Investorkonto

Ønsker du  å starte fondssparing og samtidig ha full oversikt? Med Investorkonto kan du ha både aksje-, rente- og kombinasjonsfond på ett sted.

Investorkonto passer for deg som vil spare i alle typer fond, eller deg som investerer via et selskap/aksjeselskap.

Har du investorkonto hos oss, får du:

 • en konto som passer for deg som vil spare i alle typer fond, både med høy og lav aksjeandel.
 • tilgang til et godt utvalg av Storebrand-fond.
 • mulighet til å spare både i aksjefond og fond med lavere risiko, som kombinasjonsfond og rentefond.
 • mulighet til å spare både i våre fondspakker som gjør valget enkelt for deg eller velge akkurat det eller de fondene du selv ønsker.
 • ingen administrasjons- eller etableringskostnader. Du betaler kun for forvaltningskostnaden i fondene du sparer i.
 • tilgang til å ta ut pengene når du vil, det er ingen bindingstid.

Skatt og kostnader

 • add Hvordan er skattereglene for investorkonto?

  Generelt for alle typene fond på Investorkonto:

  • Når du selger eller bytter fondene dine, må du betale skatt dersom du har gevinst.
  • Hvis du selger med tap, får du fradrag.
  • Vi sørger for automatisk skatterapportering i skattemeldingen, men du bør uansett sjekke at tallene i skattemeldingen stemmer med informasjonen du finner på dine innloggede sider.

  Aksjefond – fond med mer enn 80 prosent aksjer

  • Gevinst fra aksjefond blir skattet som aksjeinntekt med 37,84 prosent (i 2023).

  Rentefond – fond med mindre enn 20 prosent aksjer

  • Inntekter fra rentefond blir skattet som andre renteinntekter, for eksempel renter på bankinnskudd med 22 prosent (i 2023)
  • Du må også betale skatt dersom fondet deler ut renteinntekter (rentefond). Utdeling fra rentefond skjer normalt hvert år.

  Kombinasjonsfond – fond med mellom 20 og 80 prosent aksjer

  • Ved salg blir et gjennomsnitt av aksjeandelen i kjøpsåret og salgsåret til grunn.
  • Du må betale skatt av gevinst som blir forholdsmessig fordelt i en aksje- og rentedel, med satser tilsvarende henholdsvis aksjeinntekt (37,84 prosent) og renteinntekt (22 prosent).

  Formuesskatt:

  • Eier du fond er disse skattepliktig som formuesskatt. Aksjedelen i fond blir verdsatt med rabatt på 20 prosent (i 2023) av markedsverdien 1. januar i ligningsåret. Er aksjedelen over 80 prosent blir fondet verdsatt til 80 prosent av andelsverdien i likninga. Dersom aksjedelen under 20 prosent gis det ingen verdsettelsesrabatt.
 • add Hva koster det å ha en investorkonto?

   

  • Det koster ingenting å åpne investorkonto
  • Du betaler ikke når du flytter fond fra andre leverandører til oss. Det koster heller ikke noe å sette inn mer penger, og det er ingen kostnader ved uttak. 
  • Du kan fritt bytte mellom fond uten at det koster noe. Du betaler bare forvaltningshonorar for det fondet du har valgt. Kostnaden varierer fra fond til fond. Forvaltningshonoraret blir beregnet daglig, og markedsverdien på fondene dine tar hensyn til dette.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?