Kvinne og mann som ligger på en seng, med et barn som ser på en mobil i midten

Slik kan du spare smartere til barna

Sparer du til barna dine i vanlig sparekonto i banken, bør du lese videre. – De kan gå glipp av tusenvis av kroner om du ikke velger riktig spareform, og sparer i eget navn, advarer vår spareekspert.

Av  Ingrid Stakkestad
ARTIKKEL · PUBLISERT 06.01.2020

Har du vurdert å starte en spareavtale i fond til barnet eller barna dine? Hvis du har råd til det, kan det være smart å starte å spare så tidlig som mulig. 

For hvem vet egentlig hvordan våre barn skal komme seg inn på boligmarkedet om 10-20 år? Eller hvor mye sertifikat og utdanning vil koste? 

– Før du starter å spare til barna, er det lurt å bestemme hvilket mål dere har med sparingen. Ett mål er faktisk sparing i seg selv! Det er god økonomisk læring for barna å se at ting de ønsker seg ikke kommer automatisk, sier Øyvind Bendz Strøm, foredragsholder og spareekspert i Storebrand.

«
Skal du spare over lenger tid, for eksempel fem til ti år, bør du velge fondssparing.

Øyvind Bendz Strøm
pensjonsrådgiver i Storebrand

Børs banker bank

Har du først bestemt deg for å spare til barnet ditt, må du velge hvor du skal plassere pengene. Er sparingen kortsiktig, er bankkontoen et godt valg, forteller spareeksperten. Men skal dere spare til noe som er lenger frem i tid, er banken helt feil.


Enkel fondssparing til barn?


– Der taper pengene seg i verdi fordi de lave rentene ikke klarer å veie opp for inflasjon og skatt. Skal du spare over lenger tid, for eksempel fem til ti år, bør du velge fondssparing, sier Bendz Strøm.

Ønsker du å starte sparing til barnet, eller gi fond i gave, kan du for eksempel spare i en «Fondskonto». Det er en fleksibel spareløsning som er godt egnet til både engangsinnskudd, og en fast spareavtale. Det minste beløpet du kan kjøpe for er 100 kroner, og du kan gjøre det hele digitalt på storebrand.no. Her kan du også chatte med oss, en sparerobot – eller du kan ringe oss direkte på 915 08 880 hvis du står fast.

– Sparing i fond er enkelt, trygt og fleksibelt. Alt som skjer kan du følge med på. Trenger du det, kan pengene dine være på konto etter noen få dager. Det er slett ikke så skummelt som folk flest tror, sier Bendz Strøm.

Ung mann som ler, sammen med to små jenter

VÆR BEVISST: – I Norge er rentenivået det laveste på 200 år. Likevel har over 200 000 nordmenn mer enn én million stående på bankkonto – både til seg selv og barna, forteller spareekspert i Storebrand, Øyvind Bendz Strøm.

Hvor mye kan 1 000 kroner i måneden bli?

Men vent litt, hva er egentlig et aksjefond? I et fond betaler du og mange andre inn penger til en forvalter som investerer i forskjellige aksjer og/eller andre verdipapirer. Det betyr at du eier en liten del av en lang liste selskaper.

Disse små eiendelene har historisk gitt god avkastning. De siste 30 årene har Oslo Børs i snitt hatt en avkastning på omtrent 11 prosent hvert eneste år. Selv etter finanskrisen i 2008, gikk det ikke mer enn tre år før børsen hentet seg inn igjen og var verdt mer enn før krakket.

– Man skal ikke «gamble» med pengene som er øremerket barna, men de blir mindre verdt om du lar dem stå i banken i mer enn to år, påpeker Bendz Strøm.

– Mange synes det er skummelt å starte sparing i fond, da de tror det handler om å satse «alt eller ingenting». Folk er redde for at de sparer masse penger til barna sine, for å så finne ut at pengene er borte den dagen de skal brukes. Det er en feiloppfattelse, for du kan selv velge hvilken risiko du skal ta, og hvor bred portefølje du skal ha. Det er klart at det kan svinge litt, men er det snakk om langsiktig sparing må du ha is i magen. 

I infografikken under kan du se hvor mye penger den du sparer til kan gå glipp av dersom du setter pengene i banken i stedet for å investere på aksjemarkedet. Tenk: Hvis du velger å spare i bank fremfor fond, kan barnet faktisk risikere å gå glipp av rundt 135 000 kroner, altså differansen mellom resultatet av fondssparingen (430 000 kr) og banksparingen (295 000 kr).


Er det på tide å spare til barna?


Sikre kjøpekraften til barna dine

La oss se litt nærmere på dette med banksparing. I løpet av et vanlig år stiger prisene i samfunnet som regel med omkring to prosent. Til sammenligning er vanlig innskuddsrente i bankene langt lavere, kanskje så lav som under én prosent. Dette er fordi i Norge er rentenivået det laveste på over 200 år.

Infografikk som viser fondssparing vs. banksparing. Forventet avkastning for fond over 20 års periode er høyere. Sparer du 1000 på fond over 20 år  er forventet sluttbeløp 430 000. Sparer du tilsvarende i bank er forventet sluttbeløp 295 000. Barnet kan gå glipp av 135 000 kroner.
FORUTSETNINGER: For fond forutsetter en avkastning på 5,50 prosent årlig netto nominell avkastning, noe som er i tråd med Finans Norges Bransjestandard på 5,75 prosent i aksjefond, fratrukket 0,25 prosent i forvaltningshonorar. For bank forutsetter vi en rente på 2,0 prosent. Alle tall vises i nominell verdi, så resultatet er ikke inflasjonsjustert.

– Det snakkes lite om innskuddsrentene. Lånerentene derimot, er «alle» opptatt av. Men i sparesammenheng må du ha minst et like bevist forhold til innskuddsbetingelsene som lånerentene. Velger du fastrenteinnskudd, for eksempel, må du sjekke betingelsene for uttak – og ikke minst hva som skjer ved rentebindingens utløpstid, tipser spareeksperten.

«
De pengene du har satt inn må være mer verdt når du tar de ut. Det er all langsiktig sparings første bud!

Øyvind Bendz Strøm
pensjonsrådgiver i Storebrand

Med dagens rekordlave rentenivå, betyr dette at du i realiteten går i minus hvert år. I tillegg til den generelle prisveksten i samfunnet, må du ved banksparing nemlig skatte 22 prosent av renteinntektene hvert år. Puttes sparepengene i et aksjefond, betales det ikke skatt av gevinsten før andelene dine selges. Du kan gjerne kalle det en utsatt skatt, om du vil.

– Vi mener at du taper kjøpekraft ved å spare langsiktig i banken. Det betyr at barnet du sparer for får mindre – ikke mer – penger til for eksempel utdanning eller kjøp av bolig den dagen pengene skal brukes. Som jo er grunnen til at de fleste sparer i utgangspunktet, sier Bendz Strøm, og legger til:

– De pengene du har satt inn må være mer verdt når du tar de ut. Det er det første budet til all langsiktig sparing!

Derfor bør du spare for barnet i eget navn

Nå som vi er ganske klar på at vi anbefaler å spare langsiktig i fond, er det et par fordeler – og én ulempe – du må tenke på når avtalen skal settes opp. Vi anbefaler å spare i fond for barna i eget navn fordi:

  • Hvis du sparer i ditt navn får du kontroll over hvordan de oppsparte midlene skal spres utover i livet. Sparer du i barnets navn, kan de i praksis, som 18-åring, ta ut alle pengene og bruke dem på akkurat så mye ufornuftige ting som de bare vil.
  • I dag er det ikke arveavgift, men dette kan endre seg. Sparer du i ditt eget navn slipper barna å betale avgift hvis du overfører penger.
  • Dersom den unge håpefulle skal studere, og sparingen resulterer i at barnets formue overstiger cirka 430 000 kroner (2020), kuttes stipendet fra Lånekassen. Det trenger ikke skje dersom du overfører pengene etter at studiene er avsluttet, eller eventuelt før formuesgrensen til Lånekassen er nådd.
  • Hvis barnets formue overstiger 2 G (cirka 200 000 kroner) kan Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) overta forvaltningen av pengene, men denne regelen praktiseres først og fremst i forbindelse med arv og forsikringsutbetalinger.

Der finnes noen unntak her, hvor du for eksempel gjennom et skriftlig og datert gavebrev skriver at pengene skal forvaltes av foreldrene. Det er også viktig å sørge for at de som sparer til barnet lager en avtale om den eller de kontoene som benyttes til dette, slik at både formål og eierskap er klinkende klart. Ved samlivsbrudd kan det skje ting man bør forberede seg på mens man er venner, opplyser spareeksperten. 


Her kommer du enkelt i gang


Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?