Ukesrapport fra Storebrand

Hold deg oppdatert på hva som skjer i aksje- og rentemarkedene med ukesrapporten fra Storebrand Asset Management.

Markedsoppdatering pr. 27. mars 2023

Av porteføljeforvalter Tore Jørgen Rye, Storebrand Asset Management.

Oslo Børs falt 1,0 prosent i forrige uke. Globale aksjer falt 0,5 prosent og aksjer fra fremvoksende økonomier steg 0,3 prosent. Hittil i år er Oslo Børs ned 4 prosent, globale aksjer er opp 10,9 prosent og aksjer fra fremvoksende økonomier er opp 9,0 prosent. 

Økte styringsrenter som ventet
Norges Bank og den amerikanske sentralbanken FED økte renten med 0,25 prosentpoeng i forrige uke. Styringsrenten i USA er da på 5,0 prosent, den norske på 3,0. Begge sentralbanker gjorde det som markedet ventet. Det var knyttet noe spenning til hvorvidt de ville hensynta den pågående, men relativt ferske, bankuroen. Markedet tolket Norges Bank noe «haukete», og FED noe «duete». Det er trolig med på å forklare den norske kronen styrket seg med nesten to prosent mot USD og halvparten mot EUR gjennom forrige uke.  

Renteheving for å styrke kronen?
Vi har historikk på Norges Bank sin styringsrente tilbake til 1990. Fra 1990 til 2015 hadde Norge gjennomgående høyere styringsrente enn USA, fra 2015 har det vært motsatt. Fra 1990 til 2015 kostet en amerikansk dollar i snitt 6,73 norske kroner. Fra 2015 til nå har en amerikansk dollar i snitt kostet 8,70 norske kroner.  Rentenivå er en, av trolig flere, faktorer som forklare den svake norske kronen, og den sterke dollaren. Finansavisen tolket Ida Wolden Bache og Norge Bank sin renteheving som noe som ble gjort for å styrke kronen. Deres førsteside dagen etter rentehevingen sier «Norges Bank kliner til – Renteboom for å redde kronen».

Betydelig oppgang på Nasdaq børsen
Renteoppgang i fjor bidro til å re-prise aksje og obligasjonsmarkedet ned. Tech og vekst selskaper falt spesielt mye. Rentefallet siste par uker, drevet av uroen i bank-sektoren, er trolig grunnen til at eksempelvis den teknologi tunge Nasdaq børsen i USA har steget tydelig to uker på rad.  Nasdaq er opp 6 prosent siste to uker og 13 prosent hittil i år. 

Denne uken
Inn i den siste børsuken i første kvartal tror vi fokus fremdeles blir på bankuro og rentenivåer. Uken forventes å være relativt rolig på makro- og selskapsfronten. Det overordnede spørsmålet i markedet tror vi fremdeles er om, og eventuelt når, vi får en tydelig resesjon, med markert økt arbeidsledighet.


Fant du det du lette etter?