Fondsbasert sparing til barn

Fondsbasert sparing er den smarteste og mest lønnsomme spareformen når du skal spare over tid. Fondskonto kan være en god løsning og du kan velge både engangsinnskudd eller å starte en spareavtale.

Kvinne som står lent inntil en vegg i rød genser og svart dressjakke
Mari Rindal Øyen
Storebrand

Sparer du til barn hos oss, får du:

 • den perfekte gave til dåpsbarnet eller konfirmanten.
 • mulighet til å gi en engangsinnbetaling eller starte en fast spareavtale.
 • en spareprofil tilpasset hvor lenge du ønsker å spare til barnet.

Start sparing i fondskonto

Når du skal spare til barn, må du velge om du skal spare i barnets eller ditt eget navn. Vi anbefaler at du sparer i eget navn. En av fordelene ved det er at du selv bestemmer når barnet skal få bruke pengene.

Når du vil spare i fond i barnets navn

Den største fordelen med å spare i fond i barnets navn, er at sparepengene er sikret barnet. Det vil si at barnets sparepenger ikke inngår i boet ved foreldrenes skilsmisse eller død. 

Pengene plasseres på en fondskonto.

Ofte stilte spørsmål

Spare i barnets eller ditt navn?

 • Spare i barnets navn

  Fordeler

  • Sparepengene er sikret barnet ved skilsmisse eller død.

  Ulemper

  • Barnet får disposisjonsrett over pengene som myndig, og kan i praksis ta ut alle pengene som 18-åring.
  • Stipendet fra Lånekassen reduseres hvis sparepengene overstiger formuesgrensen på 444 300 kroner (2021).
  • Når sparebeløpet overstiger 2G, kan overformynderiet begrense foreldrenes disposisjon over pengene, men dette kan dere unngå ved å skrive «Erklæring om gave». Erklæringen må skrives når dere åpner sparekontoen. (G = folketrygdens grunnbeløp. Justeres årlig.)

 • Spare i foreldrenes navn

  Fordeler

  • Du bestemmer når barnet skal disponere sparepengene.
  • Stipendet fra Lånekassen reduseres hvis sparepengene overstiger formuesgrensen på 444 300 kroner (2021). Sparer du i ditt eget navn, kan du passe på at studenten ikke disponerer mer enn formuesgrensen til Lånekassen.
  • Nå som arveavgiften er borte, blir det enklere å velge å spare i eget navn til barna. Barna slipper å betale avgift hvis du overfører penger du har spart i ditt eget navn.

  Ulemper

  • Barn har ikke særskilte rettigheter ved skilsmisse eller død.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


Fant du det du lette etter?