Ukesrapport fra Storebrand

Hold deg oppdatert på hva som skjer i aksje- og rentemarkedene med ukesrapporten fra Storebrand Asset Management.

Markedsoppdatering pr. 18. september 2023

Av porteføljeforvalter Tore Jørgen Rye, Storebrand Asset Management.

Oslo Børs steg 2,7 prosent i forrige uke. Globale aksjer steg 1,3 prosent og aksjer fra fremvoksende økonomier (EM) steg 2,1 prosent. Hittil i år er Oslo Børs opp 9,4 prosent, globale aksjer er opp 26,4 prosent og EM aksjer er opp 15,4 prosent.

Ny «all time high»
Oslo Børs avsluttet forrige uke på ny «all time high». Indeksen endte for første gang over 1300 poeng etter tydelig oppgang hittil i september, godt hjulpet av stigende oljepris. Oslo Børs er 8 prosent opp siden første januar 2022.

Litt lavere inflasjon, men fortsatt langt over sentralbankenes mål
I forrige uke fikk vi inflasjonstall i Norge og USA. Norsk 12 måneders inflasjon kom inn på 4,8 prosent og amerikansk 12 måneders inflasjon kom inn på 3,7 prosent. I Norge forventet markedet noe høyere inflasjon (5,4%), i USA var forventningen marginalt lavere (3,7). Begge tall indikerer at inflasjon er på vei ned, men også at den fremdeles er for høy og et godt stykke over sentralbankenes inflasjonsmål på 2 prosent. Markedet priser inn relativ høye renter, lengre, men ikke vesentlig høyere enn det vi ser i dag.

Renteøkning fra den europeiske sentralbanken
Den europeiske sentralbanken hevet i forrige uke styringsrenten fra 3,75 til 4 prosent. Dette ble omtalt som et «dowish hike». Beslutningstagerne var «nesten» delt på midten når det gjaldt å heve renten eller å holde den uendret.

Av andre nyheter fikk vi amerikanske varehandel salg i USA (sterke) og det var kommunevalg i Norge. Ingen av disse tallene påvirket markedet nevneverdig.

Denne uken
Uken vi går inn i domineres av rentemøtet i den amerikanske sentralbanken FED på onsdag. Det er også rentemøte i Norges Bank på torsdag. Det forventes nå uendret rente i USA(5,5%), mens markedet fremdeles forventer at den norske styringsrenten økes med 0,25 prosentpoeng til 4,25.

 

 

 


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 2023  Storebrand Bank ASA leverer rådgivningstjenester knyttet til sparing for personkunder.