Investering med mening

Har du tenkt på at du har makt til å påvirke verden gjennom sparepengene dine? Vi mener at lønnsomhet og bærekraft henger sammen, og her hjelper vi deg å finne sparealternativer som bidrar til å flytte verden i riktig retning.

Verden står overfor store utfordringer. FN har vedtatt 17 bærekraftmål, en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og begrense klimaendringene innen 2030. Det betyr at de over 190 landene som har forpliktet seg til å jobbe mot disse målene skal løse de samme utfordringene – og at det vil kreve store mengder kapital for å drive oss mot løsningene.

Det er med andre ord stor politisk vilje til å drive det grønne skiftet fremover. Denne utviklingen har skutt fart under koronakrisen, hvor flere europeiske land har hektet finansiering av grønne tiltak på redningspakker til økonomien.

I Storebrand investerer vi i selskaper som er posisjonert for å løse utfordringer knyttet til FNs bærekraftmål:

Utvalgte bærekraftige fond

Storebrand Fornybar Energi

Passer for deg som vil investere i selskapene som utvikler fremtidens energi, enten det er solkraft, hydrogen, geotermisk energi eller vannkraft.

Storebrand Global ESG Plus

Passer for deg som vil spare i indeksfond og ønsker å plassere sparepengene helt fossilfritt.

Storebrand Global Solutions

Passer for deg som vil investere i selskaper med løsninger knyttet til klima, bærekraftige byer, ansvarlig forbruk og likestilling.

Last ned appen Mine penger

Mine penger samler spare- og pensjonspengene dine og  gir deg full oversikt – enkelt og forståelig.

Les mer om investering med mening:

Spar på den måten som passer deg best

I Storebrand er det mange måter å spare på, fra banksparing til fond. Sjekk hvilke muligheter du har. 

Sparegris

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


Fant du det du lette etter?