Slik tenker fondsproffene

Som kunde i Storebrand kan du velge blant et bredt utvalg fond, både fra Storebrand og andre tilbydere. Målet er å gi sparepengene dine best mulig vekstvilkår. Slik finner vi vinnerfondene.

Av  Caroline Sesvold Tørring
ARTIKKEL · PUBLISERT 01.12.2019

I dag kan du som Storebrand-kunde velge mellom 30 Storebrand-fond og 15 fond fra eksterne tilbydere.

– På verdensbasis finnes det rundt 100 000 verdipapirfond, og bare i Europa er det rundt 40­ 000. Vår jobb er ikke å ha en mening om hvert enkelt fond, men å gjøre et kvalifisert utvalg av de fondene vi mener er de beste, sier Georg Skare Lund.

Han er leder for Storebrands fondsseleksjonsteam. Sammen med Karsten Solberg og Marius Valantiejus velger han ut hvilke fond Storebrand skal tilby sine kunder, både i pensjonsløsningene og på storebrand.no.

I november 2019 ble teamet kåret til Norges beste under «Nordic Fund Selection Awards». Det er niende gang på ti år at Storebrand vinner prisen i konkurranse med 13 andre norske tilsvarende grupper.

Ved siden av grundige analyser, inkluderer jobben mange møter med fondstilbydere i inn- og utland.

– Vi må ha en mest mulig strukturert analyseprosess. Vi jobber med én fondskategori om gangen. Det kan for eksempel være å se etter de aller beste europeiske aksjefondene som investerer i verdiaksjer, eller å se etter fond som investerer i amerikanske vekstselskaper. Da er vi sikre på at vi sammenligner epler med epler, forklarer Lund.

PLUKKER FONDSVINNERE: Storebrands fondsvalgs-team består av (fra venstre) Karsten Solberg, Georg Skare Lund og Marius Valantiejus. Foto: Storebrand

Analyseprosessen starter med å definere hvilke fond som passer inn i den kategorien som teamet ser etter. I starten er det viktig å få med alle relevante fond. Så starter oppgaven med å filtrere bort de fondene som teamet mener har de svakeste forutsetningene for å levere god og bærekraftig avkastning.

– Det er ikke likegyldig hvordan avkastning skapes. Vi styrer unna investeringer i selskaper med risiko for alvorlige miljø- eller klimaskader, systematisk korrupsjon eller barnearbeid, for å nevne noe, og leter etter fond som arbeider på en god måte for å bidra til at selskapenes virksomhet er forenlig med en bærekraftig utvikling, sier Lund.


Vil du komme i gang med fondssparing?


Mer enn avkastning

Tidlig i analyseprosessen ser Lund og hans team en del på avkastning. Samtidig kan man ikke se på historien alene når man skal forutse fremtiden. Historisk avkastning kan være et resultat av flaks vel så mye som dyktighet, uansett hvor mange parametere man analyserer.

«
Det handler om å gjøre en vurdering av kapitalforvalterens evne til å skape fremtidig meravkastning.

Georg Skare Lund
leder for fondsseleksjon i Storebrand

– Det er derfor den kvalitative delen av prosessen vår er så viktig. Det handler om å gjøre en vurdering av kapitalforvalterens evne til å skape fremtidig meravkastning. Siden fond forvaltes av mennesker og systemer, er det viktig å forstå hva som ligger bak – hva er fondets strategi og investeringsprosess og hvem styrer det, sier Lund.

– I tillegg er det vesentlig å vurdere forvalternes informasjonsflyt, og danne seg et inntrykk av den organisasjonskulturen som de er en del av.

Etter analyser av, møter med og besøk hos de mest lovende kandidatene, lager teamet en sammenligning av kandidatene, med en kvalifisert begrunnelse for hvilket fond de foretrekker.

Denne sammenligningen blir så presentert for Storebrands investeringskomité, som gir innspill og sikrer at ikke noe er oversett i prosessen, før man bestemmer seg for hvilke fond som skal gjøres tilgjengelige for kundene.

Utfyller hverandre

Fondene som du kan velge fra andre tilbydere enn Storebrand, er som hovedregel fond som Storebrand selv ikke kan tilby sine kunder, og være supplerende alternativer fra verdensledende aktører. 

– Vi ønsker å tilby våre kunder et utvalg av fond som ikke er overlappende eller konkurrerende, men derimot utfyllende og differensierende. Men selv om fond er forskjellige, kan man jo selvsagt si at de konkurrerer om kundens midler – akkurat som en kjøttmiddag konkurrer med en fiskemiddag, påpeker Lund.

– Hvor ofte bytter dere ut fond? 

– Vi har ikke en forhåndsbestemt tidsperiode hvor et fond er tilgjengelig – vi gjør utskiftning når vi mener at det er riktig. Når vi velger fond, foretrekker vi fond som har et oppsett og en organisasjon som er robust og stabil, slik at sannsynligheten for å måtte skifte ut et fond etter kort tid er minst mulig. Typisk går det minst 3 til 5 år før vi skifter ut et fond. 


Kom i gang med fondssparing


MYE Å SETTE SEG INN I: På verdensbasis fins det rundt 100 000 ulike verdipapirfond. Storebrands fondsseleksjonsteam har gjort jobben med å plukke ut noen av de beste for deg. Illustrasjonsfoto

Det er altså Lund og hans team som har ansvaret for hvilke fond som er tilgjengelige for Storebrands kunder. Han har samtidig stor forståelse for at mange syns det er utfordrende å navigere i fondsjungelen. 

– Hvilke fond man skal velge er et spørsmål som egentlig fortjener et veldig langt svar. Noe forenklet mener jeg at det er tre ting du må tenke på, sier Lund.

– For det første må risikoprofilen, det vil si aksjeandelen, tilpasses ditt behov. En høyere aksjeandel gir en høyere forventet avkastning, men også større svingninger underveis. Det andre punktet handler om å spre risikoen på en god måte – det gjelder å ikke legge alle eggene i samme kurv. Til slutt handler det om å finne investeringer som speiler dine interesser: Har du ikke lyst til å bruke tid på å følge med på investeringene, bør du se etter passive, ferdigpakkede løsninger.

Tenk langsiktig

Når du sparer langsiktig, gjelder det å ikke la seg påvirke for mye av den rådende oppfatningen om prisingen av aksjemarkedet akkurat nå, påpeker Lund.

«
Fond som er dyre er ikke nødvendigvis gode.

Georg Skare Lund
leder for fondsseleksjon i Storebrand

– Hvilken type fond bør man spare i?

– Indeksfond er et kostnadseffektivt alternativ som passer for den som ønsker å bruke lite tid på å følge med på investeringene sine. De kan inngå som en del av enhver portefølje, særlig i de fondskategoriene der det har vist seg vanskelig å oppnå meravkastning gjennom aktiv forvaltning. Faktorfond ligner litt på indeksfond siden de forvaltes etter forhåndsbestemte regler. De koster litt mer, men har i motsetning til indeksfond forutsetning til å levere bedre avkastning enn indeks. For dem som liker å følge med på sine investeringer, passer disse godt inn i en fondsportefølje sammen med tradisjonelle, aktive fond sier Lund.

– Hva slags fond bør man holde seg unna?

– Pris og kvalitet henger dessverre ikke alltid sammen. Fond som er dyre er ikke nødvendigvis gode. Betaler man høye kostnader, bør man ha stor tro på at forvalter har veldig gode forutsetninger for å skape gode resultater også fremover. Husk, man kan ikke kjøpe historisk avkastning. Og sjekk alltid om det som har vært vinnerfondet har den samme forvalteren bak spakene nå – det er ikke alltid tilfellet.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?