Illustrasjonsfoto: dame skygger for solen med hendene

Valutasikrede fond

Et valutasikret fond er sikret i norske kroner og blir ikke påvirket av endringer i valutakursene. 

Valutasikrede fond passer for deg som ønsker å sikre deg mot valutasvingninger.

Hva er et valutasikret fond?

Et valutasikret fond er sikret i norske kroner. Ved å valutasikre aksjefondet tar du bort valutasvingningene, og sitter kun igjen med avkastningen i lokal valuta. Endringer i valutakursene påvirker altså ikke avkastningen i fondet.

Når du du eier et aksjefond som investerer i selskaper som er noterte i utlandet, oppstår det en valutarisiko. Denne risikoen kan gjøre store utslag på hvor stor avkastning du oppnår på aksjesparingen. Dersom norske kroner styrkes mens vi har pengene plassert i utenlandske aksjer, så vil avkastningen målt i norske kroner svekkes. Derimot om kronen svekkes, vil det øke kroneverdien på de internasjonale fondene dine.

Valutasikrede fond er for de litt spesielt interesserte, og kan for mange oppleves litt komplisert. Skal du spare i aksjefond bør du ha lang sparehorisont, minst fem år, og spare jevnt og trutt. Da skal ikke valutasvingninger slå ut i særlig grad. I tillegg koster valutasikrede fond litt mer enn «vanlige» fond. 

Storebrands valutasikrede fond

Dette lurer andre på om valutasikrede fond

 • add Hva er et valutasikret fond?

  Et valutasikret fond er sikret i norske kroner. Ved å valutasikre aksjefondet tar du bort valutasvingningene, og sitter kun igjen med avkastningen. Endringer i valutakursene påvirker altså ikke avkastningen i fondet.

 • add Skal jeg velge valutasikret fond eller ikke?

  Skal du spare langsiktig kan du spare i et ikke-valutasikret fond, siden valutasikring koster litt ekstra og fordi valutasvingninger jevner seg ut over tid. Historien viser at dersom en sparer langsiktig over flere år, vil eventuelle kortsiktige valutaeffekter jevne seg ut, selv om dette ikke er en garanti for hvordan markedet vil fungere i fremtiden.

  Dersom du sparer på kort eller mellomlang sikt og spekulerer i at kronen vil styrke seg i nærmeste fremtid, så kan valutasikring vurderes. 

 • add Hva koster valutasikrede fond?

  Et valutasikret fond har ofte et tilsvarende fond som ikke er valutasikret. Du betaler litt ekstra for valutasikringen, som oftest i ca. 0,05 prosent i året. 

 • add Hva slags fordeler er det med at et fond er valutasikret?

  Fordelen med å spare valutasikret er at du sikrer deg mot valutasvingninger. Endringer i valutakursene påvirker altså ikke avkastningen i fondet. Det kan være gunstig hvis du har kort sparehorisont. Ved lengre sparehorisont vil eventuelle kortsiktige valutaeffekter jevne seg ut.

 • add Hvilken risiko har valutasikrede fond?

  Et valutasikret fond har i utgangspunktet samme risiko som et ikke-valutasikret fond, siden det investeres i tilsvarende selskaper og finansielle instrumenter. 

  Samtidig så er det en risiko knyttet mot valutasvingninger, som kan påvirke fondene både positivt og negativt. Det er denne risikoen som tas bort hvis du kjøper valutasikrede fond. 

 • add Finnes det valutasikrede indeksfond?

  Ja, du finner også indeksfond som er valutasikrede. Se fondslisten, fondsnavnet er beskrivende med både «indeks» og «valutasikret».

 • add Kan det spares i valutasikrede fond på aksjesparekonto?

  Ja, så lenge kravene til fond på aksjesparekonto er oppfylt ellers. Det vil si at det må være 80 prosent aksjeandel i fond på aksjesparekonto, og fondet må tilhøre EØS. 

  Litt avhengig av fondet, så kan det også handles på investorkonto eller fondskonto. I mange tilfeller også i tilknytning til pensjonssparing som for eksempel IPS.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?