Gjensidig fremtidsfullmakt

Med vår partner Justify er det enkelt og rimelig å få på plass juridiske dokumenter.

 • Bestem hvem som skal ta vare på dine interesser den dagen du ikke lenger klarer det selv
 • Velg en eller flere fullmektiger
 • Flere fordeler for deg som Storebrand-kunde

Fordeler med vår gjensidig fremtidsfullmakt

Enkel i bruk
En enkel veiviser hjelper deg å ta gode og trygge valg.

Sikret av advokat
Den gjensidige fremtidsfullmakten blir sikret av advokat før og etter signering.

Trygt lagret
Den gjensidige fremtidsfullmakten blir lett tilgjengelig for deg selv og fullmektig.

Gjensidig fremtidsfullmakt

Pris for Storebrand-kunder er 2 792 kroner.

(Spar 1 992 kroner ved å samle alt i ett dokument)

Storebrand-kunder får 20 prosent rabatt på ordinær pris. I tillegg får du hele tre år med fri endring av dokumentene dine (vanligvis 30 dager).

 • Prøv gratis og uten forpliktelser
 • Få svar på spørsmålene dine underveis
 • Betal når du er klar til å fullføre

Praktisk for ektefeller og samboere som ønsker å sikre hverandres interesser.

Slik fungerer det

1. Følg veiviseren og gjør dine valg

Alt blir enkelt forklart underveis. Det tar normalt under 15 minutter å opprette en gjensidig fremtidsfullmakt med Justify.

2. Få dokumentene hjem i posten

En advokat vil se gjennom og kvalitetssikre din gjensidige fremtidsfullmakt før den sendes hjem til din postkasse.

3. Signer dokumentene og send i retur

Justify mottar signerte dokumenter fra deg i den ferdigfrankerte returkonvolutten. Fullmakten blir oppbevart for sikker lagring og gjøres tilgjengelig for deg og fullmektig på Min side.

Hvorfor bør vi få en gjensidig fremtidsfullmakt?

Her forklarer vår jurist Trude Sem Langfeldt hva en fremtidsfullmakt er, hvilke fordeler det har og hvorfor dere bør skaffe dere en i dag.

Vanlige spørsmål om gjensidig fremtidsfullmakt

 • add Kan man opprette fremtidsfullmakt selv?

  Det er i utgangspunktet mulig å lage en fremtidsfullmakt selv ved å følge retningslinjer og formkrav som sikrer at dokumentet blir gyldig og kan kan tas i bruk uten problemer dersom du i fremtiden skulle bli alvorlig syk.

  Å opprette en fremtidsfullmakt er en viktig beslutning med potensielt store konsekvenser for alle involverte parter dersom dokumentet ikke blir utformet i tråd med fullmaktsgivers ønsker eller oppfyller kriteriene for at dokumentet skal være gyldig.

  Hvis du er usikker på prosessen eller ønsker å sikre at fremtidsfullmakten blir riktig utformet, tilbyr Justify en brukervennlig og selvbetjent løsning som garanterer at fremtidsfullmakten oppfyller alle formkrav. Vi veileder deg fra start til slutt og kvalitetssikrer fremtidsfullmakten både før og etter signering.

  Ved å benytte Justify får du også sikker lagring av fremtidsfullmakten på livstid inkludert i prisen. Fullmektigene får tilgang til en digital kopi og veiledning dersom fullmakten en gang skal tre i kraft.

 • add Kan vi opprette fremtidsfullmakt sammen?

  Ja, dere kan opprette en gjensidig fremtidsfullmakt.

  For mange ektefeller og samboere er det praktisk å opprette en fremtidsfullmakt sammen, fordi man har de samme ønskene. Man kan enkelt opprette en fullmakt sammen ved hjelp av den digitale veilederen.

  Dersom man har behov for å angi hver sine ønsker, er det også mulig å opprette hver sin fullmakt og oppnevne hverandre som fullmektig.

 • add Hvordan kan flere fullmektiger opptre sammen?

  Fullmektigene kan opptre og ta beslutninger hver for seg innenfor rammen av fullmakten. Fullmektigene kan finne en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom seg. Det samme gjelder dersom reservefullmektigen må tre inn som fullmektig.

  Fullmektigene har plikt til å holde hverandre informert om bruken av fullmakten og andre forhold av betydning for fullmakten.

 • add Når bør jeg skaffe legeerklæring?

  Ved opprettelse av fullmakten: Generelt anbefaler vi at kunder med høy alder skaffer en legeerklæring ved opprettelsen av fullmakten. Les mer her om hva en legeerklæring ved opprettelse av fullmakten bør inneholde og hvordan man går frem.

  Når fullmakten trer i kraft: Fremtidsfullmakten trer i kraft når en lege har bekreftet at fullmaktsgiver ikke er i stand til å ivareta sine interesser innenfor de områdene som omfattes av fullmakten, og dette skyldes demens eller varig svekket helse. 

 • add Trenger jeg både fremtidsfullmakt og testament?

  En fremtidsfullmakt gjelder kun mens man er i live, mens et testament gjelder fordeling av verdier etter man er gått bort.

  Det er lurt å opprette testament og fremtidsfullmakt samtidig, særlig dersom man i fremtidsfullmakten gir fullmektig mulighet til å dele ut forskudd på arv.

  Med et testament er det enklere for fullmektigen å dele ut enkeltgjenstander og verdier i tråd med dine ønsker og innenfor arvelovens regler.

Justify AS er ansvarlig for tjenestene.

For henvendelser og support, ta kontakt med Justify AS