Logg inn til kontoføringen

Du finner kontoføringen for fripolisene og pensjonsbevisene dine og individuelle kapital- eller renteforsikringer inne på dine personlige sider.

Slik gjør du:

  1. Logg deg inn på dine personlige sider.
  2. Velg «Oversikt», deretter «Ditt dokumentarkiv».
  3. Gå inn på «Informasjon om», avhengig av hva slags avtale du har,  i følge oversikten under.

Velg den aktuelle avtalen fra nedtrekksmenyen

  • Fripolise med alderspensjonsdekning —  gå til «Informasjon om pensjonsavtaler»
  • Fripolise uten alderspensjonsdekning — gå til «Informasjon om personforsikring»
  • Pensjonsbevis —  gå til «Informasjon om pensjonsavtaler»
  • Individuell livrente —  gå til «Informasjon om annen sparing»
  • Individuell pensjonsavtale etter skatteloven (IPA) — gå til «Informasjon om pensjonsavtaler»
  • Kapitalforsikring med spareavtale — gå til «Informasjon om annen sparing»


Fant du det du lette etter?