Maria Kasandra Hansen i lyserosa genser en vårdag i Oslo.
Foto: Harald Spjelkavik/NewsLab

– Som en 30-årsgave til meg selv, investerte jeg i et sikkerhetsnett

Istedenfor å kjøpe seg en dyr veske eller noe annet fjongt, spanderte Maria Kasandra Hansen på seg uføreforsikring da hun fylte tretti. Det kan være noe av det lureste hun har gjort, skal vi tro eksperten.

Av Linn Isaksen/NewsLab
ARTIKKEL ·

– Det er egentlig rart at ikke flere snakker om det, sier Maria Kasandra Hansen. 
 
31-åringen fra Oslo sikter til uføreforsikring – personforsikringen som reduserer forskjellen mellom det du får utbetalt fra Nav og det du tjener i dag dersom du blir syk eller skadet, og det fører til at du helt eller delvis må slutte å jobbe.
 
– Det har liksom ikke vært noe særlig tema verken hjemme eller blant venner, så lenge var jeg ikke klar over at uføreforsikring var noe jeg burde ha. 
 
Det var først da arbeidsplassen hennes fikk besøk av en forsikringsrådgiver for et par år siden at hun ble obs på hvor viktig uføreforsikring faktisk er. Forsikringsrådgiveren fortalte at hun selv hadde vært ufør en kortere periode, etter et uhell på treningssenteret. Det fikk Maria til å tenke: «Herregud, noe sånt kan jo skje meg også!» 
 
– Det er jo merkelig at vi er mer opptatt av å forsikre leiligheten og eiendelene våre på reise enn vår egen helse, synes Maria. 
 
Så da hun fylte 30 bestemte hun seg for å ta grep.
 
– Jeg skaffet med uføreforsikring og tenkte at det var min 30-årsgave til meg selv. Istedenfor å kjøpe meg en dyr veske eller noe, investerte jeg heller i et sikkerhetsnett.


Lurer du på hvor godt du er sikret?


Kan få enorme konsekvenser

En slik tankegang er som musikk i ørene til Ole-Kristian Lundal, som er leder for personforsikring i Storebrand. 
 
Han mener livsforsikring (også kalt dødsfallforsikring) og uføreforsikring er mye viktigere enn de fleste er klar over.
 
– Grunnen til det er at de økonomiske konsekvensene kan bli så enormt store om noe skulle skje. Vi råder alle som har uføreforsikring om å logge inn og få oversikt over hvor godt inntekten er sikret, for så å vurdere om dette er nok for deg og din livssituasjon, sier Lundal.

«
Om noe så har denne situasjonen bare gjort meg enda mer sikker på at det er viktig å ha uføreforsikring. Man vet aldri når sykdom eller en ulykke kan inntreffe.

Maria Kasandra Hansen

VANLIG Å IKKE VITE Ole-Kristian Lundal opplever at de fleste ikke har noe særlig innsikt i hva de har og bør ha av forsikringer. – Bare ved å sette av en time til gjennomgang av egen økonomi og forsikring vil du få ganske godt grep om hva du bør gjøre, oppmuntrer han. Trenger du litt hjelp til å komme i gang anbefaler Lundal at du kontakt en rådgiver i ditt forsikringsselskap. Foto: VG Partnerstudio

– Det er ingen som har noen garanti for at de ikke blir rammet av en ulykke eller sykdom. Det er heller ikke mulig å spare opp et beløp som hadde vært stort nok til å dekke opp de økonomiske konsekvensene hvis du skulle bli ufør. Er du ikke i stand til å jobbe, vil du kunne få et økonomisk tap på flere millioner kroner.

Påminnelse i pandemiform

Nå som koronaviruset herjer, er mange antagelig blitt mer påpasselige med pengebruken. De økonomiske utsiktene er usikre. Over 375 000 nordmenn har i skrivende stund søkt om dagpenger grunnet permitteringer, og mange er antagelig redde for å miste jobbene sine. 

I en tid som dette vil mange se over alle faste utgifter for å se hva som kan kuttes, men Ole-Kristian Lundal advarer deg mot å gjøre ukritiske kutt. 
 
– Sier du opp forsikringen din uten helt å vite hva du gjør, kan det få store konsekvenser. Jeg anbefaler alle å beholde livsforsikring og uføreforsikring og spesielt i de tidene vi nå opplever, sier han. 

Maria Kasandra Hansen er enig. 
 
– Om noe så har denne situasjonen bare gjort meg enda mer sikker på at det er viktig å ha uføreforsikring. Man vet aldri når sykdom eller en ulykke kan inntreffe, sier hun, og fortsetter: 
 
– Vi vet jo for eksempel svært lite om hvilke senskader covid-19 fører med seg.

Pandemien har kanskje også vært en påminnelse på at uventede ting plutselig kan skje, og at økonomien er mer sårbar enn vi var klar over. 
 
– Akkurat som meg, tror jeg det er mange som ikke er klar over hvilke forsikringer de burde ha. Det var bare flaks at jeg fikk vite om uføreforsikringen. Tenk å sitte der og først få vite om den når det er for sent!


Uføreforsikring gir utbetaling hvis du blir arbeidsufør


ETTERLYSER INFO: Maria synes forsikringer er et tema det burde prates mer om. – Jeg har vært på seminar om pensjon i regi av Storebrand via jobb, og det har ført til at det har blitt et samtaleemne oss kolleger imellom. Jeg skulle gjerne sett at det ble arrangert seminarer om forsikring også, sier hun. Foto Harald Spjelkavik/NewsLab

Andelen uføre øker

Selv om det kan være vanskelig å se for seg at man skal bli ufør når man er ung og sprek, er sjansen for det større enn mange kanskje tror.
 
Cirka 40 prosent av alle kvinner og cirka 35 prosent av alle menn blir uføre en gang fra de er i 35-årsalderen og frem til de går av med pensjon. 
 
I dag er det rundt 350 000 mottakere av uføretrygd i Norge – noe som tilsvarer nesten 10 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år. Andelen uføre mellom 18 og 39 år har dessuten økt betydelig de siste årene, og i denne gruppa er psykiske lidelser den vanligste årsaken til uførhet.
 
– Likevel glemmer mange denne forsikringen. Det er faktisk rundt 500 000 arbeidstagere i Norge i dag som ikke har uføreforsikring – verken på jobb eller privat. Vi sikrer hjemmet vårt, men ikke inntekten. Dette på tross av at sjansen for at du blir ufør før du går av med pensjon, er langt høyere enn at huset ditt brenner ned, sier Lundal.

«
Vi sikrer hjemmet vårt, men ikke inntekten. Dette på tross av at sjansen for at du blir ufør før du går av med pensjon, er langt høyere enn at huset ditt brenner ned.

Ole-Kristian Lundal
leder for personforsikring i Storebrand

Han tror det i hovedsak er to grunner til at denne forsikringen ikke får den oppmerksomheten den fortjener: 
 
– Vi undervurderer sannsynligheten for at det skal skje noe, og vi har for stor tiltro til hvor mye hjelp vi kan få fra det offentlige, sier Lundal.

Større konsekvenser jo yngre du er 

Så, hvor mye hjelp vil du få fra Nav hvis du skulle bli ufør? 
 
Svaret på det er rundt 66 prosent av lønna di – før skatt. Dette gjelder imidlertid kun for dem som tjener opp til 6 ganger grunnbeløpet i Folketrygden (G), som i 2020 tilsvarer omtrent 600 000 kroner i året. Tjener du over 600 000, blir du ikke kompensert av staten for dette – noe Storebrand erfarer at mange ikke er klar over.
 
Maksbeløpet du får fra NAV vil da uansett være ca. 395 000 kroner i året før skatt, basert på Folketrygdens grunnbeløp i dag.  
 
Det betyr at alle som tjener over 600 000 kroner får et større gap mellom det de tjener i dag og det de ville fått utbetalt ved uførhet. Om du for eksempel tjener 12 G, altså rundt 1,2 millioner kroner, vil uføretrygden du får fra staten bare være 33 prosent av lønnen din. 

– Vi ser at de som tjener mye, taper mest, sier Lundal.  

– I tillegg må man huske at man ved uførhet går glipp av alt av lønnsjusteringer og den type ting – noe som på sikt gjør at det vil få enorme konsekvenser. Jo yngre du er, desto lenger kjenner du på den økonomiske belastningen det vil være å få redusert inntekten. 
 
Lundal mener derfor at jo tidligere du skaffer deg uføreforsikring, desto bedre. Da reduserer du også faren for at du som "godt voksen" får avslag på forsikringen som følge av at du kan ha pådratt deg lidelser som forsikringsselskapene vil reserver seg mot.
 
– Storebrand har også uføreforsikring bakt inn i barneforsikringen, som man kan kjøpe fra barnet er tre måneder gammelt. Den varer helt til barnet fyller 26 år, hvilket betyr at vedkommende også er forsikret mot uførhet i studieårene – en periode av livet hvor de fleste ikke er særlig godt dekket med forsikringer, sier Lundal.  


Uføreforsikring gir utbetaling hvis du blir arbeidsuførFant du det du lette etter?