Webinarer om sparing og investering

Her finner du opptak av webinarer om sparing og investering.

27.4.2022

Rentemarkedet og lavrisikoinvesteringer

Nordmenn har mer enn 1400 milliarder kroner i banken. Forvalter Sigve Dagsønn Stabrun og produktsjef Jakob Vårdal forteller deg hvorfor du bør ta større risiko med sparepengene dine og hvordan du skal gå frem.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?