Verdien av god fondssparing

Mange har sparepenger på bankkonto. Det kan være et fornuftig sted å ha dem. Men skal sparepengene stå urørt i minimum 5 år, bør du sjekke ut andre sparemåter.

Her viser vi forskjellen på bank- og fondssparing, og nederst finner du svar på det mange lurer på.

Eksempler på fordeling av sparepenger i bank og fond:

Alle sparepengene i banken

Banksparing er enkelt og trygt. Men det er en myte at man ikke kan tape penger på sparekonto. Avkastningen du får på konto kan nemlig bli spist opp av inflasjonen i samfunnet. Og ikke nok med det: inflasjonen kan faktisk spise opp deler av det du har spart også.  

Her ser du forventet verdiutvikling på sparepenger i bank – etter at forventet inflasjon er trukket fra.

Sparepengene fordelt mellom bank og aksjefond

Mange velger å fordele sparingen sin mellom bank og fond. Hvor mye du velger å ha i fond er avhengig av hvor store verdisvingninger du er komfortabel med mens du sparer. For penger i fond kan svinge mye i verdi. Det er grunnen til at du skal ha minimum fem års sparehorisont i fond. Men fondssparing er ikke bundet, du kan ta penger når du vil.   

Her ser du forventet verdiutvikling på sparing med lik fordeling mellom bank og fond  – etter at forventet inflasjon er trukket fra.

Alle sparepengene i aksjefond

For å oppnå høyest forventet avkastning, kan det være smart å plassere store deler av den langsiktige sparingen i fond. Men da er det viktig å være komfortabel med at sparepengene  kan svinge mye i verdi mens du sparer. Det er grunnen til at du skal ha minimum fem års sparehorisont i fond. Men fondssparing er ikke bundet, du kan ta penger når du vil.   

Her ser du forventet verdiutvikling på sparing i fond – etter at forventet inflasjon er trukket fra.

Beregningene for forventet verdiutvikling om 5 og 10 år er basert på følgende prognoser og kilder: 
AKSJEFOND Forventet årlig, gjennomsnittlig avkastning etter kostnader (0,30 %) og inflasjon (2 %): 3,45 %. (5,75 % før kostnader og inflasjon er trukket fra) Kilde: Finans Norge ∗ BANKINNSKUDD - 0,75 % (1,25 % før inflasjon er trukket fra). Kilde: Storebrand Asset Managment sine langsiktige prognoser per desember 2021 ∗ INFLASJON 2 %. Kilde: Norges Banks inflasjonsmål.

Fondstips: Storebrand Indeks Alle Markeder

Hvis du ikke har noen bestemt oppfatning av hvilke selskaper eller børser som skal stige mest i verdi fremover, er det smart å velge et fond som investerer så bredt som mulig. 

Storebrand Indeks Alle Markeder er et fond som investerer veldig bredt. Dette fondet er samtidig et indeksnært fond.  

Vil du vite mer om sparing i fond?

Ta en titt på våre informasjonsfilmer. De gir svarene på det mange lurer på når de skal i gang med fondssparing for første gang.

Spørsmål og svar

 • Hva betyr det at sparepenger krymper på bankkonto?

  Sparepenger krymper på konto når avkastningen du oppnår er lavere enn inflasjonen i samfunnet. 

  Dette er inflasjon
  Når prisene på varer og tjenester går opp over tid, kaller vi det inflasjon. Begrepet er viktig fordi det forteller deg hvor mye du får kjøpt for pengene dine, også kalt kjøpekraft.

  Når du skal spare, bør avkastningen du får på sparingen derfor være høyere enn inflasjonen. Ellers blir pengene dine mindre verdt og du taper kjøpekraft.

 • Hva er et indeksnært fond?

  Indeksfond følger aksjebørsene (referanseindekser) og skal gi samme avkastning som børsene (indeksene) de følger.

  Våre indeksfond er såkalt indeksnære. Et indeksnært fond skal også prøve å følge utviklingen til fondets indeks, samtidig som det velger bort spesifikke selskaper. Alle våre fond er kvalitetssikret etter Storebrand-standarden og Storebrands klimapolicy. Dette betyr blant annet at vi ikke investerer i selskaper som er knyttet til kull og våpen.

  Når enkelte selskaper lukes ut av våre indeksfond, blir disse selskapene erstattet med «godkjente selskaper» med tilsvarende egenskaper. 

  Indeksnært er dermed indeksfond, men med noen tilpasninger.

 • Hvilken avkastning kan jeg forvente i Storebrand Indeks Alle Markeder?

  Den årlige gjennomsnittlige avkastningen i Storebrand Indeks Alle Markeder har vært høyere enn forventet siden fondets start i 2011.

  Det er umulig å forutsi hva den fremtidige avkastningen vil bli, men prognosen for årlig, langsiktig avkastning i aksjefond er 5,75 % (før kostnader, inflasjon og skatt).

  Vi minner også om at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

 • Hvor mye av sparepengene bør jeg plassere i fond?

  Vi anbefaler som en standard at man har minst 2-3 månedslønner, etter betalt skatt, på sparekonto som en buffer. 

  Det er også viktig å vite at sparing i aksjefond må være langsiktig (minimum 5 år). Dette fordi verdien av fondssparingen din kan svinge mye over tid. 

  Vi minner også om at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

 • Er det bindingstid på fondssparing?

  Nei, det er ikke bindingstid på fondssparing. Du kan ta ut hele eller en andel av sparingen når du måtte ønske det.

  NB! Det er viktig å vite at sparing i aksjefond må være langsiktig (minimum 5 år). Dette fordi verdien på fondssparingen kan svinge mye over tid. 

  Vi minner også om at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

 • Hva er aksjesparekonto?

  Aksjesparekonto er en konto der du har aksjefond. Aksjefondene må ha en aksjeandel på minst 80 prosent.

  Du kan kjøpe og selge aksjefondene dine, uten å betale skatt av avkastningen underveis. Du kan også selge aksjefond og beholde pengene på en bankkonto inne på aksjesparekontoen. Skatt betaler du først den dagen du tar gevinsten ut av kontoen. Det er ingen bindingstid på sparingen, og du kan ta ut pengene når du ønsker.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?