Fondskonto – langsiktig sparing for folk flest

Nordmenn er svært glade i å spare i bank, men har du vurdert fondsbasert sparing? Start sparing i dag, slik at pengene dine kan vokse på best mulig vis.

Har du fondskonto hos oss, får du:

 • forventet høyere avkastning på sparepengene dine enn i banken.
 • et fleksibelt forsikringsspareprodukt der du sparer i fond eller porteføljer av fond etter eget valg.
 • full fleksibilitet. Sparepengene er ikke bundet, og du kan gjøre uttak når som helst og bruke pengene på hva som helst.
 • ingen administrasjons- eller etableringskostnader, og ingen kostnader ved kjøp, salg eller bytte av fond. Du betaler kun forvaltningskostnaden i fondene du sparer i pluss en liten forsikringskostnad. Forsikringskostnaden skyldes at dine etterlatte får utbetalt 105 prosent av beløpet hvis du dør mens du fortsatt har penger på fondskonto.
 • utsatt skatt på avkastningen. Du kan kjøpe og selge fond på kontoen uten at dette utløser skatt, og du trenger ikke å betale skatt av avkastningen før den dagen du tar pengene ut av fondskontoen. 
 • anledning til å velge enkeltfond, eller pensjonsprofiler som automatisk trapper ned risikoen med alderen din.

Se spareutvalget for Fondskonto

Sjekk historisk avkastning for spareproduktene.

Ofte stilte spørsmål

 • Hvorfor fondskonto?

  Du får forventet høyere avkastning enn ved å sette pengene i banken. Du kan velge fond med høy risiko som aksjefond eller lavere risiko som rentefond.

 • Fondskonto eller aksjesparekonto?

  Fordelene med fondskonto er at du kan spare i flere typer fond eller porteføljer, og kan ta en lavere risiko enn på Aksjesparekonto som krever 80 prosent aksjeandel i fondene. Fondskonto er også et forsikringsspareprodukt med en forsikring som sørger for at 105 % av spareverdien utbetales ved død.

  Aksjesparekonto kan virke enklere, dersom du kun skal spare i aksjefond. Det er også litt billigere siden det ikke har en liten forsikring tilknyttet produktet.

 • Er sparepengene mine låst?

  Nei, sparepengene er ikke låst. Hvis du ønsker å ta ut pengene, tar det bare 3-4 virkedager før du har pengene på bankkontoen din.

 • Hva slags type fond kan jeg spare i?

  Du kan spare i aksjefond, kombinasjonsfond og rentefond. Vi har også spareprofiler med ulik risiko som vi har satt sammen for deg.

 • Kan jeg gjøre endringer på sparingen underveis?

  Ja, sparebeløpet kan endres underveis. Du kan når som helst starte, stoppe eller endre trekkdato på spareavtalen. Du kan også øke eller redusere det månedlige sparebeløpet om du ønsker det.

 • Hva skjer med sparepengene hvis jeg dør?

  Hvis du dør før du får tatt ut sparepengene, får dine etterlatte 105 prosent av beløpet du har spart opp — det vil si hele sparebeløpet og enda litt mer.

 • Får jeg skjermingsfradrag?

  Ja, du får skjermingsfradrag på den delen som er plassert i aksjer.

Detaljer om fondskonto

Her kan du lese om de forskjellige spareprofilene du kan velge mellom når du skal spare i fondskonto. Du ser også hvilke kostnader og vilkår som er knyttet til spareavtalen.

 • Om fondskonto
  • Fondskonto er et fleksibelt forsikringsspareprodukt der du sparer i fond eller porteføljer av fond etter eget valg.
  • Du kan velge å starte en spareavtale eller sette inn engangsbeløp.
  • Hvis du starter en spareavtale, trekkes det faste sparebeløp fra kontoen din hver måned.
  • Hvis arbeidsgiveren din sparer til pensjon for deg i Storebrand, kan du spare i samme pensjonsprodukter på denne kontoen.
  • Sparepengene er ikke låst – du kan ta dem ut når du vil.
  • Når du har kommet i gang med sparingen, kan du når som helst bytte fond og spareprofil ved å logge deg inn på dine personlige sider.
  • Det er en liten risikodekning som sørger for at 105 prosent av spareverdien utbetales ved død.
 • Spareprofiler

  De fleste kundene våre ønsker ikke å velge fond selv. Derfor har vi satt sammen flere spareprofiler bestående av gode aksje- og rentefond. I tillegg har vi som eneste aktør supplert med eiendom og private equity (unoterte aksjer), for å spre risikoen.

  Ekstra forsiktig spareprofil

  Når du velger ekstra forsiktig spareprofil, investerer du i rentefond. Det betyr at du får lav risiko, men en lavere forventet avkastning over tid enn på en forsiktig spareprofil

  Forsiktig spareprofil

  Når du velger forsiktig spareprofil, vil bare en liten andel av sparepengene dine plasseres i aksjer (20 prosent). Det betyr at du får en moderat verdiutvikling, men en lavere forventet avkastning over tid enn balansert eller offensiv spareprofil.

  Balansert spareprofil

  Når du velger balansert spareprofil, vil aksjeandelen være om lag 50 prosent. Det betyr at verdien på sparepengene kan svinge i spareperioden, men dette gir deg mulighet for bedre avkasting over tid.

  Offensiv spareprofil

  Hvis du velger offensiv spareprofil, får du en aksjeandel på 80 prosent. Det betyr at verdien på sparepengene dine kan svinge en del over tid. Dette gir deg mulighet for en langt høyere avkastning enn med forsiktig eller balansert spareprofil.

  Ekstra offensiv spareprofil

  Hvis du velger ekstra offensiv spareprofil, får du en aksjeandel på 100 prosent. Det betyr at verdien på sparepengene dine kan svinge en del over tid. Dette gir deg mulighet for en høyere avkastning enn med en offensiv spareprofil. 

 • Fondsbytte

  Når du har startet sparing i fondskonto, får du tilgang til et stort utvalg fond. Du kan bytte fond ved å logge deg inn på dine personlige sider. Hvis du bestiller et fondsbytte digitalt før klokken 23.00 på en hverdag, vil du få kurs påfølgende virkedag. To dager etter at du bestilte fondsbyttet, kan du se saldoen for de nye fondene på dine personlige sider. Fondsbyttet er gratis og det utløser ingen skatt.

  Fondsbytter registrert etter klokken 23.00 i helger og på helligdager vil bli registrert som mottatt førstkommende virkedag, med kursdato påfølgende virkedag.

  Se alle fondene i fondsutvalget vårt for fondskonto

 • Kostnader

  Det er ingen kjøps-, salgs- eller administrasjonskostnader knyttet til fondskonto. Du betaler kun forvaltningshonorar for de fondene du har valgt (tabell 1) og en liten, aldersbetinget forsikringskostnad (tabell 2).

  Tabell 1: Årlig forvaltningshonorar av innestående sparesaldo

  Hvis arbeidsgiveren din sparer til pensjon for deg hos oss, er du medlem av Storebrand Fordel. Det gir deg mange fordeler, blant annet lavere forvaltningshonorar på pensjonsprofilene du måtte ha på fondskonto.

  NB! Tabellen nedenfor er antagelig bredere enn skjermen din. Du kan rulle innholdet mot høyre og venstre.

  Kundeforhold Forsiktig spareprofil Balansert spareprofil Offensiv spareprofil
  Fordelskunder 0,80 % 0,95 % 1,10 %
  Øvrige kunder 0,95 % 1,10 % 1,25 %

  Forvaltningshonorar for disse fondene og andre fond

  Tabell 2: Forsikringskostnad (priseksempel ved saldo 100 000 kroner)

  Forsikringskostnaden skyldes at dine etterlatte får utbetalt 105 prosent av beløpet hvis du dør mens du fortsatt har penger på fondskonto.

  NB! Tabellen nedenfor er antagelig bredere enn skjermen din. Du kan rulle innholdet mot høyre og venstre.

  Alder Årlig pris
  30 år 4 kroner
  40 år 7 kroner
  50 år 16 kroner
  60 år 43 kroner
  70 år 125 kroner

  Du kan sammenlikne våre priser med andre selskaper på finansportalen.no

 • Skatt
  • Det er ingen skatt på avkastningen i oppsparingstiden.
  • Bytte av fond utløser ikke skatt.
  • Du får skjermingsfradrag på aksjeandelen. Når du tar ut penger fra fondskonto, vil skjermingen bidra til at deler av avkastningen fra aksjeandelen blir skattefri.
  • Aksjeandelen vil få en rabatt ved beregning av formueskatt, slik at kun 55 prosent av verdien av aksjeandelen regnes som formue på skattemeldingen.

  Fordelingen mellom aksjer og renter ved uttak

  Ved uttak vil avkastningen på fondskonto fordeles mellom aksjer og renter. Andelen aksjer og renter måles 1. januar hvert år, og gjennomsnittet av disse målingene bestemmer hvor mye av avkastningen som skattlegges som aksje- og renteavkastning ved uttak. 

  • Har du mer enn 80 prosent aksjer, vil all avkastning bli skattlagt som aksjeinntekt med 31,68 prosent (for 2021).
  • Har du mindre enn 20 prosent aksjer, vil all avkastning bli skattlagt som renteinntekt med 22 prosent (for 2021).
  • Når aksjeandelen er mellom 20 og 80 prosent, vil avkastning bli forholdsmessig fordelt.
  • Du får skjermingsfradrag på aksjeandelen i fondskonto fra og med 2019. Når du tar ut penger fra fondskonto, vil skjermingen bidra til at deler av avkastningen fra aksjeandelen blir skattefri.
  • Aksjeandelen vil få en rabatt ved beregning av formueskatt. Kun 55 prosent av verdien av aksjeandelen regnes som formue på skattemeldingen.
  • Gjennomsnittlig årlig rente- og aksjeandel (målt 1. januar), fra og med 2019, gir grunnlaget for gjennomsnittlig aksjeandel hvert år i eierperioden. Det er dette gjennomsnittet som legger grunnen for fordelingen mellom aksjer og renter ved uttak fra fondskontoen.

 • Avtalegiro

  Når du starter en spareavtale, må du opprette en AvtaleGiro. Du kan etablere avtalen på nett med BankID.

  Hvis du ikke har BankID, må du skrive ut AvtaleGiro-blanketten som kommer på siste steg i kjøpsløsningen. Fyll ut, signer og send AvtaleGiro-blanketten til oss. Når vi har mottatt avtalen, tar det to til fire uker før det første trekket blir gjennomført

 • Uttak — salg/innløsning av fondsandeler
  • Det er ingen bindingstid på sparebeløpet.
  • Du kan ta ut hele eller deler av sparebeløpet når du selv ønsker det.
  • Du kan avtale å ha månedlige utbetalinger hvis du ønsker det.
 • Flytt fondskonto til Storebrand

  Flere andre selskaper og banker tilbyr også en type fondskonto. Den heter ofte investeringskonto, pensjonskonto eller flexipensjon. Har du en av disse, kan vi flytte dem til Storebrand for deg uten at du trenger å betale skatt.

  Hos oss får du tilgang til gode spareprofiler og et bredt utvalg av enkeltfond i toppklasse. Vi har heller ingen kostnader ut over forvaltningskostnadene i fondene.

 • Fullstendige vilkår (pdf)

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?