Storebrand-konferansen 2023, illustrasjonsfoto.

Storebrand-konferansen 15. juni 2023:

Invester i fremtiden

Hvorfor er tillit viktig i en tid med global uro, svingende markeder og økt ulikhet?

På årets konferanse ser vi nærmere på dette sammen med anerkjente forskere, eksperter og spennende foredragsholdere.

Du er herved invitert til å delta på den digitale sendingen.

Bli med på Storebrand-konferansen 15. juni!

Påmeldingsfrist 13. juni

Program - 15. juni

Kl. 12.00: Velkommen 
ved moderator Synnøve Halkjelsvik, pressesjef i Storebrand

Kl. 12.05: Tillit skaper et robust samfunn
ved Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand

Kl. 12.15: Tillit er den nye oljen
ved Alexander Cappelen, professor i økonomi, Norges Handelshøyskole

Kl. 12.40: Hvordan påvirkes investeringene våre av utviklingen i samfunnet?
ved Jan Erik Saugestad, konserndirektør kapitalforvaltning i Storebrand og Carine Smith Ihenacho, Chief Governance and Compliance Officer, Norges Bank Investment Management.

Kl. 13.05: Å se forbi det åpenbare
ved Eirik Norman Hansen, futurist og teknologioptimist

Kl. 13.35:  PAUSE

Alexander Cappelen, professor innen økonomi på NHH, protrettfoto.

Foredragsholdere

Hør Alexander Cappelen snakke om hva tillit i samfunnet betyr for verdiskaping, produktivitet og arbeidsliv, og hva som skjer når det opphører. 

Du møter også en av Norges fremste eksperter på geopolitikkens innvirkning på markedene, Janne Haaland Matlary, og selvfølgelig våre egne stjerneforvaltere Olav Chen, Hans Thrane Nielsen, Ivar Harstveit og Ellen Andersen.

 

Parallell-sesjoner

Sesjon 1: Investering

 

 Kl. 13.55: Fremtidens løsninger 

  • Investeringer i muliggjørende teknologi
    ved Ellen Andersen, porteføljeforvalter i Storebrand 
  • Halvledere en viktig brikke i det grønne skiftet
    ved Ivar Harstveit, porteføljeforvalter i Delphi 

PAUSE

Kl. 14.40: Etiske investeringer når verden står i brann 
ved Janne Haaland Matlary prof. Int. politikk fra UiO, Johannes Namstad Dobson Vice President of Public Affairs fra Kongsberg Gruppen og Jan Erik Saugestad, konserndirektør kapitalforvaltning i Storebrand

PAUSE

Kl. 15.35: Slik tar du gode valg når risikoen øker 
ved Olav Chen, Leder for Allokering og Globale Renter i Storebrand og Hans Thrane Nielsen, senior porteføljeforvalter i Storebrand 

Sesjon 2: Bedrift

 

Kl. 13.55: Slik gjør du gode langsiktige investeringer når risikoen øker
Ved Olav Chen, Leder for Allokering og Globale Renter i Storebrand og Hans Thrane Nielsen, senior porteføljeforvalter i Storebrand

PAUSE

Kl. 14.45: Et gråhåret folk? Demografiske endringer i Norge
ved Ulf Andersen, statistikksjef i NAV .

Hvilken effekt har det på samfunnet når demografien i landet endrer seg så raskt som nå? Hvilke utfordringer gir det og hvordan påvirkes enkeltpersoner og næringsliv? 

Kl. 15.05: Utfordringer for virksomhetene som følge av demografiske endringer
ved Kari Østerud - leder senter for norsk seniorpolitikk, Jon M. Hippe, leder for Offentlig pensjon og Jan Otto Risebrobakken, Direktør for næringspolitikk 

PAUSE

Kl. 15.40Hvordan være en attraktiv arbeidsgiver for det grånende gull

  • Arbeidsinkludering i lys av demografiske endringer - ta vare på verdifull erfaring
    Petter Leinaas, leder for Strategi og forretningsutvikling Forsikring i Storebrand 
  • Hvordan jobber vi i Storebrand for å sikre at vi er og forblir en attraktiv og inkluderende arbeidsgiver ved Tove Selnes, konserndirektør People