Illustrasjonsbilde: Delphi-forvaltning

Helhetlig produktutvalg og investeringer som tar hensyn til bærekraft

Vi har et bredt utvalg av fond og investeri­ngsporteføljer. Velger du et av våre mest bærekraftige fond, investerer du i selskaper som bidrar til å løse verdens utfordringer og som vil bidra til å nå FNs bærekraftsmål.

Sammen lager vi løsninger som passer dine ønsker og behov.

Stol på Storebrand

Du kan være trygg på at rådgiveren din er oppdatert på hva som skjer innenfor hele vårt investeringsunivers. Rådgiverne våre samarbeider tett med analyse- og forvaltermiljøene i Storebrand, Delphi og Skagen.

Verdipapirfond

Vi leverer et helhetlig utvalg av verdipapirfond på renter og aksjer innenfor kategoriene aktivt forvaltede fond, faktorfond og indeksnære fond. Se hele vårt fondsutvalg.

Fond med høy rating*

Vi kan vise til gode resultater over tid i et bredt spekter av våre fondstyper. Fem av våre fond har fått maks antall stjerner i Morningstars rangering: Storebrand Vekst, Storebrand Norge Fossilfri, Storebrand Global Solutions, Storebrand Global ESG Plus og Storebrand Global indeks.

*Sterk avkastning over tid er en nøkkelfaktor for å få femstjerners-rating. Fondene må ha minst tre års historikk for å bli vurdert av analysebyrået.

­­Storebrand Fremtid

Storebrand Fremtid er en serie kombinasjonsfond som gjør det enklere for deg å velge. Forvalterne våre har allerede valgt fondene, du velger kun hvor stor aksjeandel du ønsker. Vi gjør resten av jobben med å følge opp hvilke fond som bør være i porteføljen til enhver tid, og passer på at andelen aksjer/renter er lik i forhold til tidshorisonten og risikoprofilen (aksjeandelen) du har valgt. Les om Storebrand Fremtid.

Gode alternativ til banksparing

Kombinasjonsfondene Storebrand Fremtid og investeringsporteføljen Garanti 90 er noen av alternativene for deg som ønsker muligheten til å oppnå en høyere verdistigning enn tradisjonell banksparing, samtidig som risikoen for tap holdes lav sammenlignet med produkter med en høyere aksjeandel.

Solide pensjonsløsninger

Storebrand har lenge vært ledende på pensjon, og har mange ulike løsninger for egen pensjonssparing. Egen pensjonskonto Fleksibel gir deg enda flere muligheter for pensjonen din. Vi diskuterer gjerne ulike løsninger, og hjelper deg med å se sparing til pensjon og øvrige investeringer i sammenheng.

Fond som tar hensyn til bærekraft

Alle våre fond forvaltes etter «Storebrand-standarden». I tillegg har vi våre mest bærekraftige fond: Storebrand Fornybar Energi, Storebrand Fremtidens Byer, Storebrand Like Muligheter, Storebrand Global Solutions og Storebrand Global ESG Plus. Les mer om våre mest bærekraftige fond.

Invester i fremtiden

Storebrand Global Solutions-fondene er globale aksjefond som investerer i selskaper som vil løse verdens utfordringer og bidra til å nå FNs bærekraftsmål.

Hva skjer i markedet?

Her finner du informasjon om utviklingen i aksje- og rentemarkedene fra allokeringsteamet i Storebrand Asset Management.

Dette kjennetegner Storebrands arbeid med fond som tar hensyn til bærekraft

  • Alle fond Storebrand tilbyr, utelukker selskaper basert på blant annet internasjonale normer og konvensjoner, kull og lobbyvirksomhet mot klima.
  • Er fondet merket som «vårt mest bærekraftige fond» betyr det at fondet har bærekraftige investeringer som et investeringsmål, blant annet ved at det er fossilfritt og har et betydelig innslag av løsningsselskaper.
  • Storebrand stiller krav til selskapene vi investerer i. Vi bruker vår posisjon som eier til å påvirke og støtte selskapene til nødvendig omstilling. 
  • Alle fond er merket med vår bærekraftscore. Vi oppgir både bærekraftscore og CO2-avtrykk sammenlignet med gjennomsnittet på de globale børsene.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?