Hjelp og råd til deg som er investeringskunde

Her får du oppdatert informasjon om vårt markedssyn og svar på vanlige spørsmål.

Oppdatert 2. november klokken 09:45.

kontorsituasjon-bedrift

Koronaviruset har satt sitt tydelige preg på børsåret 2020. Etter et kraftig fall i mars, fulgt av en nesten like kraftig innhenting i april og mai, er det nå spenning knyttet til hvilke konsekvenser høstens oppblussing av smittetallene får for markedet.

Det er likevel verdt å minne om at svingninger er en naturlig del av det å være investert i aksjer. Det ligger i aksjemarkedets natur at verdiene på aksjene svinger – det er nettopp disse svingningene som på sikt gir deg en høyere forventet avkastning.

Grafen under viser utviklingen på Oslo Børs i perioden 1.1.1996 til 30.10. 2020. Selv om vi har hatt flere kraftige børsfall, ser vi at aksjemarkedet samlet sett har gitt en avkastning på over 600 prosent i perioden. Historisk sett har perioder med fall i aksjemarkedet alltid blitt etterfulgt av perioder med god avkastning. Så for langsiktige sparere er hovedregelen å sitte mest mulig stille – også i urolige tider.

Grafen viser avkastningen på Oslo Børs siden 1996. På tross av flere børsfall, har aksjemarkedet samlet gitt en avkastning på over 600 prosent i perioden.

Hva skjer i markedet nå?

Oppdatering fra allokeringsteamet i Storebrand Asset Management mandag 2. november:

Oslo børs falt 5,5 prosent i forrige uke. Globale aksjer falt 2,6 prosent og aksjer fra fremvoksende økonomier steg 0,2 prosent. Hittil i år er Oslo børs ned 12,8 prosent, globale aksjer er opp 7,3 prosent og aksjer fra fremvoksende økonomier er opp 9,2 prosent. Alle tall i norske kroner.

Forrige uke var den uken med lavest avkastning for aksjer siden det kraftige markedsfallet i mars i år. Ukefallet på rundt fem prosent var omtrent halvparten av det vi så i de verste ukene i mars. Tre uker i første kvartal ga dårligere avkastning enn det vi så i forrige uke. Med fallet i forrige uke endte globale aksjer ned rundt tre prosent i oktober, omtrent det samme så vi i september. Vi har nå hatt to måneder med nedgang etter fem måneder med kraftig oppgang fra april til og med august.

Usikkerhet rundt ny økonomisk stimulipakke i USA samt markert økning av antall covid19-tilfeller i store deler av verden, med påfølgende ny nedstenging i store deler av Europa, får skylden for markedsfallet i forrige uke. I tillegg tror vi man kan vektlegge at markedet har steget betydelig siden mars, at en del aksjer har blitt dyre, og at det er økt usikkerhet frem mot valget i USA på tirsdag.

Hovedforklaringen til at aksjemarkedet, og til en viss grad økonomien, har klart seg såpass bra gjennom våren og sommeren på tross av pandemien, er at de samme politikerne som bestemte at bedrifter måtte stenge og ansatte måtte holde seg hjemme gikk inn og dekket kostnadene ved å holde folk hjemme. Sentralbankene kuttet også renten betydelig, noe som hjalp både husholdninger og bedrifter. Den første runden med stimuli i USA opphørte i all hovedsak i tidlig august. Det har vært ventet at en ny pakke ville være på plass før valget, nå frykter markedet at den ikke kommer på plass før etter valget, og kanskje ikke før etter at den nye presidentperioden starter i slutten av januar 2021.

En andre bølge med covid19-oppblomstring har vært ventet siden i vår. Dette hadde kanskje gått litt i glemmeboken gjennom sommeren.  Det blir spennende å se hvor omfattende den nye runden med nedstenging i Europa blir. 

Oppsummert er mangel av stimuli-pakke og andre bølge med lock-down, samt valgusikkerhet negativt. Enighet om at en pakke kommer, at man nå har bedre rutiner for en lock-down nå enn i vår, visshet om at vi er nærmere en vaksine, er bedre på covid19-behandling, og – ikke minst – har historisk lave renter, er positivt.

Av andre nyheter så kom amerikanske BNP for tredje kvartal inn med den høyeste vekstraten noensinne i forrige uke, etter å ha falt dramatisk i andre kvartal. I sum er vi tre-fire prosent under der vi var før pandemien slo inn.  Nesten en fjerdedel av alle selskaper i S&P 500-indeksen leverte gjennomgående gode tall for tredje kvartal i forrige uke.

Neste uke domineres av valget i USA på tirsdag, men vi følger også med på Norges Bank på torsdag, og den amerikanske sentralbanken FED i midten av uken.

Avkastningsoversikt og markedsrapport

På storebrand.no finner du avkastningsoversikt for alle våre fond. Her finner du også allokeringsteamets månedlige markedsrapport, hvor de oppsummerer sine tanker om markedet de neste 3-12 månedene. Her kan du lese mer

Dette spør kundene oss om nå

 • Hvor bør jeg plassere pengene mine i urolige tider?

  Sparing i aksjefond er den spareformen som har høyest forventet langsiktig avkastning. Du må regne med at verdiene vil svinge mer underveis, men dersom du har fem års sparehorisont eller mer, kan du forvente bedre avkastning enn renten du får på sparekontoen din. 

  Hvor stor meravkastning du kan oppnå avhenger av tidshorisont, risikovilje og fondssammensetning.

 • Hva er Storebrands råd for langsiktig sparing?
  • Velg riktig risiko. Det vi ser nå, viser at du må kunne akseptere store verdisvingninger når du velger aksjefond. Hvis du føler at du må selge aksjer nå, har du trolig tatt for høy risiko. Kontakt gjerne en av våre rådgivere for å finne riktig risiko, og for å justere plasseringene dine, hvis du ønsker det.
  • Spre risikoen. Spisse fond kan påvirkes av enkelte hendelser, og det er viktig å spre risiko mellom aksjer og renter og mellom geografiske områder. For eksempel har fond som investerer i norske aksjer blitt hardt rammet av koronavirus og fall i oljeprisen. Fremvoksende økonomier har klart seg bedre i 2020 enn utviklede økonomier. Hvis du ikke ønsker å foreta fordelingen mellom ulike fond selv, anbefaler vi investeringer i en av våre fem spareprofiler. Her har vi sørget for god spredning mellom land og investeringsalternativer.
  • Unngå 'timing' og spar regelmessig. Det er svært vanskelig å forutse utvikling i aksjemarkedet, og dagens informasjon er allerede priset inn i aksjekurser. All empiri viser at privatpersoner sjelden lykkes når de prøver å 'time markedet', og at det koster dem for mye i form av tapt avkastning. Regelmessig sparing er særlig gunstig nå da du kjøper til lave kurser.
  • Hold strategien. Hvis du har en gjennomtenkt plan for langsiktig sparing, bør du holde deg til strategien. Har du bestemt at du skal ha 50 prosent aksjer, bør du kjøpe når aksjeandelen faller godt under 50 prosent, og selge aksjer da det har kommet godt over 50 prosent. Investerer du i en av våre spareprofiler,  gjør vi dette automatisk for deg.  
 • Hvordan kan jeg redusere risiko uten å utløse skatt?
  • Fondskonto og Ekstrapensjon: Ønsker du å redusere risiko, kan du foreta et fondsbytte fra for eksempel aksjefond eller spareprofiler til pengemarkedsfond eller spareprofiler med lavere risiko. Dette utløser ingen skatt, da det først er ved uttak fra kontoen at avkastning kommer til beskatning.
  • Aksjesparekonto: Du kan selge aksjefond, og la penger stå på en konto uten rente i aksjesparekonto. Dette utløser ikke skatt.  Når du har tatt stilling til hvilken risiko du ønsker å ta, kjøper du et fond du er komfortabel med, for eksempel Storebrand Indeks Alle Markeder.
  • Investorkonto: Hvis du eier fond i en investorkonto, vil et salg utløse skatt basert på FIFU-prinsippet (først inn, først ut). Det vil si at de fondsandelene du kjøpte først vil bli solgt først. 
  • Pensjonssparing med investeringsvalg: På samme måte som i Fondskonto, kan du bytte fra fond og spareprofiler med høy risiko til fond og spareprofiler med lavere risiko. Dette utløser ikke skatt. Vi minner om at pensjonssparing er langsiktig sparing, og vi anbefaler deg å snakke med en rådgiver før du tar forhastet beslutninger rundt pensjonssparingen din.
 • Hvordan ser koronakrisen ut sammenlignet med tidligere børsfall?

  Siden 1998 har vi hatt fire børsfall av betydning (se også grafen øverst på denne siden). Her er en kort historietime:

  • "Asiakrisen" ble utløst av en valutakrise i Thailand, som førte til kapitalflukt fra det asiatiske markedet og ledet til en økonomi- og finanskrise i regionen. Oslo Børs falt nesten 40 prosent.
  • "dot.com-krakket" på tidlig 2000-tall ble utløst av omfattende spekulasjon i teknologi og internettselskaper. Dette ledet til en boble som sprakk i mars 2000. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen steg 400 prosent i perioden 1995 til 2000 men falt 78 prosent de neste to årene. Det norske markedet falt rundt 50 prosent i perioden.
  • Det som i dag bare omtales som "finanskrisen" ble utløst av amerikanske bankers overdrevne utlån til personer uten betjeningsevne. Dette førte til en global kreditt- og finanskrise som rammet finansinstitusjoner i alle land. Oslo børs falt nesten 60 prosent.
  • Statsgjeldskrisen i EU ("PIIGS-krisen") skyldtes at flere Europeiske land (Portugal, Irland, Hellas Spania) ikke klarte å finansiere sin statsgjeld eller støtte sine finansinstitusjoner uten hjelp. Det utløste en økonomisk krise i disse landene og i EU-regionen. I Norge falt markedet litt over 20 prosent.
  • Koronakrisen skyldes som kjent en global pandemi. For Norges del ble første periode av krisen forsterket av "oljekrigen" mellom Saudi Arabia og Russland, som presser oljeprisen ned. 

  Felles for alle de foregående krisene er at markedet alltid har hentet seg inn igjen, og at tålmodige investorer har blitt belønnet for å forholde seg rolige.

 • Hvordan fungerer valutasikring av fond?

  Hvis du investerer i globale aksjefond, så investerer du i verdiskapningen som skapes av selskaper rundt om i verden. Samtidig vil den avkastningen du får i norske kroner være avhengig av valutabevegelser. Dersom man ikke sikrer valuta vil man generelt tjene penger på at den norske kronen svekker seg, noe som har vært tilfellet i lengre tid nå og særlig de seneste ukene.

  Kort oppsummert: Ved å valutasikre sine investeringer, så kan man ta bort mye av effekten som skyldes valutabevegelser.

Hvem kan jeg kontakte?

Ønsker du rådgivning eller hjelp med investeringene dine?

Legg igjen telefonnummeret ditt, så kontakter vi deg. 

Koronaviruset

Vi har samlet spørsmål og svar om blant annet renter, avdragsfrihet og avbestilling av reiser.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


Fant du det du lette etter?