Spørsmål og svar om kontoutskrift for linkprodukter

Fondskonto, Ekstrapensjon, IPS, Livrente Link, IPA LinK, Garantikonto, Avløsningspensjon, Kollektiv livrente.

Finner du ikke spørsmålet ditt her, ta gjerne kontakt med vårt kundesenter på telefon 22 31 50 98.

 • add Hva er en kontoutskrift?

  Samlet oversikt over bevegelsene dine på avtalen den siste periode. Den viser også markedsverdi for midlene dine for en gitt dato, og hvilke fond du er investert i. Husk at markedsverdien på dine midler endrer seg daglig da dine midler er investert i fond.

 • add Kan jeg få utbetalt pengene (saldo)?

  På noen produkter er det opp til deg selv når du vil ta de ut. Dette gjelder blant annet Fondskonto, Ekstrapensjon, og GarantiKonto.

  IPS og IPA Link er pensjonsprodukter og dermed er de bundet til pensjonsalder, eventuelt kan du ta tidlig uttak dersom du har lyst/mulighet til det.

  Livrente Link har også spesielle regler, ta gjerne kontakt med oss for å vite om dine betingelser.

  På kollektiv livrente er utbetalingsperioden definert i avtalen. Det vil være mulig for enkelte å starte utbetalingen på et tidligere tidspunkt enn det som er definert i avtalen. Ta gjerne kontakt med oss for å vite mer om dine valgmuligheter.

 • add Hvilke fond kan jeg velge i?

  Det kommer an på hvilket produkt du har. Du finner en fondsliste her: storebrand.no/linkfond, husk å velge produktet du har. For å få en helt nøyaktig liste kan du logge deg inn på dine personlige sider på storebrand.no.

 • add Hva er kapitalavkastningsrente?

  Det er avkastningen på avtalen din FØR faktiske omkostninger og pris for forsikringsrisikoen er belastet avtalen.

 • add Hva er garantert avkastning?

  Det er avkastning som du er garantert å få på din avtale/beholdning (før kostnader er trukket).

 • add Hva er avkastning utover garanti?

  Det er avkastning som kommer i tillegg til Garantert avkastning. Dersom avkastningen et år har oversteget den garanterte avkastningen, vil avkastning utover garanti også tilfalle deg ved årets slutt.

 • add Hva er verdiendring i perioden?

  Avkastning på dine fond for perioden. Denne kan være både positiv og negativ.

 • add Hva er risikopremie?

  Dette er prisen for forsikringen som finnes på avtalen.

 • add Hva er forvaltningshonorar?

  Det er honoraret forvalteren av fondet tar for å forvalte fondet. Dette vil være forskjellig fra fond til fond. Det belastes daglig i fondet.

 • add Hva er begunstigede?

  Begunstigede er den personen som er satt opp til å arve avtalen om forsikrede person skulle falle fra.

 • add Hva betyr forsikringstaker?

  Forsikringstaker er den som eier avtalen og har alle rettigheter til avtalen.

 • add Hva betyr forsikrede?

  Forsikrede er den personen som hvis liv er knyttet opp til. Det betyr at dersom den Forsikrede faller fra vil avtalen komme til utbetaling. Det er ikke mulig å endre forsikrede på avtalen når avtalen er opprettet.

 • add Hva er tilbakebetalingsbeløp?

  Dette er en forsikringsdekning som sikrer det innbetalte beløpet.

 • add Hva er Anbefalt pensjon?

  «Anbefalt pensjon» er en spareløsning hvor du følger ekspertenes råd. Det er alderen din som styrer hvilket fond du er investert i — til enhver tid. Hvilke fond du er investert i kommer an på hvilket produkt du har. Det veksler mellom tre pensjonsprofiler; offensiv, balansert og forsiktig pensjonsprofil.

 • add Hva er investeringsprofil?

  Investeringsprofil finner du på side to i utsendelsen. Fondene du har valgt å investere dine midler i kalles en investeringsprofil. Under kolonnen «Valgt» ser du hvordan fordelingen var da du valgte disse fondene. Under kolonnen «Faktisk» ser du hvordan investeringen fordeler seg på et tidspunkt. Endring på disse to skyldes at kursen på fondene vil endre seg hver dag.

 • add Hva er dødelighetsarv?

  Dersom din avtale har dødelighetsarv vil det årlig tilføres et beløp til din sparesaldo. Dette er for å ivareta at din forventede levealder øker etter hvert som du blir eldre. Tilført dødelighetsarv avhenger av saldo, alder og fastsatt tariff.


Fant du det du lette etter?