Faktorfond

Et faktorfond kan sees på som en hybrid mellom aktive fond og indeksfond. Faktorbasert forvaltning fyller gapet mellom aktiv forvaltede fond og indeksfond – med tanke på risiko, avkastningsmuligheter og pris.

Faktorforvaltning

Storebrands faktorforvaltning rettes mot faktorer som over tid har gitt høyere avkastning enn markedet.

Litt lavere pris

Faktorfond bruker teknologi til å velge fond og derfor er prisen lavere enn forvaltede fond, med 0,75-0,85 % i forvaltningshonorar.

Utvalgte faktorfond

Storebrand Global Multifactor A

For deg som ønsker å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i globale, velutviklede aksjemarkeder. 

Fondet rettes mot fire faktorer som over tid har gitt høyere avkastning enn markedet; verdi, størrelse, momentum og lav volatilitet.

Storebrand Global Value A

For deg som ønsker å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i globale, velutviklede aksjemarkeder.

Fondet rettes mot verdifaktoren som over tid har gitt høyere avkastning enn markedet. Disse aksjene kjennetegnes gjerne ved å være lavt priset i forhold til inntjening og bokførte verdier.

Dette lurer andre på om faktorfond

 • Hva er et faktorfond?

  I et faktorfond har forvalteren laget en modell, eller algoritme, som bestemmer hvilke kjennetegn (eller "faktorer") selskapene som fondet skal investere i skal ha. Forvalterens rolle er altså ikke å velge selskapene, men å lage og etterse modellen.

  Med andre ord: Grunnen til det kalles faktorfond eller et modellbasert fond, er fordi det er modeller, og ikke en forvalter, som bestemmer hvilke aksjer fondet skal investere i.

 • Hva koster faktorfond?

  Faktorfond er som oftest billigere enn aktivt forvaltede fond, men dyrere enn indeksfond. For å få eksakt pris må du sjekke det enkelte fondet. 

 • Hvilke fordeler er det med faktorfond?

  Faktorfond bruker teknologi for å velge de beste aksjene, men dyktige forvaltere har satt opp teknologien til sine prioriteringer. Da får du det beste fra to verdener, både teknologi og menneskelig påvirkning. 

 • Hva slags avkastning kan jeg forvente?

  For faktorfond  du forvente avkastning på 4,95-5 prosent årlig, over tid.

  Dette er netto nominell avkastning og i tråd med Finans Norges Bransjestandard på 5,75 prosent i aksjefond, fratrukket forvaltningshonorar. Husk at fondssparing er langsiktig, og du bør ha minst 5 års sparehorisont. 

 • Hvilken risikogruppe ligger faktorfond innenfor?

  Faktorfond tilsvarer aksjefond i risiko. Det betyr at du bør ha minst 5 års sparehorisont, og en stabil økonomi før du prioriterer faktorfond og andre aksjefond som sparing.

Sparer du i fond hos oss, får du:

 • tilgang til et bredt utvalg av spareløsninger – aksje-, rente- og kombinasjonsfond. Sammen finner vi den spareløsningen som passer best for deg.
 • mulighet til å velge en fast spareavtale eller sette inn penger når du ønsker. Du bestemmer selv når du vil ta ut pengene.
 • ingen administrasjons- eller etableringskostnader. Du betaler kun forvaltningskostnaden i fondene du sparer i.

Storebrands faktorfond

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?