Internasjonal skatterapportering - FATCA og CRS

Storebrand er pålagt å innhente egenerklæring ved opprettelse av nye rapporteringspliktige konti. Dette i henhold til avtalen Norge har signert med både USA (ved Foreign Account Tax Compliance Act — FATCA) og OECD medlemsstatene (ved Common Reporting Standard — CRS).

Formålet er å innhente informasjon for å avdekke om våre kunder er amerikanske statsborgere og/eller skattemessig bosatt i andre land enn Norge. Dette medfører at Storebrand og andre norske finansielle institusjoner er pålagt å identifisere kunder som er amerikanske statsborgere og/eller skattemessig bosatt i andre land enn Norge og gi kontoopplysningene til norske skattemyndigheter, som vil sende opplysningene videre til andre lands skattemyndigheter.

 
 • add Hva er FATCA og CRS?

  Norge har inngått avtale med både USA (ved Foreign Account Tax Compliance Act — FATCA) og OECD medlemsstatene (ved Common Reporting Standard — CRS). Formålet er å innhente informasjon for å avdekke om våre kunder er amerikanske statsborgere og/eller skattemessig bosatt i andre land enn Norge. Dette medfører at Storebrand og andre norske finansielle institusjoner er pålagt å identifisere kunder som er amerikanske statsborgere og/eller skattemessig bosatt i andre land enn Norge og gi kontoopplysningene til norske skattemyndigheter.

   

  Hvilke opplysninger blir rapportert?

  • identifisere hvor nye personkunder og bedriftskunder er skattemessig bosatt.
  • gjennomgå eksisterende personkunder og bedriftskunder for å identifisere kunder som er skattemessig bosatt i andre land enn Norge.
  • identifisere bedriftskunder og reelle rettighetshavere/personer med bestemmende innflytelse som er skattemessig bosatt i andre land enn Norge.
  • rapportere disse kundene til de lokale skattemyndighetene.

  FATCA omfatter USA og kunder som er skattemessig bosatt i USA. CRS er basert på FATCA, men CRS er forskjellig fra FATCA på noen viktige punkter. Den viktigste forskjellen er at CRS omfatter flere land og kunder enn FATCA. Alle medlemslandene i EU deltar i CRS og har signert en avtale om automatisk utveksling av økonomisk informasjon (DAC II-direktivet).

 • add Er det bare Storebrand som gjør dette?

  Nei, alle finansinstitusjoner er pålagt å følge kravene i CRS og FATCA, men måten det gjøres på kan være ulikt fra selskap til selskap.

 • add Hvilke opplysninger blir rapportert?

  Opplysningene omfatter navn, adresse, utenlandsk identifikasjonsnummer, kontonummer og saldo.

 • add Hvordan påvirkes enkeltpersoner i forhold til FATCA og CRS?

  Jeg er ikke en amerikansk statsborger eller skattemessig bosatt i andre land enn Norge. På hvilken måte påvirkes jeg?

  De fleste kunder som ikke er en amerikansk statsborger eller er skattemessig bosatt i andre land enn Norge, påvirkes i svært liten grad og behøver ikke foreta seg noe. Men, det kan hende Storebrand kontakter deg for å få bekreftet at du ikke er en amerikansk statsborger eller skattemessig bosatt i andre land enn Norge, hvis det er grunn til å tro at du kan være det.

  Gjelder FATCA og CRS bare hvis jeg er amerikansk statsborger og/eller skattemessig bosatt i andre land enn Norge?

  Nei, loven spesifiserer flere kriterier finansinstitusjonene er pålagt å se etter på alle kundenes kontoer for å kunne fastslå om noen kan være omfattet av FATCA eller CRS. Kunder med kontoer som oppfyller noen av disse kriteriene, vil kunne bli kontaktet for mer informasjon:

  • utenlandsk statsborger eller bosatt i utlandet.
  • født i utlandet.
  • arbeidstillatelse ("grønt kort").
  • personer som tilbringer mange dager i USA hvert år (FATCA).
  • utenlandsk adresse.
  • utenlandsk telefonnummer.
  • faste betalinger til konto i utlandet.
  • fullmakt eller signaturrett gitt til person med adresse i utlandet.
  • tilfelle hvor "c/o" er eneste adresse som står oppført.

  Jeg er skattemessig bosatt i andre land enn Norge. På hvilken måte påvirkes jeg?

  Hvis du skattemessig er bosatt i andre land enn Norge kan Storebrand komme til å kontakte deg for å innhente ytterligere dokumentasjon.

  Merk at Storebrand ikke kan gi deg råd om dette. Du bør ta kontakt med en profesjonell skatterådgiver dersom du er usikker.

  Storebrand er pålagt å rapportere opplysninger om deg og dine kontoer til lokale skattemyndigheter hvert år.

 • add Får jeg alle nødvendige skjema fra Storebrand?

  Ja, når Storebrand kontakter en kunde, inkluderer vi enten alle relevante skjema eller lenker til en nettside hvor du kan laste dem ned.

 • add Hva skjer dersom jeg ikke gir den informasjonen FATCA/CRS ber om?

  I henhold til regelverkene har finansinstitusjonene plikt til å behandle kunder som ikke gir den informasjonen man ber om, som skattemessig bosatt i andre land enn Norge. Det betyr at Storebrand rapporterer samme informasjon om slike kunder til de lokale skattemyndighetene som vi rapporterer for kunder som har bekreftet at de er skattemessig bosatt i andre land enn Norge.

 • add Hva betyr uttrykket skattemessig bosatt i andre land enn Norge?

  "Skattemessig bosatt" brukes om personkunder og betyr at en person i henhold til lokal lovgivning regnes for å være bosatt i et land og dermed plikter å betale skatt til det landet. For bedrifter brukes uttrykket "skattemessig hjemmehørende".

  Vanligvis er du skattemessig bosatt i det landet du bor i. Spesielle forhold (som studier i utlandet, jobb i utlandet eller lange reiser) kan føre til at du vil være skattemessig bosatt et annet sted eller i mer enn ett land samtidig.

  Hvilke kriterier de enkelte land har for å anse en person som skattemessig bosatt vil variere fra land til land. For mer informasjon om regler for skattemessig bosted i et bestemt land, se OECD sine sider i lenken under.

  https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/

  Ved spørsmål om hvor du er skattemessig bosatt, bør du ta kontakt med en skatterådgiver eller de lokale skattemyndighetene.

 • add Hva må en kunde som er skattemessig bosatt i utlandet gjøre?

  Hvis kunden har plikt til å betale skatt i ett eller flere andre land, vil vi be kunden om å fylle ut en egenerklæring. I egenerklæringen må kunden oppgi skattemessig bosted og registreringsnummer for skatt (Taxpayer Identification Number, TIN).

 • add Hva er TIN?

  TIN står for "Taxpayer Identification Number", eller registreringsnummer for skatt. Det er en unik kombinasjon av bokstaver eller tall som et land gir en person eller en enhet til bruk i forbindelse med skatt. For mer informasjon om regler for TIN, se OECD sine sider i lenken under

  https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/

 • add Nyttige lenker

Fant du det du lette etter?