Smart sparing til barn

Når du skal starte sparing til barn er det viktig å tenke på hvor lenge du skal spare. Vi anbefaler sparekonto i banken for kortsiktig sparing, og fondssparing hvis du skal spare lenger enn fem år.  

Spare på bankkonto

For kortsiktig sparing, som for eksempel sparing til sommerferie eller sykkel, vil sparing på bankkonto være en god løsning. Vi har konto og kort som passer til barn og unge.

Fondssparing til barn

Hvis du skal spare langsiktig til barn, og lenger enn fem år er fondssparing det riktige valget. Vårt råd er å spare til barn på din egen aksjesparekonto. 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 2023  Storebrand Bank ASA leverer rådgivningstjenester knyttet til sparing for personkunder.