr

Forsikringsekspert Stende understreker at livsforsikring er like viktig for unge som eldre.

– Er du i 30-årene, nyetablert og har høy gjeld og forsørgeransvar, bør du og partneren din sikre dere rent økonomisk ved dødsfall. De fleste har gjort seg avhengig av to inntekter for å leve slik de er vant med.

– Er du i 50-årene, har høye verdier i bolig, kan problematikken rundt arv være avgjørende for ditt behov. Det er også mange som fortsatt har gjeld å betjene.

Derfor bør samboere være særlig obs

I tillegg til livsforsikring, gjør den nye arveloven også at flere bør vurdere å skrive testament. Det bør du gjøre hvis du ønsker å sikre noen, som ellers ikke er tilgodesett i arveloven eller om du ønsker en annen fordeling av arv etter deg.

– Samboere har langt færre rettigheter enn gifte og er ikke sidestilt ektefelle – verken i arvelov eller forsikringsavtaleloven. Som samboere uten barn, arver samboeren din ingenting etter deg om du dør. Det gjør at du må testamentere at samboer skal få noe. Har dere barn, arver samboer 4 G, som tilsvarer rundt 400 000 kroner, forteller Stende.

Kanskje dere bør vurdere å skrive testament allerede nå? Hva med å lage et digitalt testament i dag?

Ofte stilte spørsmål om livsforsikring

 • Hva er livsforsikring (dødsfallsforsikring)?

  En livsforsikring gir en avtalt engangsutbetaling til dine etterlatte hvis du dør i løpet av avtaleperioden. Forsikringssummen blir utbetalt etter at vi har mottatt melding om dødsfallet (dødsattest).

 • Hvem bør ha en livsforsikring?

  De aller fleste som lever i et parforhold eller har forsørgeransvar, bør vurdere en livsforsikring. Behovet øker når dere har felles gjeld, felles barn, eller rett og slett fordi de faste utgiftene forblir de samme selv om en inntekt faller bort. Behovet er særlig stort når en av dere – eller begge – har barn fra tidligere forhold.

 • Hvem får pengene fra livsforsikringen?

  Du bestemmer selv hvem som skal motta pengene. Det vanlige er at forsikringssummen blir utbetalt til gjenlevende ektefelle.

  Hvis du ikke er gift eller det er tatt ut separasjon, blir forsikringssummen utbetalt til arvinger etter loven (barn, barnebarn osv.), eller til arvinger som er oppført i testament.

  Hvis du ønsker at utbetalingen skal gå til samboer eller andre enn ektefelle og arvinger, kan du velge å begunstige denne personen når du kjøper forsikringen.

  De etterlatte eller begunstigede betaler ikke skatt av utbetalingen.

 • Hvor stor bør forsikringssummen være?

  Størrelsen på forsikringssummen velger du ut fra ditt behov. Som hovedregel anbefaler vi en forsikringssum som minimum tilsvarer din andel av gjeld pluss én årslønn. Det er også mange som velger en forsikringssum som gjør at den etterlatte kan innfri hele lånet hvis du dør.

  I følge SIFO koster det i underkant av 1 million kroner å ha barn frem til de fyller 18 år. Vi anbefaler derfor at du legger til et beløp per barn.

  Beløpet blir regulert årlig. Det er summen i siste forsikringsbevis før erstatning som gjelder.

 • Hvilke muligheter kan utbetalingen gi?

  Den etterlatte bruker pengene som han eller hun vil. Det er naturligvis ikke så lett å se mulighetene utbetalingen gir i den vanskelige situasjonen som har oppstått. Her er noen ideer:

  • nedbetale gjeld og/eller flytte til noe mindre
  • redusere arbeidstiden for å få mer og bedre tid til barna
  • etterutdanning for å øke egen arbeidstrygghet og inntektsevne


Fant du det du lette etter?