Lær mer om å spare i fond

Sparing i fond kan gi høyere forventet avkastning enn banksparing. Her forklarer vi hva fondssparing er og svarer på spørsmålene mange stiller når de skal spare i fond. 

Investeringsappen Kron: Så enkelt. Så lurt

Kron gjør gode investeringer tilgjengelig for alle: du får hjelp til å velge de investeringene som passer deg best – raskt, enkelt og forståelig.

Så enkelt er det å starte med fondssparing

Synes du fondssparing er vanskelig? Vi viser deg hvordan du kommer i gang.

 

 

Slik når du sparemålene dine • Slik bygger du en porteføljeSlik sparer du til kortsiktige mål

 

Hva er forskjell på fond og aksjer?

Hva er egentlig forskjell på aksjer og fond – og hvor lønner det seg å spare?

 

 

Slik sparer du til kortsiktige mål • Slik får du kontroll på hverdagsøkonomien

Hvilke fond skal jeg velge?

Du har bestemt deg for å begynne å spare – men hvilke fond skal du velge? Vi hjelper deg.

 

 

Slik når du sparemålene dine • Slik setter du pengene i arbeid • Sjekk Storebrand Fremtid-fondene

Slik tjener du penger på fond

Ingen kan garantere at du tjener penger på fondssparing – men det er flere ting du kan gjøre for å øke sjansen!

 

 

Slik når du sparemålene dine • Slik setter du pengene dine i arbeid •  Slik øker du forventet avkastning

Dette betyr rentes rente-effekten for sparingen din

Rentes rente-effekten er en av de viktigste grunnene til at langsiktig sparing lønner seg. Vi viser deg hvorfor.

 

 

Slik når du sparemålene dine • Slik setter du pengene dine i arbeid •  Slik øker du forventet avkastning

Infografikk som viser hvordan sparepengene vokser hvis du sparer i fond.

Fondssparing – smart for deg som vil spare langsiktig

Skal du spare til egen pensjon, barn eller barnebarn? Eller vil du bare at sparepengene dine skal gi best mulig avkastning? Da kan sparing i fond være et godt valg.

Bildet viser forventet avkastning med en månedlig spareavtale på 2000 kroner i aksjefond. Spareperioden er 27 år.

FORUTSETNINGER: Prognosen i bildet er basert på aksjefond. Beregningen er etter kostnader du betaler for forvaltning og i henhold til Finans Norges bransjeavtale om avkastningsprognoser. Tallene er ikke inflasjonsjustert. Illustrasjon: Storebrand

 

Aksjesparekonto

Du kan bare velge fond med minst 80 % aksjeandel. Utvalget av fond begrenses, men gir deg økonomiske fordeler.

Du kan bytte fond uten at du må betale skatt. Du kan skattefritt ta ut samme beløp som du satte inn.

Investorkonto

Investorkonto passer for deg som vil spare i alle typer fond, eller deg som investerer via et selskap/aksjeselskap.

Når du bytter eller selger fond på en investorkonto, utløser det skatt. 

Alle våre fond

Her finner du oppdaterte avkastningstall for fond og pensjonsporteføljer forvaltet av Storebrand, Delphi og Skagen.

Ikke alle fond er tilgjengelig i både aksjesparekonto og investorkonto. 

Ofte stilte spørsmål om fondssparing

 • Hvorfor spare i fond?

  Å spare i fond er mer lønnsomt over tid enn å spare på en bankkonto. Rentene du får på en sparekonto er lav, så utviklingen på sparepengene dine blir derfor lav, og enda lavere om du tar prisveksten i betraktning. Fondssparing har høyere forventet avkastning enn banksparing, så sparer du i fond øker sjansen for at pengene vokser i verdi.

  Husk at fondssparing er langsiktig, og du bør ha minst 5 års sparehorisont. I perioder vil verdien i fond svinge. På sikt vil likevel fondssparing lønne seg.

 • Hva er forventet avkastning i fond?

  Forventning til avkastning avhenger av hvilket fond du velger. Jo høyere andel aksjer du velger, jo høyere avkastning kan du forvente, men husk at du da også øker risikoen. Risiko og avkastning går hånd i hånd. Så velger du et fond med lav risiko, må du også forvente lavere avkastning.

  Husk at fondssparing er langsiktig, og du bør ha minst 5 års sparehorisont.

 • Hva er forskjellen på indeksfond og aktivt forvaltede fond?
 • Hva koster fondssparing?

  Fond koster vanligvis en prosentsats i forvaltningshonorar som trekkes årlig fra pengene du har i fondet. Avgiften beregnes ut fra den totale verdien av pengene du har satt i fondet, og prosentsatsen er den samme uavhengig av om fondet øker eller minsker i verdi.

  Forvaltningskostnaden er som oftest et sted mellom 0,2 og 4 prosent, og varierer fra fond til fond. 

 • Kan jeg ha fast sparing i fond?

  Ja, dette kalles ofte en spareavtale. En spareavtale går av seg selv, og du bestemmer selv et fast sparebeløp som trekkes fra kontoen din hver måned. Dette kan skrus på og av når du ønsker.

  Å sette opp en månedlig spareavtale kan være en god måte å spre risikoen på. Med jevn sparing reduseres risikoen for å være uheldig med tidspunktet for kjøp. Du kjøper fondsandeler både når kursene er høyere og når de er lave. Det tjener du på over tid. Mer om spareavtale i fond 

 • Hva er skatten på fondssparing?

  Forskjellige typer fond skattlegges ikke likt. Det er aksjeandelen i fondet som avgjør hvordan fond skal beskattes.

  For fond med aksjeandelen over 80 prosent, vil man i 2023 betale 37,84 prosent skatt på avkastningen som overstiger skjermingsfradraget.

  Hvis aksjeandelen er under 20 prosent vil avkastningen bli skattlagt som renteinntekt med en sats på 22 prosent. Når aksjeandelen er mellom 20 og 80 prosent, vil avkastning bli forholdsmessig fordelt.

  Det må understrekes at dette er en forenkling. Skatteetaten.no har det hele og fulle lovverket på skatt ved fondssparing.

 • Kan jeg flytte fond fra annen bank?

  Fond kan kjøpes med forskjellige kontoer, som fondskonto og aksjesparekonto. Noen ganger kalles det også investeringskonto, pensjonskonto eller flexipensjon. 

  Det er stedet som du skal flytte kontoen til som administrerer flyttingen, enten det skjer digitalt eller via kundesenteret.

 • Går det an å flytte fond til andre som arv?

  Ja, det er mulig å arve fondsandeler. Den som arver overtar samme kostpris (prisen avdøde anskaffet andelene for) og opptjent gevinst/tap som avdøde hadde slik at det ikke skattes på mer enn det som skal, ved uttak fra kontoen. Ta kontakt med kundesenteret for å overføre som arv, så hjelper de deg. 

 • Hvordan avslutte eller ta ut penger av fondssparing?

  Det er ingen bindingstid på sparing i fond. Du bestemmer selv når du vil ta ut pengene, og du kan velge å ta ut hele eller deler av fondet.

  Det tar tre til fire dager fra du ber om å ta ut pengene til de står på bankkontoen din. Men husk at du må skatte av gevinst når du tar ut pengene.

  Vi anbefaler at du kan beholde pengene i fond i minst fem år slik at du ikke må ta ut pengene rett etter et børskrasj. Dersom du har behov for pengene på kort varsel bør du derfor ikke ha pengene i fond.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?