Hvor mye skatt betaler jeg på pensjon?

Skatt på pensjon og skatt på lønn følger det samme systemet med en skattesats på all inntekt og trinnskatt for høyere inntekter. Likevel er det noen områder hvor skatt på pensjon skiller seg fra skatt på lønn. I sum gjør disse at de aller fleste pensjonister har en lavere skattesats på enn lønnsmottakere.

Skatt på pensjon

I prinsippet er det ingen forskjell på skatt på pensjon og skatt på lønn. Likevel er det noen områder hvor skatt på pensjon skiller seg fra skatt på lønn. I sum gjør disse at de aller fleste pensjonister har en lavere skattesats på enn lønnsmottakere.

Få oversikt over pensjonen din

Her kan du se hvor din pensjon kommer fra, hvor mye du kan forvente å få og hva du kan gjøre for å få den pensjonstilværelsen du ønsker deg.

Tre ting som påvirker skatten din som pensjonist

1. Minstefradrag

Minstefradraget er et fast fradrag som automatisk trekkes fra lønn, pensjon og annen inntekt i selvangivelsen. For pensjonister er minstefradraget lavere enn for lønnsmottakere.

I 2018 er minstefradraget på 31 prosent for pensjonsinntekt, opp til en øvre grense på 87.450 kroner. For lønnsmottakere er fradraget på 45 prosent, opp til en grense på 104.450 kroner. For de som både har arbeids- og pensjonsinntekter vil summen av minstefradragene begrenses oppad til øvre grense i minstefradraget i lønnsinntekt, det vil si 104.450 kroner for 2020.

Skatteetaten har mer detaljert info om minstefradrag.

2. Skattefradrag

Pensjonister som får alderspensjon fra Folketrygden eller offentlig AFP får i tillegg et skattefradrag. Fradraget starter i 2020 på 32.330 kroner, og blir lavere jo høyere pensjon du mottar.

For pensjon inntil 204.150 kroner får du maksimalt skattefradrag. Det betyr at alle som har laveste pensjonsnivå (tidligere "minstepensjon") ikke betaler skatt.
I motsatt ende av skalaen, så faller skattefradraget helt bort hvis pensjonen er på mer enn 550.000 kroner.

Hvis du kombinerer pensjon og arbeid, så er det kun pensjonsinntekt som teller i beregningen av skattefradraget. Fradraget blir med andre ord ikke redusert av arbeidsinntekten din.

Skatteetaten har mer detaljert info om skattefradrag.

3. Trygdeavgift

Alle som omfattes av folketrygden, må betale en årlig trygdeavgift. Denne er lavere for pensjonsinntekter enn arbeidsinntekter: 5,1 prosent, mot 8,2 prosent.

Kombinerer du pensjon og arbeid, så betaler du en trygdeavgift på 5,1 prosent på pensjonsinntekt og 8,2 prosent på arbeidsinntekt, inntil du fyller 69 år. Etter dette er satsene like lave.

Skatteetaten har mer detaljert info om trygdeavgift.

Noen tips

 • Du kan beregne skatten din hos Skatteetaten.
 • Et viktig prinsipp i det norske pensjonssystemet er at det skal lønne seg å jobbe.
 • Pensjon blir også beskattet kraftigere desto høyere pensjonsinntekter du har
 • Arbeidsinntekt kombinert med uttak av pensjon kan gi deg høy skatt. Dersom du ikke trenger å ta ut all pensjon samtidig har vi noen råd til deg.
 • Jo flere år du tar ut pensjon, jo større nytte kan du få av skattefradraget. Tar du ut pensjon samtidig med at du fortsatt jobber, kan din samlede skatt overstige effekten av lavere skatt på pensjon.
 • Er det ikke-økonomiske argumenter som bør med i vurderingen? Hvor godt trives du i arbeidslivet? Hva gjør din partner?

Eksempler på skatt på pensjon

NB! Tabellen nedenfor er antagelig bredere enn skjermen din. Du kan rulle innholdet mot høyre og venstre.

Inntekt Beløp Minstefradrag Skatt Netto % av lønn
Lønn 750.000 104.450 224.369 526.631 70 prosent
Pensjon 750.000 87.450 204.860 545.140 73 prosent
Lønn + pensjon 1.050.000 104.450 330.459 719.541 68 prosent

Spørsmål om skatt på pensjon

 • Hvor mye skatt er det på pensjon?

  I prinsippet er det ingen forskjell på skatt på pensjon og skatt på lønn. Likevel er det noen områder hvor skatt på pensjon skiller seg fra skatt på lønn. I sum gjør disse at de aller fleste pensjonister har en lavere skattesats enn lønnsmottakere.

 • Hvordan er skatt på pensjon og lønn?

  I Norge er det slik at jo høyere inntekt du har desto mer skatt betaler du. Dette gjelder også for pensjonister.

  Når du tar ut alderspensjon samtidig som du fortsetter å jobbe, vil marginalskatten for alderspensjon normalt blir høyere sammenlignet med om du ikke jobber. Pensjon kombinert med lønnsinntekt kan derfor gi en relativt høy skatteprosent. Da kan det være lurt å vente med å ta ut pensjonen.

  Det skal lønne seg å jobbe og det vil nesten alltid lønne seg å vente med å ta ut pensjon til du slutter å jobbe, eller til du trapper ned.

 • Hvordan regne ut skatt på pensjon?

  Dette er komplisert og det er vanskelig å gi generelle svar. Vi anbefaler å bruke skattekalkulatoren på Skatteetatens nettsider.


Fant du det du lette etter?