Hva skjer hvis du blir syk og ikke kan jobbe?

Høy inntekt eller formue gjør det ikke mindre viktig å sikre deg og dine. Ofte er det heller stikk motsatt, påpeker formuesrådgiver og forsikringsspesialist Endre Stakvik i Storebrand. Han oppfordrer deg til å sjekke forsikringene dine.

Av  Gjermund Glesnes
ARTIKKEL · PUBLISERT 07.03.2023
SIST OPPDATERT 14.03.2024
  • Har du over 711 720 kroner (6G) i lønn, eller tar ut utbytte fra bedriften som en del av inntekten?
  • Driver du bedrift i en bransje som krever personlige sertifiseringer?
  • Eier du en bedrift sammen med én eller to medeiere?
  • Eller er bedriftens inntekter knyttet til én eller få nøkkelpersoners bidrag?

I så fall bør du gå nøye gjennom hvordan økonomien din vil påvirkes hvis du eller andre blir syke. Kanskje bør du vurdere å sikre deg og dine nærmeste, anbefaler Endre Stakvik.

«
I verste fall kan du faktisk bli nødt til å selge huset, hytta eller bedriften, «bare» fordi helsen svikter.

Endre Stakvik
Formuesrådgiver og forsikringsspesialist

Hvilke støtteordninger finnes?

I jobben hjelper han formuende mennesker med å kartlegge hva som vil skje hvis de selv – eller noen rundt dem – skulle falle fra eller bli forhindret fra å jobbe på grunn av sykdom.

Hans erfaring er at mange får en aha-opplevelse. De økonomiske og sosiale konsekvensene blir nemlig nesten alltid større enn du trodde – og de offentlige støtteordningene er langt mindre.

– Selv om høy inntekt og stor formue ofte er heldig, er det ikke sikkert at det vil hjelpe deg hvis noe skjer. Gjelden er jo ofte tilpasset inntekten du er vant til. Formuen kan være bundet opp i f.eks. eiendom eller en virksomhet, slik at den ikke er likvid, sier han.

I verste fall kan du faktisk bli nødt til å selge huset, hytta eller bedriften, «bare» fordi helsen svikter.

Endre Stakvik er formuesrådgiver og forsikringsspesialist i Storebrand.

 

Ønsker du å bli kontaktet av Endre Stakvik?


Uføreforsikring og kritisk sykdom

I nesten alle tilfeller anbefaler Stakvik formuende å tegne forsikring mot uføre og kritisk sykdom. Dette er spesielt viktig hvis du driver egen bedrift.

NAV betaler ikke ut sykepenger utover 6G (711 720 kroner i 2024). Dersom du og din familie har behov for inntekter utover dette må det sikres på annet vis. Hvis sykdommen varer så lenge at du går over på attføring eller uføretrygd, blir inntektsgapet enda større.

– Mange bedriftseiere tar kun ut deler av inntekten som lønn, resten tar de ut som utbytte. Sykepengene dekker imidlertid kun lønn, selv om du kanskje har tilpasset privatøkonomien til at du også tar ut årlige utbytter, begynner han.

– I mange bedrifter blir overskuddet – og dermed betalingsevnen – sterkt redusert eller helt borte hvis eieren ikke kan bidra til inntjening. Hvor godt rustet er den da til å dekke opp for inntektstapet, eller til å betale ut utbytte? spør Stakvik.

Han minner om at også sykdom hos barn eller ektefelle kan gjøre det vanskelig å jobbe som før, spesielt hvis du er vant til lange arbeidsdager eller mange reisedøgn i jobben. Derfor vil det ofte være smart å gjøre seg kjent med hvilke økonomiske konsekvenser som kan treffe hele familien, også de som har lavere inntekt.

Nøkkelpersonforsikring

99 prosent av alle bedrifter i Norge har mindre enn 100 ansatte.  Jo mindre bedriften er, jo mer sårbar er den for at du eller andre viktige ansatte blir syke eller dør.

I en del bransjer er driften i tillegg avhengig av personlige sertifiseringer, slik som mesterbrev eller autorisasjon som lege, advokat, revisor og så videre.

– I slike tilfeller må det vurderes å hente inn erstatter(e) dersom det foreligger løpende forpliktelser i selskapet. Slike hendelser kan påvirke inntekten i selskapet negativt, understreker Stakvik.

En løsning i slike tilfeller kan være å tegne en nøkkelpersonforsikring. Da kan bedriften sikre seg en utbetaling dersom noe skulle skje med de forsikrede, og kan bruke pengene til å sikre videre drift av selskapet.

Hvilke forsikringer trenger jeg?

Forsikring handler i seg selv om å sikre deg selv og familien mot det verst tenkelige – også din egen bortgang. Dette er spesielt viktig for alle familier med stor gjeld eller der én tjener mer enn den andre.

Hvis dere har «dine og mine barn», er det enda viktigere enn de fleste er klar over.

– Har en av dere barn fra tidligere forhold, bør boet som hovedregel gjøres opp der og da. Dersom den etterlatte ikke har tilgjengelig kapital kan det bli vanskelig for den gjenlevende partneren å betale ut barna uten å selge huset, påpeker Stakvik.

Også hvis du eier en bedrift sammen med én eller få medeiere, kan et dødsfall få store konsekvenser.

– Si at selskapet er verdt 20 millioner kroner. Så dør medeieren og arvingene overtar hennes eierandel. Hvis de da vil selge, er det langt fra sikkert at du har 10 millioner kroner til å kjøpe dem ut. Kanskje selger de i stedet til konkurrenten deres, sier Endre Stakvik.

– Slike eventualiteter kan være håndtert i en aksjonæravtale. I så fall kan det være fornuftig at dere tegner en kompanjongforsikring, som sikrer den gjenlevende partner midler til å kjøpe ut selskapet, forklarer han.

Tilbyr personlig rådgivning

Å kartlegge din egen situasjon og finne ut hvordan du best skal sikre deg og dine, er ofte komplisert.

Derfor tilbyr Stakvik og hans kollegaer i Storebrand personlig hjelp, ofte i et fysisk møte.

– Nesten samtlige jeg snakker med, setter stor pris på å bli gjort kjent med hvilke konsekvenser som kan oppstå ved sykdom og dødsfall og hvordan hver enkelt er sikret økonomisk. For selv om det ikke er en hyggelig tanke, er det viktig å tenke gjennom hva som kan skje, konsekvensene, og hva du kan gjøre med det, sier han.


Vil du vite mer om Storebrand formuesrådgivning?Fant du det du lette etter?