Formuesrådgiver i møte med et par.

Forvaltning og utvikling av formuen din

Som kunde i Storebrand formuesrådgivning, kan du føle deg trygg på at verdiene dine er godt ivaretatt. Vi hjelper deg med å utvikle en spare- og investeringsstrategi slik at du kan få mest mulig ut av verdiene dine.

Hos oss får du:

  • Hjelp til å skreddersy en portefølje tilpasset din risikovilje, mål og tidshorisont
  • Hjelp til å legge en investeringsstrategi eller plan for uttak av midler
  • Et helhetlig og bredt utvalg av fond og investeringsløsninger å velge mellom

Vi er opptatt av å bli kjent med deg, dine mål og din holdning til risiko. Vi hjelper deg å utvikle en investeringsstrategi og basert på denne setter vi sammen en skreddersydd portefølje.

Behov kan forandre seg underveis og det kan også skje noe uforutsett som gjør at du må justere planen som er lagt. Da er det viktig å ha en god sparringspartner som hjelper deg å få oversikt over andre valgmuligheter og finne løsninger tilpasset deg og din situasjon.

Strategivalg - din viktigste beslutning

Din personlige rådgiver hjelper deg å legge en strategi som passer deg og dine behov, både i dag og i fremtiden. Vi gir deg oversikt over hvilke valgmuligheter som finnes, og hjelper deg med å finne spare- og investeringsløsninger som passer din risikovilje, tidshorisont og økonomiske situasjon.

Kartlegging av risikoevne og risikovilje er avgjørende for hvordan vi velger aktivaklasser og setter sammen en portefølje som passer for deg. Sammen finner vi den løsningen som er best - enten du ønsker at formuen skal vokse og utvikle seg, eller om du er i en situasjon hvor du ikke ønsker å ta så stor risiko og vil unngå at midlene skal svinge mye i verdi. Du skal kjenne deg trygg på at pengene dine varer lengst mulig.

Tryggere gjennom markedssvingninger

En bevisst strategi hjelper deg å beholde roen når markedet svinger. Målet vårt er at vi sammen legger en strategi og finner riktig risikonivå, slik at du kan stå så trygt som mulig i perioder med uro i markedet. En rådgiver vil minne deg på strategien og målene dine, og passer på at du ikke gjør uheldige valg underveis.

Når du ønsker å bruke av dine midler

På ulike tidspunkt i livet får du kanskje behov for å bruke noe av midlene dine. Det kan være i forbindelse med kjøp av hytte, bil eller for å hjelpe barn eller barnebarn inn på boligmarkedet. Din personlige rådgiver følger deg fra år til år, og støtter deg når det skjer noe som gjør at planen din må endres.

Se pensjon og investeringer i sammenheng

Mange ønsker også sparring på hvordan de best kan se pensjon og egne midler i sammenheng den dagen de ikke lenger skal jobbe. Storebrand er ledende på pensjon, og din rådgiver kan sammen med våre pensjonseksperter hjelpe deg å utarbeide en plan. Både for hvordan du kan få mest ut av midlene dine, men også for nedtrapping av risiko og utvikling av en uttaksplan.

Portrettfoto: Av Cecilie Tvetenstrand

Slik lykkes du med langsiktig sparing

En studie viser at private investorer har en tendens til å selge billig og kjøpe dyrt. Men følger du de fire rådene til forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand, har du et godt utgangspunkt for å oppnå god avkastning.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?