Offentlig pensjon: opptjente pensjonsrettigheter når du slutter

Dersom du slutter hos en arbeidsgiver med offentlig tjenestepensjon før du når pensjonsalder, blir du automatisk meldt ut av ordningen. I slike tilfeller vil du få en såkalt opptjent pensjonsrettighet til alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon.

Er du født i 1962 eller tidligere, må du normalt sett ha vært medlem i i en offentlig tjenestepensjonsordning i minst tre år for å få rett til oppsatt pensjon. Dette omfatter samlet opptjeningstid hos forskjellige arbeidsgivere og ordninger med offentlig tjenestepensjon.

Er du født i 1963 eller senere, med tjenestetid før 2020, får du en oppsatt pensjonsrett for tiden før 2020 dersom samlet opptjeningstid, dvs. både tid før og etter 2020, er minst tre år. Ved avsluttet arbeidsforhold har du rett til pensjon fra den nye offentlige tjenestepensjonsordningen (med opptjening f.o.m. 2020) dersom du ha vært medlem i ett år.

Pensjonsbeholdningen blir regulert med lønnsveksten hvert år, dvs. folketrygdens grunnbeløp. Du kan ta ut alderspensjon fra du fyller 62 år.

Hvor mye du får utbetalt i alderspensjon fra din oppsatte rett avhenger av mange av de samme forholdene som for alderspensjon i offentlig tjenestepensjon for øvrig. Pensjonen vil også avhenge av bl.a. samordning med ev. privat avtalefestet pensjon (AFP) og ev. annen tjenestepensjon når du blir 67 år.

Få oversikt over pensjonen din

Logg inn på Smart pensjon og se hvor din pensjon kommer fra, hvor mye du kan forvente å få og hva du kan gjøre for å få den pensjons­tilværelsen du ønsker deg.


Fant du det du lette etter?